Teze de doctorat susţinute public 2003

Teze de doctorat susţinute public 2003

TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE PUBLIC ÎN CADRUL I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA,

    ÎN ANUL CALENDARISTIC 2003

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Numele şi prenumele

Anul susţinerii tezei

Titlul tezei

Nume, prenume conducator

AMZA M. TEODOR 

2003

ASPECTE ETIOPATOGENICE ŞI TERAPEUTICE ÎN NAŞTEREA PREMATURĂ ÎN SUDUL JUDEŢULUI VÂLCEA

Prof.univ.dr RÂCĂ NICOLAE

BÎRJOVANU C. FLORICA

2003

CERCETĂRI CLINICE ŞI MORFOPATOLOGICE ÎN SINDROMUL SICCA

Prof.univ.dr Doc. PAUL CERNEA

BĂCĂNOIU I. MANUELA - VIOLETA

2003

DIFERENŢE DREAPTA-STÂNGA ÎN ACTIVITATEA ELECTRICĂ ŞI MECANICĂ A MUŞCHILOR FLEXORI AI MÂINII

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

BASHAR KASIM AGHA VIOREL

2003

LOCUL ŞI ROLUL TRATAMENTULUI CHIRURGICAL ÎN CANCERUL MAMAR. STRATEGII ACTUALE 

Prof.univ.dr FANE GHELASE

 

BADEA A. SILVIA

2003

ACTA MEDICA ROMANA (1928 - 1948). REVISTĂ MEDICO-CHIRURGICALĂ - CRAIOVA. ISTORIC, CONŢINUT, VALOARE ŞTIINŢIFICĂ

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

BENA M.I. SANDRA - LIANA

2003

CONTRIBUŢII LA STUDIUL CORELAŢIEI DINTRE FORMELE HISTOPATOLOGICE ŞI RĂSPUNSUL LA TRATAMENT AL TUMORILOR MALIGNE OVARIENE

Prof.univ.dr ION ROŞCULESCU

BICIUŞCĂ I. VIOREL

2003

STRATEGIA TRATAMENTULUI CU alfa-INTERFERON ÎN HEPATITELE CRONICE VIRALE B ŞI C

Prof.univ.dr MARIUS GEORGESCU

 

BOERU I. GEORGE

2003

MODIFICĂRI MIOCARDICE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ INCLUŞI ÎN PROGRAM DE HEMODIALIZĂ CRONICĂ

Prof.univ.dr TUDOREL CIUREA

BURIU V. MIHAELA NICOLETA

2003

STUDIU ASUPRA PNEUMONIILOR CU PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Prof.univ.dr CRISTIAN DIDILESCU

CRISTEA C. VIRGIL CORNELIU

2003

VALOAREA FUNCŢIONALĂ A TESTICULULUI MALPOZIŢIONAT OPERAT

Prof.univ.dr Doc. PETRE PAUL GEORGESCU

DELIU L. NUŢI

2003

STUDIU PRIVIND VARIABILITATEA FUNCŢIILOR CARDIOVASCULARE LA SUBIECŢI NORMALI ŞI �N UNELE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

DIDILESCU C. ANDREEA CRISTIANA

2003

IMPACTUL STĂRII DE SĂNĂTATE A DINŢILOR ASUPRA INFECŢIILOR RESPIRATORII

Prof.univ.Asoc. dr CRISTIAN DIDILESCU

FODOR I. IOAN EMILIAN

2003

PARTICULARITĂŢI ANATOMO-CLINICE ŞI TERAPEUTICE ALE ECHINOCOCOZEI LA COPIL

Prof.univ.dr Doc. PETRE PAUL GEORGESCU

FRĂSIE S. SAVU

2003

CONTRIBUŢII LA STUDIUL MICROSCOPIC AL STROMEI PULMONARE LA BOLNAVII CU BRONHOPNEUMOPATIE OBSTRUCTIVĂ CRONICĂ

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

FRONIE M. ADRIAN IOAN

2003

CONTRIBUŢII LA STUDIUL HISTOLOGIC AL NEOPLAZIILOR LINGUALE. CORELAŢIA CLINICO-ETIOPATOGENICĂ A STUDIULUI EFECTUAT PE O PERIOADĂ DE 10 ANI

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

FULGA GH. CORNEL ADRIAN

2003

TRECUT ŞI PREZENT �N FITOTERAPIA BOLILOR DIGESTIVE

Prof.univ.dr 

MIHAIL ŞCHEAU

GĂZDAC GH. ROMULUS - GELU

2003

CONTRIBUŢII LA STUDIUL FACTORILOR DETERMINANŢI ŞI FAVORIZANŢI AI PIELONEFRITEI GRAVIDICE

Prof.univ.dr R�CĂ NICOLAE

GENUNCHE-DUMITRESCU P. AMELIA-VALENTINA

2003

MODIFICĂRI ALE FUNCŢIEI RENALE �N MIELOMUL MULTIPLU

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

GEORGESCU GH. CORNELIU CRISTIAN

2003

CONTROLUL FARMACOTERAPEUTIC AL TULBURĂRILOR CIRCULATORII ŞI METABOLICE DIN SUFERINŢELE CEREBRALE ACUTE

Acad. Prof.univ.dr VICTOR VOICU

GEORGESCU N. CLAUDIA - VALENTINA

2003

CONTRIBUŢII LA STUDIUL HISTOLOGIC AL TUMORILOR EPITELIULUI OVARIAN DE SUPRAFAŢĂ

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

GHAZI MOHSEN ZABAD

2003

STUDIU HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL LEZIUNILOR MENINGO-CEREBRALE LA COPIII DECEDAŢI CA URMARE A INFECŢIEI CU HIV

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

GHEORGHIŢOIU I. ION

2003

PREVALENŢA INFECŢIEI CU HELICOBACTER PILORY �N AFECŢIUNILE ESO-GASTRO-DUODENALE ŞI STOMACUL OPERAT

Prof.univ.dr. Marius GEORGESCU

GHEORGHIEV S. GHEORGHI

2003

APORTUL RADIOTERAPIEI � EXTERNĂ ŞI INTERSTIŢIALĂ - �N TRATAMENTUL COMPLEX AL CANCERELOR SFEREI CAP � G�T

Prof.univ.dr FLORINEL BĂDULESCU

GORGAN M. MIHAELA

2003

CONTRIBUŢII LA STUDIUL MORFOLOGIC AL NEURONILOR CATECHOLAMINERGICI DIN LOCUS COERULEUS

Prof.univ.dr GHEORGHE S. DRĂGOI

GRECESCU D. DUMITRU DOREL

2003

MODIFICĂRI IMUNOBIOLOGICE POSTANESTEZICE LA BOLNAVII CU NEOPLASM DE TUB DIGESTIV

Prof.univ.dr Doc. PETRE GEORGESCU

 

HIYASAT KHALED

2003

DIETO-FITOTERAPIA �N ANDRO-UROLOGIE. ISTORIC ŞI ACTUALITATE

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

IONESCU V. VALENTINA

2003

INFECŢIA CU STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE LA COPIL

Prof.univ.dr DUMITRU BULUCEA

IONIŢĂ I. IULICĂ

2003

CONSIDERAŢII ANATOMO-CLINICE, IMUNOHISTOCHIMICE ŞI TERAPEUTIC-PROGNOSTICE �N CANCERUL LARINGIAN

Prof.univ.dr ION

ROŞCULESCU

IOVĂNESCU I. DORINA

2003

ACCIDENTE VASCULARE CEREBRALE ISCHEMICE SECUNDARE UNOR DETERMINĂRI CARDIO-VASCULARE. CORELAŢII CLINICO-PARACLINICE

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

JAMAL AHMED HASAN JABER

2003

EOZINOFILIA SANGUINĂ �N PARAZITOZELE COPILULUI

Prof.univ.dr DUMITRU BULUCEA

MĂRGĂRITESCU D. CLAUDIU

2003

STUDIUL HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL ADENOAMELOR PLEIOMORFE DE GLANDĂ SALIVARĂ

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

MANEA M.V. MĂDĂLINA

2003

ASPECTE CLINICO-TERAPEUTICE ACTUALE ALE BOLII ESOFAGULUI DIN AGRESIUNEA CAUSTICĂ, LA COPII

Prof.univ.dr DUMITRU BULUCEA

MARINESCU P. PANTELIMON

2003

SARCINA GEMELARĂ - CORELAŢII ETIOPATOGENICE ŞI TERAPEUTICE �N RAPORT CU DIFERITE ZONE GEOGRAFICE DIN ROM�NIA

Prof.univ.dr R�CĂ NICOLAE

MAZILU C. VIRGILIA

2003

ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ŞI PARTICULARITĂŢI DE DIAGNOSTIC �N CANCERUL MAMAR

Prof.univ.dr FANE GHELASE

MERCUŢ I. CORNEL

2003

CONTRIBUŢII LA ANALIZA DISTRIBUŢIEI TENSIUNILOR MECANICE �N ZONA DE OSTEOSINTEZĂ A FRACTURILOR HUMERUSULUI PROXIMAL

Prof.univ.dr RADU CONSTANTIN

MIHUŢOIU C. VIVIANA AURELIA

2003

CONSIDERAŢII MORFOLOGICE ŞI TERAPEUTICE �N LEZIUNILE PRENEOPLAZICE DE ENDOMETRU

Prof.univ.dr R�CĂ NICOLAE

MILITARU I. CONSTANTIN

2003

ELECTROCARDIOGRAFIA DE �NALTĂ REZOLUŢIE LA NIVEL ATRIAL

Prof.univ.dr TUDOREL CIUREA

MISCHIE I. SANDA

2003

ISTORICUL ŞI VALOAREA EXPLORĂRILOR PARACLINICE �N BOLILE SISTEMULUI BILIAR

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

MITROI F. GEORGE

2003

FACTORI DE PROGNOSTIC �N CANCERUL VEZICAL SUPERFICIAL

Prof.univ.dr Doc. PETRE PAUL GEORGESCU

NEAGOE M.D. CARMEN DANIELA

2003

STUDIUL FACTORILOR DE RISC AI LITIAZEI VEZICULARE

Prof.univ.dr TUDOREL CIUREA

NEAGOE V. CARMEN � MIHAELA

2003

MECANISME ELECTROFIZIOLOGICE DE APARIŢIE A POTENŢIALELOR TARDIVE VENTRICULARE

Prof. univ. dr Valeriu NEŞTIANU

NEDELCUŢĂ M. RAMONA � MIHAELA

2003

UNELE ASPECTE PRIVIND EPIDEMIOLOGIA ŞI CLINICA SINDROAMELOR � TALASEMICE LA COPIL

Prof.univ.dr DUMITRU BULUCEA

NICOLCESCU P. PANTELIE

2003

SCOR MULTIFACTORIAL PENTRU APRECIEREA PROGNOSTICULUI �N PREECLAMPSIA SEVERĂ ŞI ECLAMPSIE

Prof.univ.dr FLOREA PURCARU

NICULESCU D. DRAGOŞ

2003

VALOAREA MICROCHIRURGIEI ENDOSCOPICE �N PROFILAXIA ARTROZEI COMPARTIMENTALE FEMURO-TIBIALE

Prof.univ.dr NICOLAE GORUN

NINI Ş. GHEORGHE

2003

STUDIU COMPARATIV AL METODELOR DE EVALUARE A EFICIENŢEI TRATAMENTULUI CU BRONHODILATATOARE �N BPOC

Prof.univ.dr TUDOREL CIUREA

P�RVULESCU M. LUIZA

2003

CONSIDERAŢII ASUPRA SUPRAVIEŢUIRII ŞI CALITĂŢII VIEŢII �N CANCERUL MAMAR CORELATE CU ASPECTELE CLINICE, ANATOMOPATOLOGICE ŞI TERAPEUTICE

Prof.univ.dr ION ROŞCULESCU

PLEŞEA Ş. IANCU � EMIL

2003

CONTRIBUŢII LA STUDIUL HISTOLOGIC, IMUNOHISTOCHIMIC ŞI MORFOMETRIC AL MODIFICĂRILOR PARENCHIMULUI TESTICULAR LEGATE DE V�RSTĂ ŞI �N COMPARAŢIE CU MODIFICĂRILE DIN CRIPTORHIDIE

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

POP A. DOINA � SUZANA 

2003

 STUDIU CLINIC ASUPRA APLICAŢIILOR LASERULUI YAG:Nd �N OFTALMOLOGIE

Prof.univ.dr CERNEA PAUL

POPESCU GR. MIHAI VIOREL

2003

VICTOR GOMOIU - CONTRIBUŢII LA PROGRESUL CHIRURGIEI

Prof.univ.dr MIHAIL SCHEAU

POPESCU I. COSTIN

2003

CONTRIBUŢII LA STUDIUL CLINICO-STATISTIC CITOLOGIC ŞI DE LABORATOR AL EXPECTORATULUI LA BOLNAVII INTERNAŢI �NTR-O SECŢIE DE PNEUMOLOGIE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI (1998 � 2002)

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

PREDA I. EUGEN

2003

CONTRIBUŢII LA STUDIUL CITOLOGIC AL LICHIDULUI DE SPĂLĂTURĂ TRAHEO-BRONŞICĂ PRELEVAT �N TIMPUL EXAMENULUI FIBROBRONHOSCOPIC PENTRU DIAGNOSTICAREA NEOPLAZIILOR BRONHO-PULMONARE

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

ROMANESCU C. FLORIN MARIUS

2003

MĂSURAREA INSTALĂRII OBOSELII MUSCULARE LA SUBIECŢI �N FUNCŢIE DE V�RSTĂ, SEX ŞI NIVEL DE ANTRENAMENT

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

SCRIECIU C. MONICA

2003

STUDIUL CLINICO-HISTOLOGIC AL MUCOASEI GINGIVALE UMANE PARAPROTETICE

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

SILOŞI I. ISABELA

2003

CONTRIBUŢIILE IMUNOHISTOCHIMIEI �N DIAGNOSTICUL TUMORILOR MALIGNE DE ŢESUTURI MOI CU ORIGINE MEZENCHIMALĂ

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

STANCIU M. CORNELIA MARINELA

2003

CERCETĂRI CLINICO-STATISTICE ŞI REZULTATE TERAPEUTICE �N STRABISM

Prof.univ.dr Doc. PAUL CERNEA

STANOMIRESCU M. ANA-MARIA

2003

DOCTOR DOCENT MIHAIL CĂNCIULESCU (1885 - 1970) - VIAŢA ŞI OPERA

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

ŞTEFAN V. LILIANA

2003

FACTORI DE RISC ŞI ANTECEDENTE CU IMPLICAŢII �N HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ ESENŢIALĂ

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

ŢEPELUŞ M. MIHAIL VIOREL

2003

INSUFICIENŢA VENOASĂ CRONICĂ POSTTROMBOTICĂ A MEMBRELOR INFERIOARE. DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT

Prof.univ.dr FANE GHELASE

VĂDUVA V. ION

2003

ASPECTE CARACTERISTICE ALE ELECTROMIOGRAFIEI DE SUPRAFAŢĂ (emgs) LA PACIENŢII CU SPONDILOZĂ CERVICALĂ

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

 

VOICU V. GHEORGHIŢA

2003

CERCETĂRI ASUPRA IMPACTULUI RESPIRATOR AL UNOR NOXE CHIMICE LA UN LOT DE LUCRĂTORI EXPUŞI DIN COMBINATUL PETROCHIMIC � PETROMIDIA � JUDEŢUL CONSTANŢA

Prof.univ.Asoc. dr CRISTIAN DIDILESCU

ZAHARIA S. MARILENA � DIANA

2003

MANIFESTĂRI NEUROLOGICE �N PATOLOGIA CARDIO-VASCULARĂ

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

ZAMFIRESCU V. IOAN VIRGIL

2003

ISTORICUL TRATAMENTULUI ARSURILOR ŞI ACTUALITATEA TERAPIEI NATURISTE

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

 

DOMENIUL FARMACIE

 

Numele şi prenumele

Anul susţinerii tezei

titlul tezei

Nume, prenume conducator

FLOREA N. LIGIA

2003

CERCETĂRI ASUPRA INCIDENŢEI BOLILOR REUMATISMALE ŞI FARMACOGNOZIEI PRODUSULUI NIMESULIDE (DCI)

Prof.univ.dr HONORIUS POPESCU

 

Actualizat la 22.11.2023, 11:20