Teze de doctorat sustinute public in 2020

Teze de doctorat sustinute public in 2020

 

DOCTORAND
Data, ora, locul susţinerii tezei
Titlul tezei de doctorat
 
  

ŞTEFĂNESCU M. DANIELA (BADEA) (CV)

10.01.2020

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

ROLUL DIAGNOSTICULUI ASISTAT DE CALCULATOR PENTRU EVALUAREA IMAGINILOR DE ENDOMICROSCOPIE CONFOCALĂ LASER ÎN PATOLOGIA GASTROINTESTINALĂ  *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE DANIEL PIRICI, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ADRIAN SĂFTOIU (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  SIMONA ALINA POPESCU (CV), U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr ROXANA LUCIA DENISA ŞIRLI (CV), U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ. dr SERGIU MARIAN CAZACU (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

    *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA  

 

STOIAN C. ELENA DANIELA (BURTEA)  (CV)

10.01.2020

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA SEDĂRII PACIENŢILOR ÎN TIMPUL PROCEDURILOR ENDOSCOPICE COMPLEXE  *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE DANIEL PIRICI, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ADRIAN SĂFTOIU (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  SIMONA ALINA POPESCU (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr ROXANA LUCIA DENISA ŞIRLI (CV), U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ. dr SERGIU MARIAN CAZACU (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

    *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

CAZACU C.M. IRINA MIHAELA (CV)

10.01.2020

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

ROLUL INTERVENŢIILOR GHIDATE ECOENDOSCOPIC ÎN SCREENINGUL, DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL PACIENŢILOR CU CANCER PANCREATIC *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE DANIEL PIRICI, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ADRIAN SĂFTOIU (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  SIMONA ALINA POPESCU (CV), U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Conf. univ. dr ADINA EMILIA CROITORU (CV), Universitatea  ''Titu Maiorescu'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr MARIA MIHAELA DĂNCIULESCU (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 EXCELENT

Rezumat

engleză

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

    

AL KHATIB N. ANNE MARIE (BADIU) (CV)

17.01.2020

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

TRANZIŢIA EPITELIO-MEZENCHIMALĂ ÎN ADENOCARCINOAMELE DE COLON *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Conf. univ. dr  ALEX EMILIAN STEPAN, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  RALUCA NICULINA CIUREA (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MARIA SAJIN (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIANA COSTACHE (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

NAIDIN C. BIANCA CĂTĂLINA (ANDREIANA) (CV)

17.01.2020

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

ROLUL TRANZIŢIEI EPITELIO-MEZENCHIMALE ÎN PROGRESIA CARCINOAMELOR RENALE CU CELULE CLARE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr  RALUCA NICULINA CIUREA, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MARIA SAJIN (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIANA COSTACHE (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr  ALEX EMILIAN STEPAN (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

OFIŢERU L. ANCA - MARIA (ISTRATE-OFIŢERU) (CV)

31.01.2020

orele 9.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC ÎN ENDOMETRIOZĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE DANIEL PIRICI, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  IANCU EMIL PLEŞEA (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr ANDREI GHEORGHE MARIUS MOTOC (CV), U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ. dr SABINA BERCEANU (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

NICOLA D. I. GABRIELA - CAMELIA (ROŞU) (CV)

31.01.2020

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

EVALUAREA ROLULUI AQUAPORINEI 4 ÎN ECHILIBRUL APEI ŞI FRACŢIUNII SOLUBILE DE AMILOID ABETA40 IN SISTEMUL NERVOS CENTRAL *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  NICOLAE DANIEL PIRICI  (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  IANCU EMIL PLEŞEA (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr ANDREI GHEORGHE MARIUS MOTOC (CV), U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ. dr VALERICA TUDORICA (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

  

PURNICHI T. TRAIAN  (CV)

27.02.2020

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

MARKERI BIOLOGICI ÎN TULBURAREA DEPRESIVĂ  *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  DRAGOŞ CONSTANTIN GHEORGHE MARINESCU (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  MIRELA MANEA (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Conf. univ. dr MARIA LADEA (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr ANCA CHIRIŢĂ (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  FOARTE BINE

Rezumat

engleză

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

NICA V.M. OLIVIU  (CV)

28.02.2020

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

GREFA DE PIELE CU GROSIME COMPLETĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ CU FIBRINĂ BOGATĂ ÎN TROMBOCITE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  MARIUS EUGEN CIUREA  (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  IONICĂ DANIEL VÎLCEA (CV), U.M.F. Craiova

4. Conf. univ. dr CRISTIAN RADU JECAN (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr SILVIU ADRIAN MARINESCU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE  

Rezumat

engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

MITRUŢ P. RADU (CV)

06.03.2020

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

ROLUL METALOPROTEINAZELOR ÎN PROGRESIA CARDIOMIOPATIEI DILATATIVE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE DANIEL PIRICI, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  MARIA SAJIN (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIANA COSTACHE (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr ALEX EMILIAN STEPAN (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

CHIRIGIU L. LARISA MARINA ELISABETH (AVERIS) (CV)

06.03.2020

orele 12.30

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

NANO-MICROPARTICULE MAGNETIZABILE: PRODUCERE ȘI ASAMBLARE PENTRU APLICAȚII TEHNICE ȘI BIO-MEDICALE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  JOHNY NEAMŢU (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr ANA CORINA IONIŢĂ (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr OCTAVIAN CROITORU (CV), U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr GABRIELA EUGENIA IACOBESCU (CV), Universitatea din Craiova

 Rezultatul comisiei:

  EXCELENT

Rezumat

engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

SAID K. AMIRA LIVIA (MOLDOVEANU) (CV)

18.03.2020

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

POTENŢIALI BIOMARKERI ANGIOGENICI PENTRU PREDICȚIA PREECLAMPSIEI ÎN SARCINILE CU RISC CRESCUT *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  LILIANA VICTORIA NOVAC (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  NICOLAE SUCIU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CONSTANTIN DIMITRIE NANU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

AL KRAYEM NAWAF (CV)

03.06.2020

orele 12.00

susţinere

on-line 

OPTIMIZAREA RĂSPUNSULUI OVARIAN ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE FERTILIZARE IN VITRO LA PACIENTELE CU REZERVĂ OVARIANĂ SCĂZUTĂ *)

Link conectare WEBEX:

 https://meetingsemea21.webex.com/meetingsemea21/j.php?MTID=m3aaefbf963009bc2a10b1700ffea201e

Parolă conectare:

umfcv.ro (86328176 from phones and video systems)

Host key:

650244

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Conf. univ. dr DOMINIC GABRIEL ILIESCU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  MIHAI BRĂILA (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  BOGDAN MARINESCU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucuresti

4. Prof. univ. dr RADU VLĂDĂREANU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucuresti

5. Prof. univ. dr ANCA PĂTRAŞCU (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE  

Rezumat

engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

SURUGIU D. ROXANA (CV)

05.06.2020

orele 12.00

susţinere

on-line  

MODULAREA FARMACOLOGICĂ A RĂSPUNSULUI ANGIOGENETIC ȘI MICROGLIAL DUPĂ ACCIDENTE VASCULARE ÎN MODEL ANIMAL *)

Link conectare WEBEX:

 https://meetingsemea21.webex.com/meetingsemea21/j.php?MTID=m8220928fd9d5becbc42091ca7475a70d

Parolă conectare:

 umfcv.ro (86328176 from phones and video systems)

Host key:

441657

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr EUGEN OSIAC, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  AUREL POPA (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  LEON ZĂGREAN (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucuresti

4. Prof. univ. dr TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU (CV), U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr BOGDAN AMUZESCU (CV), Universitatea din Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

EXCELENT  

Rezumat

engleză


   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA  

    

GOFIŢĂ M. CRISTINA - ELENA (CV)

09.06.2020

orele 10.00

susţinere

on-line 

SINDROMUL DUREROS REGIONAL COMPLEX – ATITUDINE DIAGNOSTICĂ ȘI TERAPEUTICĂ *)

Link conectare WEBEX:

 https://meetingsemea21.webex.com/meetingsemea21/j.php?MTID=m3816dcc489aa0abc164ccdbae54e934b

Parolă conectare:

 

umfcv.ro (86328176 from phones and video systems)

Host key:

207964

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANANU FLORENTIN VREJU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  PAULINA LUCIA CIUREA (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  ILEANA CLAUDIA MIHAILOV (CV), Universitatea ‘’Ovidius’’ din Constanţa

4. Conf. univ. dr LIANA MARIA CHICEA (CV), Universitatea ‘’Lucian Blaga’’ din Sibiu

5. Conf. univ. dr ANCA EMANUELA MUŞETESCU (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  FOARTE BINE

Rezumat

engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

  

CUŢĂ C. SINETA CRISTINA (FIRULESCU) (CV)

09.06.2020

orele 11.00

susţinere

on-line 

SEMNIFICAȚIA DIAGNOSTICĂ ȘI PROGNOSTICĂ A PROFILULUI CLINIC ȘI IMUNOLOGIC ÎN SINDROAMELE OVERLAP *)

Link conectare WEBEX:

 https://meetingsemea21.webex.com/meetingsemea21/j.php?MTID=ma33109fd4b017dd5453db90fa3e74042

Parolă conectare:

 

umfcv.ro (86328176 from phones and video systems)

Host key:

272242

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANANU FLORENTIN VREJU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  PAULINA LUCIA CIUREA (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  ILEANA CLAUDIA MIHAILOV (CV), Universitatea ‘’Ovidius’’ din Constanţa

4. Conf. univ. dr LIANA MARIA CHICEA (CV), Universitatea ‘’Lucian Blaga’’ din Sibiu

5. Conf. univ. dr ANCA EMANUELA MUŞETESCU (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  FOARTE BINE

Rezumat

engleză

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

ŞERBAN M. ANDA MARIANA (BRAŞOVEANU) (CV)

18.06.2020

orele 12.30

susţinere

on-line 

 

ASOCIERI MEDICAMENTOASE ÎN HTA *)

Link conectare WEBEX:

https://meetingsemea21.webex.com/meetingsemea21/j.php?MTID=m8d427c328651e9ad5c7e61b3728f34e6

Parolă conectare:

umfcv.ro (86328176 from phones and video systems)

Host key:

656729

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANDREI ADRIAN TICA, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  VALENTIN CÎRLIG (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr CORNELIU CRISTIAN GEORGESCU (CV), U.M.F. Craiova

4. Conf. univ. dr CAMELIA CRISTINA DIACONU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr ADRIAN TASE (CV), Universitatea din Piteşti

 Rezultatul comisiei:

  FOARTE BINE

Rezumat

engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

  

MATEI M. IONELA MĂDĂLINA (TORA) (CV)

8.07.2020

orele 10.00

susţinere

on-line 

 

ÎMBUNĂTĂȚIREA PROPRIETĂȚILOR UNOR MASE CERAMICE ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ÎN MEDICINA DENTARĂ *)

Meeting link:

https://meetingsemea21.webex.com/meetingsemea21/j.php?MTID=m163f72c39a394f3d62c0d8faf08fac19

Meeting number:

163 018 1353

Password:

umfcv.ro (86328176 from phones and video systems)

Host key:


175287

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr SANDA MIHAELA POPESCU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  HORIA OCTAVIAN MANOLEA (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr MEDA - LAVINIA NEGRUŢIU (CV), U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr MIHAELA MUREŞEANU (CV), Universitatea din Craiova

5. Prof. univ. dr VERONICA MERCUŢ (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE   

Rezumat

engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

  

BĂNICĂ A.D. ALEXANDRA CARINA (CV)

14.07.2020

orele 9.00

susţinere

on-line 

 

ASPECTE ALE EŞECULUI TRATAMENTULUI ENDODONTIC *)

Meeting link:

 https://meetingsemea21.webex.com/meetingsemea21/j.php?MTID=m2ce13b6df08f57caec856c245405f99b

Meeting number:

 163 848 4326

Password:

 umfcv.ro (86328176 from phones and video systems)

Host key:

 149084

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr SANDA MIHAELA POPESCU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  VERONICA MERCUŢ (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr NORINA CONSUELA FORNA (CV), U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

4. Prof. univ. dr BOGDAN ALEXANDRU DIMITRIU (CV), U.M.F. ‘’Carol Davila’’ Bucureşti

5. Prof. univ. dr MIHAELA JANA ŢUCULINĂ (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE   

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

TRUŞCĂ B. ANCA - GABRIELA (GHEORGHE) (CV)

14.07.2020

orele 10.00

susţinere

on-line 

 

EVALUAREA STATUSULUI ENDODONTIC LA DINȚII STÂLPI AI RESTAURĂRILOR PROTETICE FIXE *)

Meeting link:

 https://meetingsemea21.webex.com/meetingsemea21/j.php?MTID=m91d2ce9c13938eee298b3ce06ea81744

Meeting number:

 163 989 4733

Password:

 umfcv.ro (86328176 from phones and video systems)

Host key:

 887656

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr SANDA MIHAELA POPESCU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  VERONICA MERCUŢ (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr NORINA CONSUELA FORNA (CV), U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

4. Prof. univ. dr BOGDAN ALEXANDRU DIMITRIU (CV), U.M.F. ‘’Carol Davila’’ Bucureşti

5. Prof. univ. dr MIHAELA JANA ŢUCULINĂ (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

   FOARTE BINE

Rezumat

engleză

  *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

PETRESCU P. GABRIEL - SEBASTIAN (CV)

17.07.2020

orele 14.00

susţinere

on-line 

 

PANCREATITA ACUTĂ FACTORI ETIOPATOGENICI, PROGNOSTICI ȘI TERAPEUTICI *)

Meeting link:

https://meetingsemea21.webex.com/meetingsemea21/j.php?MTID=m6333336aa07843a7a1122f6fdc3dc8d1 

Meeting number:

 163 351 8502

Password:

 umfcv.ro (86328176 from phones and video systems)

Host key:

 312598

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr STELIAN ŞTEFĂNIŢĂ MOGOANTĂ, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  ION GEORGESCU (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr VICTOR DAN EUGEN STRÂMBU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIN VALERIU ŞURLIN (CV), U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr STELIAN PANTEA (CV), U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE  

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

MATEESCU M. DIANA - ŞTEFANIA (CV)

20.07.2020

orele 11.00

susţinere

on-line 

 

PARTICULARITĂŢI DE DIAGNOSTIC ŞI EVOLUŢIE ÎN BOALA POLICHISTICĂ RENALĂ LA COPIL *)

Meeting link:

 https://meetingsemea21.webex.com/meetingsemea21/j.php?MTID=m93a4b711ab66f4dbb073f586ec5814d7

Meeting number:

 163 975 5758

Password:

 umfcv.ro (86328176 from phones and video systems)

Host key:

 241398

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr DAN – IONUŢ GHEONEA, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  ION ROGOVEANU (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr DOINA - ANCA PLEŞCA (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CRISTINA OANA MĂRGINEAN (CV), U.M.F.S.T. ''George Emil Palade'' Târgu-Mureş

 5. Prof. univ. dr CRISTIAN GHEONEA (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

   FOARTE BINE

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

ŞOVĂILĂ I. SILVIA (CV)

10.09.2020

orele 12.00

susţinere

on-line 

 

DIAGNOSTICUL NEINVAZIV AL HIPERTENSIUNII PORTALE CLINIC SEMNIFICATIVE ÎN CIROZELE SECUNDARE STEATOZEI *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m2dfce02859ef81fc33e4f9b5de23b5e7

Meeting number:

 121 590 8155

Password:

 Sovaila.Silvia

Host key:

 498427


 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr   TUDOREL CIUREA (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr CARMEN FIERBINŢEANU - BRATICEVICI (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DAN – IONUŢ GHEONEA  (CV), U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr LUCIAN NEGREANU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE  

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

PREDA C. SMARANDA ADELINA (BUGĂLĂ) (CV)

28.09.2020

orele 10.30

susţinere

on-line 

STUDII PRIVIND MODIFICĂRILE ODONTO-PARODONTALE ÎN BOLILE ENDOCRINE *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m9807432bffe44329ab9028f1ba3d39a7

Meeting number:

 121 184 6846

Password:

 Bugala.Adelina

Host key:

 711351


 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr POPESCU SANDA MIHAELA, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr   MIHAELA JANA ŢUCULINĂ (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr SORIN ANDRIAN (CV), U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

4. Prof. univ. dr FLORENTINA CORNELIA BÎCLEŞANU (CV), Universitatea ‘’Titu Maiorescu’’ din Bucureşti

5. Prof. univ. dr VERONICA MERCUŢ (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

   FOARTE BINE

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

RĂDULESCU Ş. DUMITRU (CV)

28.09.2020

orele 12.00

susţinere

on-line 

FISTULELE ANASTOMOTICE DUPĂ CHIRURGIA TUBULUI DIGESTIV - IMPORTANŢA FACTORILOR PREDICTIVI ÎN DIAGNOSTICUL PRECOCE ŞI OPTIMIZAREA STRATEGIEI TERAPEUTICE *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mb8cce01baee8e0f3dc49a53fbf632800

Meeting number:

 121 202 4199

Password:

 Radulescu.Dum

Host key:

 199633

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr   ION GEORGESCU (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr MIRCEA BEURAN (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr TRAEAN BURCOŞ (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr MARIN VALERIU ŞURLIN (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

   FOARTE BINE

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

PUCĂ D. BOGDAN MARIAN  (CV)

29.09.2020

orele 11.00

susţinere

on-line 

 

TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL DISPLAZIILOR CERVICALE SEVERE *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=ma39ec5dc0ce4d26aaa2cb2728e5cf9ec

Meeting number:

 121 063 1843

Password:

 Puca.Bogdan

Host key:

 845710

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Conf. univ. dr DOMINIC GABRIEL ILIESCU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr RADU VLĂDĂREANU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr IOAN SAS (CV), U.M.F. ‘’ Victor Babeş’’ Timişoara

5. Prof. univ. dr ION GEORGESCU (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

    FOARTE BINE

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

CARAVEŢEANU R. DRAGOŞ  CRISTIAN   (CV)

29.09.2020

orele 12.00

susţinere

on-line 

 

SINDROMUL HEMORAGIC OBSTETRICAL ÎN ANOMALIILE DE INSERŢIE ŞI STRUCTURĂ PLACENTARĂ *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m47da9ddbefb34f2c517297c06bcfbb91

Meeting number:

 121 719 5311

Password:

 Caraveteanu.Drag

Host key:

 120550

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr NICOLAE SUCIU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr BOGDAN MARINESCU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr ANCA PĂTRAŞCU (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

    FOARTE BINE

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

MANEA C. NICOLAE CĂTĂLIN (CV)

29.09.2020

orele 12.00

susţinere

on-line 

 

EVALUAREA UNOR NOI SERVICII DE TELEMEDICINĂ PENTRU DIAGNOSTIC ȘI MONITORIZAREA PACIENȚILOR *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m30fa819de325878e870839676a46993b

Meeting number:

 121 281 4992

Password:

 Manea.Catalin

Host key:

 839426

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr   DAN IONUŢ GHEONEA (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr MIHAI MIRCEA DICULESCU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Conf. univ. dr LUCIAN NEGREANU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr DRAGOŞ OVIDIU ALEXANDRU (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

    FOARTE BINE

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

     

STĂNESCU A. MARIANA (CV)

30.09.2020

orele 12.00

susţinere

on-line 

REACŢIILE ADVERSE TARDIVE ŞI ADERENŢA LA TRATAMENTUL PE TERMEN LUNG CU ANTIRETROVIRALE LA PACIENŢII INFECTAŢI CU HIV-1 ÎN COPILĂRIA MICĂ *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m57c4243ecc18b2b53d62df07abc0a3b2

Meeting number:

 121 360 5284

Password:

 Stanescu.Mariana

Host key:

 202903


 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr DAN IONUŢ GHEONEA, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr   CRISTIAN GHEONEA (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr SORIN CLAUDIU MAN (CV), U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca

4. Prof. univ. dr LIVIU LAURENŢIU POP  (CV), U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ. dr GEORGETA LIGIA STĂNESCU (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE   

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

VANVU M. ANDREEA LAVINIA (ZORILĂ) (CV)

30.09.2020

orele 13.30

susţinere

on-line 

ASPECTE EPIDEMIOLOGICE, IMUNOHISTOCHIMICE ŞI DE PROGNOSTIC ÎN EVALUAREA TRAUMATISMELOR CRANIOCEREBRALE LA COPII *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m23ecdbf2487ce06c093c27f9b7a74960

Meeting number:

 121 002 8372

Password:

 Andreea.Lavinia

Host key:

 714146

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr   FLOREA PURCARU (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr SANDA MARIA COPOTOIU (CV), U.M.F.S.T. ''George Emil Palade'' Târgu-Mureş

4. Prof. univ. dr LUMINIŢA CRISTINA CHIUŢU (CV), U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr CĂLIN IOSIF MITRE (CV), U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca

 Rezultatul comisiei:

   FOARTE BINE

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

PETRESCU P. MIHNEA - OCTAVIAN  (CV)

09.10.2020

orele 11.00

susţinere

on-line 

CORELAȚII ÎNTRE MARKERI AI INFLAMAȚIEI ȘI FORMAȚIUNI TUMORALE DIN SFERA OMF ȘI GASTROINTESTINALĂ *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m3a3316db908ac4cd1e18745b27de67ee

Meeting number:

 121 688 8991

Password:

 Mihnea.Petrescu

Host key:

 418061

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr STELIAN ŞTEFĂNIŢĂ MOGOANTĂ, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr   MARIN - VALERIU ŞURLIN (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Conf. univ. dr HORAŢIU ROTAR (CV), U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca

4. Conf. univ. dr STELIAN PANTEA (CV), U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ. dr ADRIAN CAMEN (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE     

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

OCHIANĂ P. LAVINIA CLAUDIA (ALEXE) (CV)

23.10.2020

orele 11.00

susţinere

on-line 

KINETOPROFILAXIA SECUNDARĂ ÎN ARTROPATIA PSORIAZICĂ *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mddf107831016e9e6ba13ba25062b5f9d

Meeting number:

 121 408 3095

Password:

 Ochiana.Lavinia

Host key:

 716824

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr RALUCA NICULINA CIUREA, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr VERGIL PĂTRAŞCU (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr SIMONA ROXANA GEORGESCU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr ELENA TAINA AVRAMESCU (CV), Universitatea din Craiova

5. Conf. univ. dr LOREDANA ELENA STOICA (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

   FOARTE BINE

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

NICOLCESCU P. MARIA FILOFTEA (MERCUŢ) (CV)

6.11.2020

orele 10.00

susţinere

on-line 

PTERIGIONUL-ASPECTE HISTOLOGICE, IMUNOHISTOCHIMICE ȘI CLINICE, ÎN CORELAȚIE CU FACTORI EXOGENI ȘI ENDOGENI *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m31d1f02a2b991d13eb35f2a65d06bb10

Meeting number:

 121 128 7463

Password:

 Mercut.Maria

Host key:

 565296

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr MUGUREL CONSTANTIN RUSU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MIHAELA CEZARINA MEHEDINŢI (CV), Universitatea ''Dunărea de Jos'' din Galaţi

5. Prof. univ. dr CARMEN LUMINIŢA MOCANU (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

PĂUN A. ANDREEA (ROTARU) (CV)

20.11.2020

orele 13.00

susţinere

on-line 

ROLUL NEUROPROTECTOR AL ACIDULUI THIOCTIC ȘI AL COMPLEXULUI VITAMINIC B IN NEUROPATIA DIABETICĂ *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m242d2932891eb8edf4fd45e5aaa9f494

Meeting number:

 121 839 7081

Password:

 Paun.Andreea

Host key:

 734983

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIA IANCĂU (CV), U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr IOANA ANCA BĂDĂRĂU (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Conf. univ. dr MARIANA CĂTĂLINA CIORNEI (CV), U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr CĂTĂLIN BOGDAN (CV), U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

     FOARTE BINE

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

HERA L.V. ADINA - MONICA (CHIRIAC) (CV)

11.12.2020

orele 10.00

susţinere

on-line 

ASPECTE ALE UZURII DENTARE LA COPIII ȘI ADOLESCENȚII TINERI *)

Meeting link:

https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=me9b9cef6eee244ea5ec102c0384d7d8e

Meeting number:

 121 920 9454

Password:

 Hera.Adina

Host key:

 332825

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR MIHAELA JANA ŢUCULINĂ, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR VERONICA MERCUŢ  (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MEDA LAVINIA NEGRUŢIU (CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

4. PROF. UNIV. DR SORIN ANDRIAN (CV), U.M.F. ''GR. T. POPA'' IAŞI

5. CONF. UNIV. DR MARILENA BĂTĂIOSU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

   FOARTE BINE

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

Actualizat la 24.03.2023, 14:11