Teze de doctorat sustinute public 2008

Teze de doctorat sustinute public 2008

 

TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE PUBLIC ÎN CADRUL I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA,

ÎN ANUL CALENDARISTIC 2008

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Numele şi prenumele

Anul susţinerii tezei

Titlul tezei

Nume, prenume conducator

ALBULESCU C. DANA - MARIA

2008

CUANTIFICAREA ŢESUTULUI ADIPOS PRIN METODE ANTROPOMETRICE ŞI IMAGISTICE

Prof.univ.dr ANDREI BONDARI

ANDREI M. IULIANA

2008

CERCETĂRI PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE ŞI CAPACITATEA DE MUNCĂ LA PERSOANELE DE SEX FEMININ DIN INDUSTRIA CONFECŢIILOR

Prof.univ.dr SIMONA GUSTI

ANGHEL N. NICOLAE CRISTIAN

2008

STUDIUL MODIFICĂRILOR CLINICO-PARACLINICE ÎN ALGONEURODISTROFIA POST-TRAUMATICĂ ÎNAINTE ŞI DUPĂ TRATAMENT RECUPERATOR COMPLEX

Prof.univ.dr SIMONA GUSTI

ARANGHEL D. CORINA

2008

VICTOR GOMOIU - FONDATORUL ISTORIEI MEDICINEI ROMÂNE

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

BANCIU (MARINAŞ) I. TUDORIŢA 

2008

STUDIUL MIOCARDOSCLEROZEI NEMANIFESTĂ CLINIC

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

BĂLĂŞOIU C. VASILE

2008

CLASIFICAREA IMAGISTICĂ A TRAUMATISMELOR RENALE

Prof.univ.dr ANDREI BONDARI

BĂLU (COLCEA -BĂLU) P. Ş. VASILICA SIMONA 

2008

TIPUL ŞI FRECVENŢA ANOMALIILOR CROMOSOMIALE ŞI GENICE IMPLICATE ÎN EVALUAREA INFERTILITĂŢII CUPLURILOR

Prof.univ.dr MIHAI CRUCE

BERCEANU D. COSTIN

2008

STUDIU ETIOPATOGENIC, DIAGNOSTIC ŞI TERAPEUTIC ASUPRA SINDROMULUI ANTIFOSFOLIPIDIC OBSTETRICAL

Prof.univ.dr BRĂILA MIHAI

BISTRICEANU M. IULIA

2008

STUDIUL MODIFICĂRILOR METABOLICE ŞI HORMONALE ÎN OSTEOPOROZA HIPOGONADICĂ

Prof. univ. dr MARIAN BISTRICEANU

BORUGĂ T. AURELIAN

2008

TROMBOEMBOLISMUL VENOS ÎN CHIRURGIE. PREVENŢIE, DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT

Prof.univ.dr FANE GHELASE

BULUCEA D. ELENA - CĂTĂLINA

2008

HEMOSIDEROZA PULMONARĂ IDIOPATICĂ LA COPIL - ASPECTE ETIOPATOGENICE, CLINICE ŞI TERAPEUTICE

Prof.univ.dr DUMITRU BULUCEA

CIOBANU I. FELICIA

2008

STUDIUL HISTOPATOLOGIC, IMUNOHISTOCHIMIC ŞI MOLECULAR AL UNOR TUMORI DE ŢESUTURI MOI CU CELULE MICI ROTUNDE

Prof.univ.dr MIHAI CRUCE

CIOCAN S. LILIANA (STANCA)

2008

CONTRIBUŢII LA STUDIUL HISTOLOGIC AL CORDULUI LA DECEDAŢII PRIN ELECTROCUŢIE

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

COJOCARU M. ILEANA

2008

VASILE VOICULESCU - MEDIC ŞI SCRIITOR

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

CRISTESCU N. EMILIA (TABACU)

2008

MANAGEMENTUL TUBERCULOZEI ASOCIATE CU CONDIŢII FIZIOLOGICE ŞI MORBIDE SPECIALE

Prof. Asoc. CRISTIAN DIDILESCU

DIACONU I. RADU

2008

STUDIU ASUPRA FACTORILOR DE RISC �N INFECŢIILE DE TRACT URINAR LA COPIL

Prof.univ.dr DUMITRU BULUCEA

DINCĂ I. ALINA (GIUCĂ)

2008

AFECTAREA CARDIOVASCULARĂ LA COPII ŞI TINERI CU INFECŢIA HIV

Prof.univ.dr DUMITRU BULUCEA

DOBRINESCU A. ADRIAN GABRIEL

2008

PLĂGILE PENETRANTE ALE TORACELUI. STUDIU ETIOPATOGENIC, DIAGNOSTIC ŞI TERAPEUTIC

Prof.univ.dr FANE GHELASE

FLOREA I. AURELIA (REŞCEANU)

2008

PANCREATITELE ACUTE SEVERE. CERCETĂRI MORFOPATOLOGICE ŞI CLINICO-BIOLOGICE IMPLEMENTATE �N STRATEGIILE ACTUALE DE DIAGNOSTIC

Prof.univ.dr FLOREA PURCARU

FLOREA M. VALERIA - CARMEN (ALBU)

2008

MODIFICĂRI NEURO-ELECTROFIZIOLOGICE �N POLINERUOPATII PERIFERICE

Prof. univ. dr VALERIU NEŞTIANU

GHERGHINA E. FLORIN - LIVIU

2008

MODIFICĂRI STRUCTURALE ŞI ULTRASTRUCTURALE INDUSE LA NIVELUL FIBRELOR MUŞCHIULUI SCHELETIC DE EXERCIŢII FIZICE REPETATE

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

HUIDU G. GHEORGHE

2008

VARIANTE STRATEGICE �N TERAPIA INSUFICIENŢEI CARDIACE CONGESTIVE SEVERE

Prof.univ.dr VALENTIN C�RLIG

IONESCU P. MARINELA (BEZNĂ)

2008

MODIFICĂRI NEUROFIZIOLOGICE �N PATOLOGIA HEPATICĂ CRONICĂ

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

IVĂNUŞ Ş. ION

2008

SUFERINŢA FETALĂ INDUSĂ DE PATOLOGIA ANEXELOR FETALE

Prof.univ.dr NICOLAE R�CĂ

MAN G. GEORGE MIHAIL

2008

ANALIZA INFLUENŢEI UNOR FACTORI DE CREŞTERE ASUPRA REGENERĂRII MUŞCHIULUI STRIAT, CU APLICAŢII LA SPORTIVI - STUDIU EXPERIMENTAL

Prof.univ.dr ION ROŞCULESCU

MĂNESCU C. PAUL SABIN

2008

STUDIU CLINICO-EPIDEMIOLOGIC, HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOICHIMIC AL ADENOCARCINOAMELOR DE POL GASTRIC SUPERIOR

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

MENEGOS VASILIOS

2008

IMPLICAŢIILE INFECŢIEI CERVICO-VAGINALE �N NEOPLAZIA COLULUI UTERIN

Prof.univ.dr R�CĂ NICOLAE

MOGOŞ D.G. DAN LUCIAN ŞTEFAN

2008

STUDIUL RELAŢIEI POLIP ADENOMATOS- CANCER COLO-RECTAL PRECOCE. IMPLICAŢII DIAGNOSTICE ŞI TERAPEUTICE

Prof.univ.dr FANE GHELASE

MOTOFEI G. ION

2008

CANCERUL DE COLON COMPLICAT

Prof.univ.dr FANE GHELASE

OLIMID V. DIANA

2008

STUDIUL CLINICO-MORFOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL HIPERPLAZIILOR ENDOMETRIALE ŞI CARCINOAMELOR ENDOMETROIDE

Prof.univ.dr RĂCĂ NICOLAE

PĂTRUŢOIU I. RAMONA LINDA

2008

ACŢIUNEA RADIAŢIILOR ASUPRA BIOLOGIEI UMANE

Prof. univ. dr VALERIU NEŞTIANU

PĂUN C. CONSTANTIN

2008

IMPACTUL PROCEDEELOR DE EPURARE EXTRARENALĂ ASUPRA MEDIATORILOR DIN SEPSISUL SEVER

Prof.univ.dr FLOREA PURCARU

POPESCU-HAGEN P. MARA - AMALIA

2008

STUDIU PLURIDISCIPLINAR ASUPRA RECIDIVELOR APĂRUTE LA BOLNAVII CU TUBERCULOZĂ PULMONARĂ SUPUŞI CHIMIOTERAPIEI INIŢIALE �N CONDIŢII DE PROGRAM

Prof. Asoc. CRISTIAN DIDILESCU

PREDESCU N. DIANA - MONICA (G�RNIŢĂ)

2008

VALOAREA PREDICTIVĂ A FACTORILOR DE RISC GENETICI ŞI IMUNOLOGICI �N BOALA CORONARIANĂ ŞI REJECŢIA TRANSPLANTULUI CARDIAC PEDIATRIC

Prof.univ.dr MARIUS GEORGESCU

PURACI V. ROXANA (POPESCU)

2008

STUDIUL FICATULUI �N HEPATITELE CRONICE ALCOOLICE ŞI VIRALE. STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC, IMUNOHISTOCHIMIC ŞI MORFOMETRIC

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

RUSU P. MARIANA (GĂVĂNESCU)

2008

CONTRIBUŢII LA STABILIREA DIAGNOSTICULUI ŞI MONITORIZAREA EVOLUŢIEI CANCERULUI COLULUI UTERIN PRIN EXAMEN CITOLOGIC AL SECREŢIEI VAGINALE

Prof.univ.dr FLORINEL BĂDULESCU

SANDA I. CRISTINA - CODRUŢA (ŞCHIOPESCU)

2008

VIORICA GOMOIU - COLABORATOR ŞI CONTINUATOR AL OPEREI PROF. UNIV. DR. MED. VICTOR GOMOIU

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

SCHENKER K.M. MICHAEL

2008

IMPORTANŢA MARKERILOR TUMORALI �N DIAGNOSTICUL, EVALUAREA PROGNOSTICULUI ŞI MONITORIZAREA TRATAMENTULUI ŞI A EVOLUŢIEI CANCERULUI GLANDEI MAMARE

Prof.univ.dr FLORINEL BĂDULESCU

SEMEN T. VERGINIA (MARIN - SEMEN)

2008

ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND ETIOPATOGENIA, DIAGNOSTICUL ŞI ATITUDINEA TERAPEUTICĂ �N SARCINA EXTRAUTERINĂ TUBARĂ

Prof.univ.dr MIHAI BRĂILA

SULIMAN I. GHIULTEN (APTI)

2008

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA PREVALENŢEI BOLII PULMONARE CRONICE OBSTRUCTIVE �N INTERRELAŢIE CU FACTORII DE MEDIU ŞI CATEGORIILE PROFESIONALE

Prof. Asoc. CRISTIAN DIDILESCU

TEUŞDEA V. CAIUS BOGDAN

2008

SCORURILE DE GRAVITATE ŞI EVALUAREA POLITRAUMATISMELOR �N UNITATEA DE PRIMIRE A URGENŢELOR

Prof.univ.dr FLOREA PURCARU

TRĂILĂ C. HORIA

2008

STUDIUL ASUPRA INCIDENŢEI REALE A INFECŢIILOR NOSOCOMIALE DE SEDIU CHIRURGICAL ŞI A FACTORILOR DE RISC SPECIFICI

Prof.univ.dr FANE GHELASE

URZICEANU I. NINA (IONOVICI)

2008

ASPECTE CLINICE, PARACLINICE ŞI MICROSCOPICE �N OSTEOPOROZĂ

Prof.univ.dr ION ROŞCULESCU

VOICU - MĂCEŞEANU I. ALIN

2008

CORELAŢII ANATOMOPATOLOGICE ŞI CLINICE �N CANCERUL PULMONAR. DIFICULTĂŢI DE DIAGNOSTIC

Prof.univ.dr ION ROŞCULESCU

ZAHARIE I. SORIN - IOAN

2008

INCIDENŢA, CRITERII DE DIAGNOSTIC ŞI FORMELE CLINICE DE PANCREATITĂ CRONICĂ LA BOLNAVII CU BOALĂ HEPATICĂ CRONICĂ

Prof.univ.dr MARIUS GEORGESCU

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

Numele şi prenumele

Anul susţinerii tezei

Titlul tezei

Nume, prenume conducator

CAMEN D. ADRIAN

2008

CONTRIBUŢIA EXAMENULUI ECOGRAFIC ÎN PATOLOGIA ORO-MAXILO-FACIALĂ

Prof.univ.dr MIHAI SURPĂŢEANU

 

Actualizat la 22.11.2023, 10:28