Teze de doctorat susţinute public 2010

Teze de doctorat susţinute public 2010

DOCTORAND
Data, ora, locul susţinerii tezei
Titlul tezei de doctorat
 Rezumat
CORBEA G. CONSTANTIN
 
08.01.2010
orele 13.00
Sala Senatului
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU, Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr FLOREA PURCARU, U.M.F. Craiova 
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr ŞERBAN MARINESCU, U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof .univ.dr IOAN LASCĂR, U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Conf. univ.dr LUMINIŢA CHIUŢU, UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 18.01.2010
 
 
 
TANASE (STOICA) M. LOREDANA - ELENA 
29.01.2010
orele 10.00
Sala Senatului
STUDIUL HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL ZONEI TUMORALE ŞI PERITUMORALE ÎN CARCINOAMELE CUTANATE
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU, Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ, U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GABRIELA MUŢIU, Universitatea din Oradea  - Facultatea de Medicină
4. Prof .univ.dr VIRGIL FEIER, U.M.F. "V. Babeş" Timişoara
5. Prof. univ.dr ION ŢOLEA, UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 15.03.2010
 Rezumat
 
 
 
NEGREA (PĂTRU) M. LILIANA
29.01.2010
orele 11.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU, Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ, U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GABRIELA MUŢIU, Universitatea din Oradea - Facultatea de Medicină
4. Prof .univ.dr ELENA ROŞCA, Universitatea din Oradea  - Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr CORNELIA ZAHARIA, UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE
Data validării în Consiliul
Profesoral  al Facultăţii de Medicină:15.03.2010

 

COMĂNESCU C.C. MARIA VICTORIA 
12.02.2010
orele 12.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU, Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr MIHAI CRUCE, U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr CARMEN ARDELEANU, U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof .univ.dr MARIA SAJIN, U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr CRISTIANA SIMIONESCU, UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  15.03.2010
 
 
 
TOADER F. DESPINA MANUELA
19.02.2010
orele 11.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU, Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr SIMONA GUSTI, U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GEORGETA MIHALAŞ, U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara
4. Prof .univ.dr FRANCISC SCHNEIDER, Universitatea ''Vasile Goldiş'' Arad, Facultatea de Medicina
5. Conf. univ.dr RODICA MUŞETESCU, UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
 15.03.2010
 
 
 
GANCI G. VICTORIA căsăt. BELU
19.02.2010
orele 12.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU, Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr SIMONA GUSTI, U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GEORGETA MIHALAŞ, U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara
4. Prof .univ.dr FRANCISC SCHNEIDER, Universitatea ''Vasile Goldiş'' Arad, Facultatea de Medicina
5. Conf. univ.dr RODICA MUŞETESCU, UMF CRAIOVA 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
15.03.2010 
 
 
 
BĂLOIU T. LILIANA - CRISTINA căsătorită PRUNOIU
19.02.2010
orele 15.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ADRIAN SĂFTOIU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MIRCEA DICULESCU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof .univ.dr TUDOREL CIUREA
 UMF CRAIOVA
5. Conf. univ.dr CRISTIAN GHEORGHE
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  
15.03.2010
TUŢĂ D. DANIELA LARISA căsăt. SĂNDULESCU
19.02.2010
orele 16.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MIRCEA DICULESCU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof .univ.dr ADRIAN SĂFTOIU
 UMF CRAIOVA
5. Conf. univ.dr CRISTIAN GHEORGHE
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  
15.03.2010
DĂESCU P. SEVASTIŢA  căsăt. IORDACHE
19.02.2010
orele 17.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MIRCEA DICULESCU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof .univ.dr ADRIAN SĂFTOIU
 UMF CRAIOVA
5. Conf. univ.dr CRISTIAN GHEORGHE
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  
15.03.2010
ALEXANDRU A. FLORIANA - ELVIRA căsăt. IONICĂ
26.02.2010
orele 12.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr CINCA RODICA
U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara
4. Prof .univ.dr VALENTIN CÎRLIG
 UMF CRAIOVA
5. Conf. univ.dr NEGREŞ SIMONA
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
15.03.2010 
 CIOARĂ A. FLORIN
19.03.2010
orele 11.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr FANE GHELASE
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr NICOLAE ANGELESCU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof .univ.dr TRAEAN BURCOŞ
 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr ION VASILE
 UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  07.06.2010
 
BRÂNARU P.N. MANUELA - IOANA căsăt. GHEORGHIU - BRÂNARU
19.03.2010
orele 12.30
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. Asoc. dr CRISTIAN DIDILESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MONICA POP
U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca
4. Cercet. Şt. pr. gr. I  DOMNICA CHIOTAN
 Institutul ''Marius Nasta'' Bucureşti
5. Conf. univ.dr MIMI NIŢU
 UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  07.06.2010
 
PĂTRĂU T. VIVIANA căsăt. CUZIC
26.03.2010
orele 12.00
Amfiteatrul Anatomie
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr DUMITRU BULUCEA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr ARION CONSTANTIN
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr  STROIA VALERIA
 Universitatea ''Ovidius'' Constanţa
Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr EVA NEMEŞ
 UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  07.06.2010
 
CULUŞI G. CORINA - ELENA căsăt. FRECUS
26.03.2010
orele 13.00
Amfiteatrul Anatomie
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr DUMITRU BULUCEA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr ARION CONSTANTIN
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr  STROIA VALERIA
 Universitatea ''Ovidius'' Constanţa
Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr EVA NEMEŞ
 UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  07.06.2010
 
PÂNZARU A. R. CORINA - MIHAELA
15.04.2010
orele 11.00
Sala Senatului
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr DRAGOŞ MARINESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MIRELA MANEA
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr  DELIA PODEA
 Universitatea ''V. Goldiş'' Arad
Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr TUDOR UDRIŞTOIU
 UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 07.06.2010 
 
 
LUNGU M. CARMEN căsăt. DIACONU
16.04.2010
orele 10.00
Sala Senatului
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr GHEORGHE DRĂGOI
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr VIRGILIU NICULESCU
   U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara
4. Prof. univ. dr  DOINA ONICESCU
  U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr ELENA LAZĂR
  U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  07.06.2010
 
 
RADU S. LIVIU
16.04.2010
orele 9.00
Sala Senatului
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr GHEORGHE DRĂGOI
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr VIRGILIU NICULESCU
   U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara
4. Prof. univ. dr  DOINA ONICESCU
  U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr ELENA LAZĂR
  U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  07.06.2010
 
 
MORARU C. EMIL
23.04.2010
orele 11.00
Sala Senatului
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr MIHAI CRUCE
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr SANDA MARCHIAN
Universitatea ''L. Blaga'' Sibiu
Facultatea de Medicină
4. Prof. univ. dr  ANCA SIN
  U.M.F. Târgu-Mureş
5. Prof. univ.dr ELENA BUTEICĂ
 UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 07.06.2010 
 
 
MOHAMED HASSAN ABDEL RAHMAN KHAIRI
23.04.2010
orele 10.00
Sala Senatului
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr DRAGOŞ MARINESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GHIORGHE TALĂU
Universitatea ''L. Blaga'' Sibiu
Facultatea de Medicină
4. Prof. univ. dr  DELIA PODEA
 Universitatea ''V. Goldiş'' Arad
Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr TUDOR UDRIŞTOIU
 UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  07.06.2010
 
 
ENACHE A. STELIAN - DĂNUŢ
23.04.2010
orele 12.00
Sala Senatului
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr FANE GHELASE
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MARIA SAJIN
 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Cercet. Şt. Pr. gr. I CRISTIAN DIDILESCU
  Institutul ''Marius Nasta'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr EKKEHARD VOLLMER
 Universitatea din Lübeck - Germania
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  07.06.2010
 
 
SPÎNU M. ANCA căsătorită BERBECARU - IOVAN
30.04.2010
orele 12.00
Sala Senatului
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr CINCA RODICA MARIANA
U.M.F.  ''V. Babeş'' Timişoara
4. Prof. univ. dr  VALENTIN CÎRLIG
  U.M.F. CRAIOVA
5. Conf. univ.dr GÎRD CERASELA ELENA
 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  07.06.2010
 
 
DEACONU A. GHEORGHE
26.05.2010
orele 12.00
Sala Senatului
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. Asoc. dr CRISTIAN DIDILESCU
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MONICA POP
 U.M.F.  ''Iuliu Haţieganu'' Cluj - Napoca
4. Cercet. şt. pr. gr. I  DOMNICA CHIOTAN
  Institutul de Pneumologie ''Marius Nasta''  
   Bucureşti
5. Conf. univ.dr MIMI NIŢU
 U.M.F. Craiova
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 07.06.2010 
 
 

 

GORGAN V.N. ANAMARIA căsătorită KESE
28.05.2010
orele 12.00
Sala Senatului
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr CRISTIANA SIMIONESCU
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr CARMEN MARIA ARDELEANU
 U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr  MARIA SAJIN
U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr ROXANA SANDA POPESCU
 U.M.F. Craiova
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 07.06.2010 
 
 
COMĂNESCU C.C. ALEXANDRU CRISTIAN
28.05.2010
orele 13.00
Sala Senatului
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr CARMEN MARIA ARDELEANU
 U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr  MARIA SAJIN
U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr NICOLAE CERNEA
 U.M.F. Craiova
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  07.06.2010
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRĂGUŞIN N. NICOLETA MARIA
04.06.2010
orele 12.30
Sala Senatului
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr FLORINEL BĂDULESCU
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr DAN TULBURE
 U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr  DOREL MANU
  Universitatea ''Titu Maiorescu'' Bucureşti
  Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr MARIA MOŢA
 U.M.F. Craiova
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE
BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  07.06.2010
 
 

 

MATCAŞ S. HORIA
11.06.2010
orele 11.00
Sala Senatului
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr SIMONA GUSTI
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr ELENA NICOLESCU
 U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof.univ.dr ANCA IOANA BĂDĂRĂU
  U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr MARIA IANCĂU
 U.M.F. Craiova
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  20.09.2010
 
 

 

CUPSA A. M.
ALINA IOANA
15.06.2010
orele 12.00
Sala Al. Badanoiu
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr Ion Ţolea
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr EMANOIL CEAUŞU
 U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Conf.univ.dr DAN DUICULESCU
  Universitatea ''Titu Maiorescu'' Bucureşti
  Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr VIRGIL PĂTRAŞCU
 U.M.F. Craiova
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  20.09.2010
 
 

 

TRUŞCĂ P. PAUL TIBERIU
18.06.2010
orele 13.00
Sala Senatului
 
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr VALENTIN CÎRLIG
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Acad. Prof.univ.dr VICTOR VOICU
 U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr  DAN ANUŞCA
  U.M.F. Craiova
5. Conf. univ.dr GHEORGHE POPESCU
  U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
 
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul
Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
 20.09.2010
 
 
PREDA S. ALINA - VASILICA căsătorită PĂUN
24.06.2010
orele 11.00
Sala Senatului
 
 
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr MIHAI CRUCE
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MARIA SAJIN
 U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof.univ.dr DOINA ONICESCU
  U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr CRISTIANA SIMIONESCU
 U.M.F. Craiova
 
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 20.09.2010 
 
 
 
 
ILIESCU I. GABRIELA ELENA
25.06.2010
orele 11.00
Amfiteatrul
Anatomie
 
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr CĂTĂLINA ELENA LUPUŞORU
 U.M.F.  ''Gr. T. Popa'' Iaşi
4. Prof.univ.dr VALENTIN CÎRLIG
  U.M.F. Craiova
5. Conf. univ.dr MARINELA POPOVICI
 U.M.F.  ''V. Babeş'' Timişoara
 
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  20.09.2010
 
 
 
NEAŢĂ G. GHEORGHE
25.06.2010
orele 11.30
Sala Senatului
 
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr FANE GHELASE
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr NICOLAE ANGELESCU
 U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof.univ.dr TRAEAN BURCOŞ
  U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr ION VASILE
 U.M.F. Craiova
 
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  20.09.2010
 
 
 
COTOI D. BOGDAN - VIRGIL 
25.06.2010
orele 13.30
Sala Senatului
 
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MIRCEA BEURAN
 U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof.univ.dr DORU VÂLCEANU
  U.M.F.  ''V. Babeş'' Timişoara
5. Prof. univ.dr DORIN MERCUŢ
 U.M.F. Craiova
 
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 20.09.2010 
 
 
 
RIGOPOULOS ATHANASIOS
25.06.2010
orele 12.30
Sala Senatului
 
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MIRCEA BEURAN
 U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof.univ.dr DORU VÂLCEANU
  U.M.F.  ''V. Babeş'' Timişoara
5. Prof. univ.dr RĂDUCU NEMEŞ
 U.M.F. Craiova
 
 
 Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
 Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  20.09.2010
 
 
 
BARBU C. ADRIANA - ANA căsătorită NICOLAESCU
02.07.2010
orele 11.00
Sala Senatului
 
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr SIMONA GUSTI
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GEORGETA MIHALAŞ
 U.M.F.  ''V. Babeş'' Timişoara
4. Prof.univ.dr FRANCISC SCHNEIDER
  Universitatea "Vasile Goldiş" Arad
 Facultatea de Medicină
5. Conf. univ.dr TUDORICĂ VALERICA
 U.M.F. Craiova
 
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  20.09.2010
 
 
 
 
 

  

OPREA M. BOGDAN 
15.07.2010
orele 12.00
Sala Senatului
 
 
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr CARMEN ARDELEANU
 U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof.univ.dr TEOFIL MEHEDINŢI
  Universitatea "Ovidius" Constanţa
 Facultatea de Medicina
5. Prof. univ.dr CRISTIANA SIMIONESCU
 U.M.F. Craiova
 
 
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  20.09.2010
 
 
 
 
GOLU I. TIBERIU 
15.07.2010
orele 13.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr IRINA CĂRUNTU
U.M.F.  ''Gr. T. Popa'' Iaşi
4.  Prof.univ.dr CARMEN ARDELEANU
 U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Conf. univ.dr CARMEN MOCANU
 U.M.F. Craiova
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  20.09.2010
 
 TOMA I. IULIA RAHELA  căsăt. MARCU
15.07.2010
orele 11.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ROXANA POPESCU
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MIHAI BERTEANU
U.M.F.  ''Carol Davila'' Bucureşti
4.  Conf.univ.dr MIHAI DRĂGOI
 U.M.F.  ''V. Babeş'' Timişoara
5. Conf. univ.dr ADRIAN BIGHEA
 U.M.F. Craiova
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  20.09.2010
 RĂDUCANU M. EMILIA căsăt.BURADA
16.07.2010
orele 11.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr DRAGOŞ MARINESCU
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr DELIA PODEA
Universitatea de Vest ''V. Goldiş'' Arad
Facultatea de Medicină
4.  Prof.univ.dr TUDOR UDRIŞTOIU
 U.M.F. Craiova
5. Conf. univ.dr VICTORIA BURTEA
 Universitatea  ''Transilvania'' Braşov
Facultatea de Medicină
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  20.09.2010
TĂNĂSESCU O.L.H. OANA - DANA  căsăt. PANAIT
16.07.2010
orele 12.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr TUDOR UDRIŞTOIU
 U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr VASILE CHIRIŢĂ
U.M.F.  ''Gr. T. Popa'' Iaşi
4.  Prof.univ.dr GHIORGHE TALĂU
 Universitatea  ''L. Blaga'' Sibiu
Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr DRAGOŞ MARINESCU
 U.M.F. Craiova
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  20.09.2010
CONSTANTINESCU S. ROMEO - LUCIAN 
15.10.2010
orele 11.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr VALENTIN CÎRLIG
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr ALEXANDRU ŞERBĂNESCU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Conf .univ.dr ADRIAN TASE
Universitatea din Piteşti
5. Conf. univ.dr VALERICA TUDORICĂ
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:
17.01.2011 
MISERLIS THEOFANIS
 
15.10.2010
orele 10.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr VALENTIN CÎRLIG
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr RODICA CINCA
U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara
4. Prof .univ.dr FLORICA POPESCU
UMF CRAIOVA
5. Conf. univ.dr ADRIAN TASE
Universitatea din Piteşti
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:
17.01.2011 
 
PENKOU MAGDALENA - MARINELA
 
22.10.2010
orele 11.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr LUPUŞORU CĂTĂLINA ELENA
U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi
4. Prof .univ.dr VALENTIN CÎRLIG
UMF CRAIOVA
5. Conf. univ.dr MARILENA POPOVICI
U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:
17.01.2011 
 
DIACONU C. ADINA căsăt. TURCU - ŞTIOLICĂ
22.10.2010
orele 10.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr LUPUŞORU CĂTĂLINA ELENA
U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi
4. Prof .univ.dr VALENTIN CÎRLIG
UMF CRAIOVA
5. Conf. univ.dr MARILENA POPOVICI
U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:
17.01.2011  
  PUIU O.  LIGIA - MARIANA
29.10.2010
orele 11.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. Asoc. dr CRISTIAN DIDILESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MONICA POP
U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj - Napoca
4. Prof .univ.dr GABRIELA JIMBOREAN
UMF TÂRGU - MUREŞ
5. Conf. univ.dr MIMI NIŢU
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:17.01.2011 
  IOVA I. ELVIRA căsăt. PĂUN
29.10.2010
orele 12.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ROXANA POPESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr DAN NEMES
U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara
4. Prof .univ.dr MIHAI DRĂGOI
U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara
5. Conf. univ.dr ADRIAN BIGHEA
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 17.01.2011 
  NIŢĂ B. GABRIELA NATALIA căsăt. ISTRATE
29.10.2010
orele 13.15
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION GEORGESCU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr DAN GABRIEL MOGOŞ
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr ALEXANDRU CIOCÂLTEU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof .univ.dr MIRCEA BEURAN
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Conf. univ.dr EUGEN MOŢA
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 17.01.2011 
  ANGHELINA FLORIN
12.11.2010
orele 12.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ELENA IONIŢĂ
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr ROMEO CĂLĂRAŞU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof .univ.dr GHEORGHE IONEL COMŞA
Universitatea ''Ovidius'' Constanţa
Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr LAURENŢIU MOGOANTĂ
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011  
  MOROŞANU A. DAN - VASILE
19.11.2010
orele 11.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ANDREI BONDARI
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GHEORGHE IANA
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof .univ.dr CONSTANTIN ZAHARIA
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Conf. univ.dr MIHAI POPESCU
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011  
  SAS V. TEODOR - NICUŞOR
19.11.2010
orele 10.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ANDREI BONDARI
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GHEORGHE IANA
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof .univ.dr CONSTANTIN ZAHARIA
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Conf. univ.dr MIHAI POPESCU
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011  
MOLDOVAN I.M. IOANA căsăt.  MUNTEANU  
19.11.2010
orele 13.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. Asoc. dr CRISTIAN DIDILESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr FLORIN MIHĂLŢAN
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof .univ.dr GABRIELA JIMBOREANU
U.M.F. Târgu - Mureş
5. Conf. univ.dr MIMI NIŢU
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  
17.01.2011 
ZLĂTIAN  C.P.  OVIDIU - MIRCEA
26.11.2010
orele 11.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr MIHAI CRUCE
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr CARMEN ARDELEANU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof .univ.dr DOINA ONICESCU
U.M.F. "Carol Davila" Bucureşti
5. Prof. univ.dr ELENA BUTEICĂ
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
Foarte bine 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  
17.01.2011 
NEAMŢU L.R. MARIUS CRISTIAN
26.11.2010
orele 12.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr MARIA IANCĂU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GEORGETA MIHALAŞ
U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara
4. Prof .univ.dr FRANCISC SCHNEIDER
Universitatea  "V. Goldiş" Arad
Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr CORNELIA ZAHARIA
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
Foarte bine 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  
17.01.2011 
DAHSHE ADNAN
26.11.2010
orele 13.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ELENA IONIŢĂ
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MARIOARA POENARU
U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara
4. Prof .univ.dr GHEORGHE IONEL COMŞA
Universitatea  "Ovidius" Constanţa
Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr LAURENŢIU MOGOANTĂ
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
Foarte bine 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  
17.01.2011 
ŞARAPATIN G. GRIGORE
 
9.12.2010
orele 11.30
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr FLORIN BOGDAN
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr ELENA ROŞCA
Universitatea din Oradea
Facultatea de Medicină
4. Prof .univ.dr GABRIELA MUŢIU
Universitatea din Oradea
Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr MIHAI BRĂILA
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE  
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011  
POPESCU G. DANIELA ELISE căsăt. TACHE
 
9.12.2010
orele 10.30
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr FLORIN BOGDAN
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr ELENA ROŞCA
Universitatea din Oradea
Facultatea de Medicină
4. Prof .univ.dr MONICA BANIŢĂ
UMF CRAIOVA
5. Conf. univ.dr CIPRIAN MARCEL BRISC
Universitatea din Oradea
Facultatea de Medicină
 
Rezultatul comisiei
  
FOARTE BINE  
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011 
LĂZĂRESCU N. SEVASTIANA HENRIETTE  căsăt. BRAN
 
10.12.2010
orele 12.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ION ŢOLEA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr VIRGIL FEIER
U.M.F. ''V. BABEŞ'' TIMIŞOARA
4. Prof .univ.dr CĂLIN GIURCĂNEANU
U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI
5. Conf. univ.dr VIRGIL PĂTRAŞCU
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE  
  
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  17.01.2011 
CHIURTU C. AMALIA
 
10.12.2010
orele 11.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ION ŢOLEA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr VIRGIL FEIER
U.M.F. ''V. BABEŞ'' TIMIŞOARA
4. Prof .univ.dr CĂLIN GIURCĂNEANU
U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI
5. Conf. univ.dr VIRGIL PĂTRAŞCU
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
  
FOARTE BINE  
 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 17.01.2011  
FLOREA S. ION
 
10.12.2010
orele 13.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ION ŢOLEA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr VIRGIL FEIER
U.M.F. ''V. BABEŞ'' TIMIŞOARA
4. Prof .univ.dr CĂLIN GIURCĂNEANU
U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI
5. Conf. univ.dr VIRGIL PĂTRAŞCU
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
  
FOARTE BINE  
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 17.01.2011 
 Rezumat engleză
DIŢESCU I. DAMIAN
10.12.2010
orele 14.00
Sala Senatului
IMPLICAREA HPV ÎN PATOLOGIA LEZIUNILOR PREMALIGNE ŞI MALIGNE CERVICALE
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GABRIELA MUŢIU
Universitatea din Oradea
Facultatea de Medicină
4. Prof .univ.dr CARMEN ARDELEANU
U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI
5. Conf. univ.dr NICOLAE CERNEA
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
 
FOARTE BINE  
 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011  
 Rezumat engleză
BRAN M. MIHAI BOGDAN
 
16.12.2010
orele 09.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr MARIA VRABETE
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MARIA GREABU
U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI
4. Prof .univ.dr ANICA DRICU
UMF CRAIOVA
 5. Conf. univ.dr ALINA PÂRVU
U.M.F. ''IULIU HAŢIEGANU'' CLUJ - NAPOCA
 
Rezultatul comisiei
  
FOARTE BINE  
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011  
ALEXANDRU V. OANA
 
16.12.2010
orele 10.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTORI
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ANICA DRICU
Prof. univ. dr MARIA VRABETE
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MARIA GREABU
U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI
4. Prof .univ.dr MARIA MOŢA
UMF CRAIOVA
 5. Conf. univ.dr ALINA PÂRVU
U.M.F. ''IULIU HAŢIEGANU'' CLUJ - NAPOCA
 
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE  
  
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011  
DRĂGUŢESCU M. EUGENIA LAURA
 
16.12.2010
orele 11.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTORI
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ANICA DRICU
Prof. univ. dr MARIA VRABETE
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MARIA GREABU
U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI
4. Prof .univ.dr MARIA MOŢA
UMF CRAIOVA
 5. Conf. univ.dr ALINA PÂRVU
U.M.F. ''IULIU HAŢIEGANU'' CLUJ - NAPOCA
 
Rezultatul comisiei
  
FOARTE BINE  
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011  
NOVAC S. MARIUS - BOGDAN
17.12.2010
orele 11.00
Sala Senatului
DINAMICA ŞI SEMNIFICAŢIA CITOKINELOR ÎN CELE TREI FAZE ALE EVOLUŢIEI MARILOR ARŞI
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr FLOREA PURCARU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr DOREL SĂNDESC
U.M.F. ''V. BABEŞ'' TIMIŞOARA
4. Prof. univ. dr SANDA COPOTOIU
U.M.F. TÂRGU MUREŞ
5. Conf. univ.dr DANIELA CERNEA
UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
  
FOARTE BINE  
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011 
Actualizat la 22.11.2023, 10:12