Teze de doctorat sustinute public in 2018

Teze de doctorat sustinute public in 2018

DOCTORAND
Data, ora, locul susţinerii tezei
Titlul tezei de doctorat
 
    

 

MÎRŞAN (CERCELARU) R. LILIANA  (CV)

05.02.2018

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

STUDIUL FACTORILOR DE PROGNOSTIC ÎN CARCINOAMELE SCUAMOASE LARINGIENE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANICA DRICU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MARIA SAJIN (CV),  U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIANA COSTACHE (CV),U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr CLAUDIU MĂRGĂRITESCU (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

DINESCU M. ŞTEFAN - CRISTIAN (CV)

05.02.2018

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

VALOAREA DIAGNOSTICĂ A ULTRASONOGRAFIEI DE GLANDE SALIVARE ÎN CONTEXT CLINICO-PARACLINIC LA PACIENŢI CU SINDROM SJÖGREN *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Conf. univ. dr ANANU FLORENTIN VREJU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr ILEANA - CLAUDIA MIHAILOV (CV), Universitatea ''Ovidius'' din Constanţa

4. Prof. univ. dr ANCA ROŞU (CV), U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr DANIELA OPRIŞ - BELINSKI (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

      

FLOREA C. MARIUS (CV)

05.02.2018

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

EVALUAREA MICROCIRCULAŢIEI PRIN VIDEOCAPILAROSCOPIE PERIUNGHIALĂ LA PACIENŢII CU POLIARTRITĂ REUMATOIDĂ - CORELAŢII CU PROFILUL CLINIC, IMUNOLOGIC ŞI MARKERI DE ACTIVITATE AI AFECŢIUNII *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Conf. univ. dr ANANU FLORENTIN VREJU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr ILEANA - CLAUDIA MIHAILOV (CV)

 

Universitatea ''Ovidius'' din Constanţa

4.Prof. univ. dr ANCA ROŞU (CV)

 

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr DANIELA OPRIŞ - BELINSKI (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

       

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

PROCOPIE D. IORDAN (CV)

16.02.2018

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

CONTRIBUŢII LA STUDIUL PROFILULUI CLINICO-MORFOLOGIC AL TUBERCULOZEI OSTEOARTICULARE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr DAN NELU ANUŞCA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr ROMULUS FABIAN TATU (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr MARIUS NICULESCU (CV)

Universitatea ''Titu Maiorescu'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr IANCU EMIL PLEŞEA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

STOENESCU A.A. VICTOR - EMANUEL(CV)

15.03.2018

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

POTENŢIALUL MALIGN AL PATOLOGIEI ENDOMETRIALE ÎN PRE- ŞI POSTMENOPAUZĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr EUGEN OSIAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr LILIANA VICTORIA NOVAC (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr RADU VLĂDĂREANU  (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

 

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

CREŢU M. MARIA FLAVIA (CV)

23.03.2018

orele 12.30

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

STUDII PRIVIND SINTEZA ŞI ACTIVITATEA BIOLOGICĂ A UNOR NOI DERIVAŢI DE

1.4 -NAFTOCHINONĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr JOHNY NEAMŢU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CĂTĂLINA GABRIELA PISOSCHI (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr LENUŢA PROFIRE (CV)

U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

4. Conf. univ. dr ANDREEA LETIŢIA ARSENE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr GABRIELA RĂU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

                  FOARTE BINE

Rezumat

engleză

       

 


   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

 

 

 

FLOREA V. MARIA (ŞOROP - FLOREA) (CV)

26.03.2018

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

DIAGNOSTICUL ECOGRAFIC PRENATAL ÎN ANOMALIILE FETALE. ABORDUL INTERDISCIPLINAR ŞI IMPORTANŢA AUTOPSIEI PERINATALE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LILIANA VICTORIA NOVAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr NICOLAE SUCIU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr ŞTEFANIA TUDORACHE (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

       

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

ZORILĂ S.P. GEORGE - LUCIAN (CV)

26.03.2018

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

DIAGNOSTICUL PRENATAL AL ANOMALIILOR STRUCTURALE MAJORE ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LILIANA VICTORIA NOVAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr NICOLAE SUCIU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr ŞTEFANIA TUDORACHE (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

  

 

 

GRECU D. VICTOR IONEL

29.03.2018

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

CONSIDERAŢII EPIDEMIOLOGICE ŞI CLINICE ALE TUBERCULOZEI EXTRARESPIRATORII ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL EVOLUŢIEI ENDEMIEI TUBERCULOASE DIN JUDEŢUL DOLJ *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANDREI ADRIAN TICA 

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr VALENTIN CÎRLIG

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Cercet. şt. pr. gr. I  EMILIA CRIŞAN

Institutul de Pneumoftiziologie ''Marius Nasta'' Bucureşti

 4. Cercet. şt. gr. I  DOMNICA IOANA CHIOTAN

Institutul de Pneumoftiziologie ''Marius Nasta'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr MIMI NIŢU

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

 

Rezumat

engleză

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 
 

FIRULESCU M. MONICA LAURA(CARA) (CV)

03.04.2018

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

EVALUAREA ECOGRAFICĂ A CORDULUI FETAL ÎN PRIMUL TRIMESTRU DE SARCINĂ. PROGRES, REALITĂŢI CONTROVERSE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LILIANA VICTORIA NOVAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr NICOLAE SUCIU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr ŞTEFANIA TUDORACHE (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

PREDOI C. ANA - MARIA (IFRIM-PREDOI) (CV)

27.04.2018

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICĂ: DIFICULTĂŢI, INCIDENTE ŞI ACCIDENTE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr MARIN VALERIU ŞURLIN

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr DAN GABRIEL MOGOŞ (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr LORANT KISS (CV)

Universitatea ''Lucian Blaga'' Sibiu

4. Prof. univ. dr IONICĂ DANIEL VILCEA (CV)

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr DANIEL ALIN CRISTIAN (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE  

Rezumat

engleză

       

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

NECHITA F. DAN(CV)

14.05.2018

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

RELAŢIA DINTRE ANXIETATE ŞI STRATEGIILE DE COPING LA STUDENŢII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL MEDICAL SUPERIOR ROMÂNESC ŞI COMPARAŢIA CU POPULAŢIA GENERALĂ  *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr DRAGOŞ CONSTANTIN

    GHEORGHE MARINESCU(CV)

 

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MIRELA MANEA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Conf. univ. dr VIRGIL RADU ENĂTESCU (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ. dr ANCA LIVIA CHIRIŢĂ (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  FOARTE BINE

Rezumat

engleză

       

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

ROCŞOREANU P. ALEXANDRU (CV)

22.06.2018

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

 HEMOSTAZA ÎN INJURIA RENALĂ ACUTĂ ŞI ÎN BOALA CRONICĂ DE RINICHI  *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANICA DRICU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr EUGEN MOŢA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MIRCEA NICOLAE PENESCU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr LILIANA ANA TUŢĂ (CV)

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

5. Prof. univ. dr PAUL MITRUŢ (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

       

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

 

 

DECA M.C. ANDREEA - GABRIELA (MOCANU) (CV)

06.07.2018

orele 9.30

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

FORMULAREA ŞI CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICĂ A UNOR NANOPARTICULE POLIMERICE PENTRU CEDAREA LOCALĂ ÎN AFECŢIUNILE ORTOPEDICE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CĂTĂLINA GABRIELA PISOSCHI

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr JOHNY NEAMŢU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr DUMITRU LUPULEASA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Conf. univ. dr OVIDIU DORIN CRIŞAN (CV)

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj - Napoca

5. Conf. univ. dr IONELA BELU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  FOARTE BINE

Rezumat

engleză

       

 

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

 

BĂRBĂLAN M. ALEXANDRU  (CV)

19.09.2018

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

FACTORI DE PROGNOSTIC PRECOCE ŞI DE ETAPĂ ÎN CANCERUL COLORECTAL AVANSAT LOCOREGIONAL  *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr EUGEN OSIAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ADRIAN SĂFTOIU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr MARIN VALERIU ŞURLIN (CV)

U.M.F. Craiova

4. Conf. univ. dr ROXANA LUCIA DENISA ŞIRLI (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ. dr SIMONA ALINA POPESCU (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

 Rezultatul comisiei:

  FOARTE BINE

Rezumat

engleză

       

      *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

  

CIOBÎRCĂ C. DIANA MARIA (CV)

19.09.2018

orele 11.30

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

ACTUALITĂŢI CLINICE, HISTOLOGICE ŞI TERAPEUTICE ÎN CANCERUL DE HIPOFARINGE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ELENA IONIŢĂ (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr RADU CRISTIAN POPESCU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr VIOREL ZAINEA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr GHEORGHE IONEL COMŞA (CV)

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

 

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

DAMIAN C. GINA - ANA (CIOLAN) (CV)

20.09.2018

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

CONSIDERAŢII CLINICO-EPIDEMIOLOGICE ASUPRA VASCULITELOR SISTEMICE CU DETERMINĂRI PULMONARE  *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANDREI ADRIAN TICA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr VALENTIN CÎRLIG (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr CONSTANTIN MARICA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Cercet. Şt. gr.I dr DOMNICA CHIOTAN (CV)

Institutul de Pneumoftiziologie ''Marius Nasta'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr MIMI FLOAREA NIŢU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

TĂNĂSESCU I.MIHAELA EMILIA (CV)

20.09.2018

orele 14.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA EVOLUŢIEI SUB TRATAMENT A CAZURILOR DE TUBERCULOZĂ MULTIDROG-REZISTENTĂ ÎN ROMÂNIA ÎN CONDIŢII DIFERITE DE TRATAMENT (CENTRELE DE EXCELENŢĂ FAŢĂ DE UNITĂŢILE DE PROFIL DIN TERITORIU)  *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANDREI ADRIAN TICA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr VALENTIN CÎRLIG (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr CONSTANTIN MARICA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Cercet. Şt. gr.I dr DOMNICA CHIOTAN (CV)

Institutul de Pneumoftiziologie ''Marius Nasta'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr MIMI FLOAREA NIŢU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

COTEANU I.CĂTĂLINA (CV)

21.09.2018

orele 11.30

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

STUDIUL PROCESELOR INFLAMATORII ŞI

METABOLICE LA UN LOT DE PACIENŢI CU DEFICIT COGNITIV *)

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Conf. univ. dr TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr SIMONA MARIANA GUSTI (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr ANCA IOANA BĂDĂRĂU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr VERONICA SFREDEL (CV)

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr RALUCA IOANA PAPACOCEA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

SFREDEL D.D. MIRELA DIANA (CV)

21.09.2018

orele 12.30

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

ALTERARI ALE HEMOSTAZEI ÎN ACCIDENTUL VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC *) 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANICA DRICU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIA IANCĂU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr ANCA IOANA BĂDĂRĂU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr SUZANA DĂNOIU (CV)

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr RALUCA IOANA PAPACOCEA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

CĂRĂMIZARU I.MARIAN (CV)

21.09.2018

orele 14.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

CONTRIBUŢII LA STUDIUL MODIFICĂRILOR PULPEI DENTARE ÎN TRAUMA OCLUZALĂ *)

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr IANCU EMIL PLEŞEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr VICTOR DAN EUGEN STRÂMBU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr SABINA ANDRADA ZURAC (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. . Prof. univ. dr  MIHAI RAUL POPESCU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

COMĂNESCU I.TRAIAN MIHAIL(CV)

21.09.2018

orele 15.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

CONTRIBUŢII LA STUDIUL MODIFICĂRILOR PARODONŢIULUI MARGINAL ÎN TRAUMA OCLUZALĂ*)

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr IANCU EMIL PLEŞEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr VICTOR DAN EUGEN STRÂMBU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr SABINA ANDRADA ZURAC (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. . Prof. univ. dr  MIHAI RAUL POPESCU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

TOMA N. SEBASTIAN CONSTANTIN  (CV)

21.09.2018

orele 16.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

PARTICULARITĂŢI CLINICO-PATOLOGICE ŞI DE PROGNOSTIC ÎN CANCERUL COLORECTAL *)

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr MIRCEA BEURAN (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr IANCU EMIL PLEŞEA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. . Prof. univ. dr  VICTOR DAN EUGEN STRÂMBU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

MILITARU C. CRISTIAN  (CV)

24.09.2018

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

EVALUAREA PROGNOSTICULUI PE TERMEN SCURT ŞI MEDIU A PACIENŢILOR CU EDEM PULMONAR ACUT CARDIOGEN  *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr LUCIAN PETRESCU (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Conf. univ. dr OVIDIU DRAGOMIR CHINOCEL (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr OCTAVIAN ISTRĂTOAIE (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

 engleză

       

 

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

GÎRGAVU M. SIGINA - RODICA (CV)

26.09.2018

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

INDICELE DE ADIPOZITATE VISCERALĂ – UN POTENŢIAL MARKER AL RISCULUI CARDIO-METABOLIC *)

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANICA DRICU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIA MOŢA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr ROMULUS ZORIN TIMAR (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr DINCĂ MIHAELA EUGENIA (CV)

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr ADRIAN RADU VLAD (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

 engleză

       

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

BROSCARU I. MARIA - MARILENA (FRUNZULICĂ) (CV)

27.09.2018

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

VALOAREA PREDICTIVĂ A FACTORILOR DE RISC UZUALI ÎN APARIŢIA ACCCIDENTELOR

CORONARIENE ACUTE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LILIANA VICTORIA NOVAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr DOINA CÂRSTEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr MIRELA CLEOPATRA TOMESCU (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr VICTORIA ULMEANU (CV)

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

5. Conf. univ. dr OCTAVIAN ISTRĂTOAIE (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

      *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

PRUNESCU N. MIRELA (ZAHARIE) (CV)

27.09.2018

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

MODIFICĂRILE HEMATOLOGICE DIN INSUFICIENŢA CARDIACĂ  *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LILIANA VICTORIA NOVAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr DOINA CÂRSTEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr MIRELA CLEOPATRA TOMESCU (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr VICTORIA ULMEANU (CV)

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

5. Conf. univ. dr OCTAVIAN ISTRĂTOAIE (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  FOARTE BINE

Rezumat

engleză

       

 

      *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

 

STOICĂNESCU N. EUGEN - CRISTI (CV)

28.09.2018

orele 12.30

Sala 102

Extindere,

Corp A'

APORTUL PROTEIC PENTRU RECUPERAREA NUTRIŢIONALĂ A PREMATURULUI CU GREUTATE MICĂ SI FOARTE MICĂ LA NASTERE, ÎN PERIOADA NEONATALĂ *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANDREI ADRIAN TICA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr CONSTANTIN ILIE (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr CORNELIU CRISTIAN GEORGESCU (CV)

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr CRISTINA VLAD DALIBORCA (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

 

      *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

ŢIERANU Ş.H. EUGEN NICOLAE (CV)

05.10.2018

orele 16.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

EFECTELE UTILIZĂRII BETA-BLOCANTELOR LA PACIENŢII CU CIROZĂ HEPATICĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr MIHAI MIRCEA DICULESCU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CRISTIAN GHEORGHE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr DAN IONUŢ GHEONEA (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE 

Rezumat

 engleză

       

      *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

   

 

PĂUNESCU A. CARMEN NICOLETA (OANCEA) (CV)

01.11.2018

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

CERCETĂRI PRIVIND IDENTIFICAREA DIN

SURSE NATURALE, SINTEZA ŞI

CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICĂ A UNOR NOI COMPUŞI BIOACTIVI AI BORULUI *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LIVIU CHIRIGIU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr JOHNY NEAMŢU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr OCTAVIAN CROITORU (CV)

 

U.M.F. Craiova

4. Conf. univ. dr OVIDIU DORIN CRIŞAN (CV)

 

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca

5. Conf. univ. dr CRISTIAN TIGAE (CV)

 

Universitatea din Craiova

 

Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

 

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

GHEORGHE N. DORIN NICOLAE (CV)

16.11.2018

orele 9.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

CONTRIBUŢII LA EVIDENŢIEREA POSIBILELOR CĂI PATOGENICE COMUNE ALE ASOCIERII BOALA PARODONTALĂ - HEPATITA CRONICĂ C *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr EUGEN OSIAC

 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr PETRA ŞURLIN (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr SILVIA MÂRŢU (CV)

U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

4. Prof. univ. dr ALEXANDRA LIVIA ROMAN (CV)

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca

 

5. Prof. univ. dr  ŞTEFAN IOAN STRATUL (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

      *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

    

CORÎCI A. OANA MARIA (ICĂ)  (CV)

19.11.2018

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

EVALUAREA PARAMETRILOR CARDIOVASCULARI LA SPORTIVI DE PERFORMANŢĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

 

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIA IANCĂU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr  IOANA ANCA BĂDĂRĂU (CV)

 

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MIRELA VASILESCU (CV)

 

Universitatea din Craiova

5. Conf. univ. dr  IOANA RALUCA PAPACOCEA (CV)

 

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

       

      *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

       

ŞERBAN V. FLORENTINA (CV)

23.11.2018

orele 12.30

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

IMPORTANŢA ANGIOGENEZEI TUMORALE ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TERAPIA TUMORILOR CEREBRALE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr VERONICA SFREDEL

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ANICA DRICU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MARIA GREABU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr  MARIA MOHORA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr VALERICA TUDORICĂ (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

       

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

VRĂJITORU S. ALISA - MĂDĂLINA (POPESCU)(CV)

23.11.2018

orele 13.30

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

INFLUENŢA INHIBĂRII RECEPTORILOR TIROZINKINAZICI ŞI A CĂILOR DE SEMNALIZARE ASUPRA APOPTOZEI CELULARE ÎN TUMORILE CEREBRALE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr VERONICA SFREDEL

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ANICA DRICU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MARIA GREABU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr  MARIA MOHORA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr VALERICA TUDORICĂ (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

       

 

 

 

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

SANDU G. MARIA MAGDALENA (ROŞU)  (CV)

28.11.2018

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

STUDIUL DIABETULUI ZAHARAT ŞI AL RISCULUI CARDIO-METABOLIC LA POPULAŢIA DIN ROMÂNIA *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANICA DRICU

 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIA MOŢA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MIHAELA EUGENIA DINCĂ (CV)

U.M.F. Craiova

4. Conf. univ. dr ADRIAN RADU VLAD (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ. dr BOGDAN TIMAR (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

 engleză

       

      *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

OBĂDAN M. FLORIAN (CV)

28.11.2018

orele 11.30

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

IMPORTANŢA STUDIULUI HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC ÎN APRECIEREA EVOLUŢIEI MORFOLOGICE A INTEGRĂRII TISULARE A IMPLANTELOR DENTARE*)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr VERONICA MERCUŢ

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MUGUREL CONSTANTIN RUSU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr OVIDIU SIMION COTOI (CV)

U.M.F. Târgu-Mureş

5. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

       

      *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

IRIMIA I. RALUCA MARIA  (PĂVĂLOIU) (CV)

28.11.2018

orele 12.30

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

STUDIUL REACŢIEI INFLAMATORII LA PACIENŢII CU AVC ISCHEMICE*)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MUGUREL CONSTANTIN RUSU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr OVIDIU SIMION COTOI (CV)

U.M.F. Târgu-Mureş

5. Conf. univ. dr VALERICA TUDORICĂ (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

 

      *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

FIRU D. ŞTEFAN GEORGE  (CV)

03.12.2018

orele 14.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

ROLUL MARKERILOR IMUNOLOGICI ÎN EVALUAREA AFECTĂRII RENALE LA PACIENŢII CU CIROZĂ HEPATICĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CRISTIN CONSTANTIN VERE

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr  CARMEN FIERBINŢEANU - BRATICEVICI (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DAN IONUŢ GHEONEA (CV)

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr  LUCIAN NEGREANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

       

 

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

   

FLORESCU V.S. DIANA ELENA (CV)

7.12.2018

orele 10.30

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

ROLUL FACTORILOR DE CREŞTERE ÎN PROGRESIA CARCINOAMELOR BAZOCELULARE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CLAUDIU MĂRGĂRITESCU

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MARIA SAJIN (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIANA COSTACHE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr RALUCA NICULINA CIUREA (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

      *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

GÎDEA A. ANDREEA ELENA (CÎRSTEA) (CV)

7.12.2018

orele 11.30

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

ROLUL FACTORILOR DE CREŞTERE ŞI DE PROLIFERARE ÎN PROGRESIA

CARCINOAMELOR SEROASE ŞI MUCINOASE OVARIENE*)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CLAUDIU MĂRGĂRITESCU

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MARIA SAJIN (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIANA COSTACHE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr ROXANA EUGENIA ZĂVOI (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

       

      *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

GIURGI P. PETRONELA CRISTINA (CHIRIAC)  (CV)

10.12.2018

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

STUDIU PRIVIND ANTIBIOREZISTENŢA MICROORGANISMELOR IMPLICATE ÎN PRODUCEREA INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE SPITALICEŞTI *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANDREI ADRIAN TICA

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr VALENTIN CÎRLIG (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr  CORNELIU CRISTIAN GEORGESCU (CV)

U.M.F. Craiova

4. Conf. univ. dr VLADIMIR POROCH (CV)

U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

5. Conf. univ. dr  ADRIAN TASE (CV)

Universitatea din Piteşti

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

      *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

CRIŞU M. MIHAELA (VĂTU) (CV)

13.12.2018

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

ASPECTE ETIOPATOGENICE ÎN UZURA DENTARĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr EUGEN OSIAC

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr VERONICA MERCUŢ (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr NORINA CONSUELA FORNA (CV)

U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

4. Prof. univ. dr SANDA MIHAELA POPESCU (CV)

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr DRAGOŞ LAURENŢIU POPA (CV)

Universitatea din Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

       

      *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

Actualizat la 22.11.2023, 08:49