Teze de doctorat susţinute public 2005

Teze de doctorat susţinute public 2005

TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE PUBLIC ÎN CADRUL I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA, 

ÎN ANUL CALENDARISTIC 2005

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Numele şi prenumele

Anul susţinerii tezei

Titlul tezei

Nume, prenume conducator

 

AL HOURANI AKRAM

2005

FITOTERAPIA PEDIATRICĂ ARABĂ

Prof.univ.dr MIHAIL SCHEAU

ANGHEL P. DANIELA

2005

CORELAŢII CLINICE, ENDOSCOPICE ŞI ANATOMO-PATOLOGICE ÎN BOALA DE REFLUX GASTRO-ESOFAGIAN

Prof.univ.dr TUDOREL CIUREA

BIRĂU I. CARMEN

2005

CERCETĂRI CLINICE ŞI MORFOPATOLOGICE ÎN DEGENERESCENŢELE MACULARE LEGATE DE VÂRSTĂ

Prof.univ.dr PAUL CERNEA

BUMBEA I. ANA - MARIA

2005

LOCUL TERAPIEI IMUNOSUPRESOARE ÎN POLIARTRITA REUMATOIDĂ

Prof.univ.dr MARIUS GEORGESCU

BUTULESCU M. DUMITRU

2005

ROLUL MONITORIZĂRII DEBITULUI EXPIRATOR MAXIM DE VÂRF ÎN ASTMUL BRONŞIC LA COPIL

Prof.univ.dr DUMITRU BULUCEA

CAZACU M. SERGIU - MARIAN

2005

CORELAŢII ÎNTRE ETIOPATOGENIA, ASPECTELE ENDOSCOPICE ŞI ANOMALIILE HISTOPATOLOGICE ÎN GASTRITE ŞI GASTROPATII

Prof.univ.dr TUDOREL CIUREA

CHIRCĂ Ş. MARIANA

2005

MODIFICĂRILE CARDIOVASCULARE INDUSE DE RITMUL CIRCADIAN LA COPIL

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

COLOVAI M. SORIN

2005

EFICIENŢA TERAPEUTICĂ A VINORELBINEI, ÎN ASOCIERE CU HORMONOTERAPIE, ÎN CANCERUL HORMONOREZISTENT AL PROSTATEI

Acad. Prof.univ.dr VICTOR VOICU

CORNECI E. DAN

2005

ANESTEZIA ŞI TERAPIA INTENSIVĂ PERIOPERATORIE ÎN CHIRURGIA TUMORILOR HEPATICE

Prof.univ.dr FLOREA PURCARU

DAVIDESCU L. FLORENTINA - LIVIA

2005

ASPECTE HISTOPATOLOGICE ŞI ETIOPATOGENICE ÎN RETINOPATIA DIABETICĂ

Prof.univ.dr ION ROŞCULESCU

DĂNCIULESCU C. DANIEL

2005

RĂSP�NDIREA FUMATULUI �N R�NDUL POPULAŢIEI DIN JUDEŢUL MEHEDINŢI

Prof. Asoc dr CRISTIAN DIDILESCU

DINESCU C. SORIN - NICOLAE

2005

ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ALE INFECŢIEI HIV-SIDA LA COPII �N JUDEŢUL DOLJ

Prof.univ.dr DUMITRU BULUCEA

DOGARU G. CARMEN - ADRIANA

2005

STUDIUL EEG ŞI AL POTENŢIALELOR EVOCATE LA COPILUL CU CONVULSII

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

DUMITRESCU G. ELENA MĂDĂLINA

2005

CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA IONILOR ATMOSFERICI ASUPRA ORGANISMULUI

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

FLOREA O. MIHAELA

2005

DIAGNOSTICUL ŞI POSIBILITĂŢILE DE TRATAMENT RECUPERATOR ALE AFECTĂRII MUSCULATURII SCHELETICE DIN POLIARTRITA REUMATOIDĂ LA ADULT

Prof.univ.dr MARIUS GEORGESCU

FLORESCU I. MIHAI - GABRIEL

2005

PROF. UNIV. DR . DOCENT ION IANCU JIANU � CHIRURG, ISTORIOGRAF MEDICAL ŞI OM POLITIC

Prof.univ.dr MIHAIL SCHEAU

GALBENU C. GHEORGHE MARIAN

2005

CONTRIBUŢII LA STUDIUL MICROANATOMOTOPOGRAFIC AL VARIABILITĂŢII REACŢIONALE A EPITELIILOR UTERULUI

Prof.univ.dr GHEORGHE DRĂGOI

GAVRILĂ G. ADRIAN ION

2005

IMPLICAŢIILE ENDOTELIULUI VASCULAR �N PROCESELE DE TROMBOZĂ, FIBRINOLIZĂ ŞI ATEROGENEZĂ LA PACIENŢII CU SINDROAME CORONARIENE ACUTE. CORELAŢII CLINICO-PARACLINICE

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

GEORGESCU N. MARIANA

2005

STUDIUL ETIOPATOGENIEI INFERTILITĂŢII ENDOCRINE FEMININE �N ZONA OLTENIEI

Prof.univ.dr MARIAN BISTRICEANU

GHEONEA A. MIHAELA

2005

FACTORI CU VALOARE PREDICTIVĂ ASUPRA EVOLUŢIEI ENCEFALOPATIEI HIPOXIC-INSCHEMICE LA NOU-NĂSCUT

Prof.univ.dr DUMITRU BULUCEA

IRIMIA V. VICTORIA

2005

STUDIUL PRIVIND ECHILIBRUL LIPOPROTEINELOR SERICE LA BOLNAVII DE SCHIZOFRENIE AFLAŢI SUB TRATAMENT NEUROLEPTIC

Prof.univ.dr VALENTIN C�RLIG

MALOŞ T. ANCA - ELENA

 

2005

ASPECTE IMUNO-EPIDEMIOLOGICE �N PNEUMONIA NOSOCOMIALĂ LA PACIENTUL POLITRAUMATIZAT

Prof.univ.dr FLOREA PURCARU

MARINESCU Ş. MIRELA - MAGDALENA

2005

INFARCTUL MIOCARDIC CU ARTERE CORONARE PERMEABILE

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

MĂRGĂRITESCU I. NICOLAE � DRAGOŞ

2005

ULCERUL DUODENAL COMPLICAT CU STENOZĂ PILORO-DUODENALĂ. CERCETĂRI CLINICE, MORFOPATOLOGICE ŞI DE ANATOMIE A NERVILOR VAGI

Prof.univ.dr GHELASE FANE

MERCUŢ I. VERONICA

2005

STUDIUL HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL ADENOAMELOR SALIVARE CU ASPECT MONOMORF

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

MIHULECEA G. GHEORGHE

2005

DIN ISTORIA ONCOLOGIEI ROM�NEŞTI

Prof.univ.dr MIHAIL SCHEAU

MORMOE P. MIHAELA

2005

DIFERENŢIEREA DIVERSELOR URGENŢE ABDOMINALE CU PONTEN|IAL EVOLUTIV CHIRURGICAL PENTRU DIAGNOSTICUL RAPID �N SERVICIILE DE URGENŢĂ

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

MUSTAFA V. GABRIELA

2005

STUDIU ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE ORO-DENTARĂ DIN REGIUNEA SUDICĂ A ROM�NIEI

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

NICOLA D. GEORGE

2005

BRONŞIOLITA ACUTĂ LA SUGAR ŞI COPILUL MIC, FACTORI DE RISC, ASPECTE CLINICE, EVOLUŢIE ŞI HISTOPATOLOGIE

Prof.univ.dr DUMITRU BULUCEA

NIŢU D. CONSTANTIN - CRISTINEL

2005

EXPECTORATUL � MATERIAL BIOLOGIC DE DIAGNOSTIC �N PATOLOGIA PULMONARĂ

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

PĂTRAŞCU Ş. DUMITRU

2005

CONTRIBUŢII LA STUDIUL INERVAŢIEI UTERULUI

Prof.univ.dr GHEORGHE DRĂGOI

PĂTRU C. EMILIEA

2005

DINAMICA POTENŢIALULUI DE PERFORMARE LA PERSOANELE DE 55 - 70 DE ANI DIN JUDEŢUL DOLJ �N DIVERSE CONTEXTE PSIHO-SOCIO-PROFESIONALE

Prof.univ.dr IOAN BERILĂ

PETRIA M.V. CRISTINA

2005

CERCETĂRI CLINICE ŞI EXPERIMENTALE �N NEUROPATIA OPTICĂ ISCHEMICĂ ANTERIOARĂ

Prof.univ.dr PAUL CERNEA

PLEŞAN D. CONSTANTIN

2005

CONTRIBUŢII LA STUDIUL CLINIC ŞI HISTOLOGIC AL TUMORILOR DE COLON

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

POPESCU P. MIHAELA

2005

STUDIUL ETIOPATOGENIEI ŞI DIAGNOSTICUL CANCERULUI HEPATOCELULAR DIN CIROZA HEPATICĂ

Prof.univ.dr TUDOREL CIUREA

PUŢINELU D. LILIANA

2005

ATITUDINI TERAPEUTICE DIFERENŢIATE �N OSTEOPOROZA PERIMENOPAUZALĂ ŞI POSTMENOPAUZALĂ

Prof.univ.dr MARIAN BISTRICEANU

RADU V.L. LUCIA

2005

SURDITĂŢI NEUROSENZORIALE AUTOIMUNE LA PACIENŢII CU LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

SANDU N. EMIL

2005

ULCERUL GASTRIC ŞI DUODENAL PERFORAT �N CONTEXTUL CONCEPŢIILOR ETIOPATOGENICE ŞI TERAPEUTICE ACTUALE

Prof.univ.dr GHELASE FANE

STOENESCU P. DIANA

2005

CERCETĂRI CLINICE ŞI IMUNOLOGICE �N UVEITA POSTSTREPTOCOCICĂ

Prof.univ.dr PAUL CERNEA

ŞILCĂ V. RODICA

2005

CONTRIBUŢII LA STUDIUL RELAŢIILOR MATRIXULUI EXTRACELULAR CU VASELE SANGUINE �N SISTEMUL FEMININ AL PROCREAŢIEI

Prof.univ.dr GHEORGHE DRĂGOI

TĂTARU � ABAGIU P. MIHAELA

2005

STUDIUL PRIVIND EFECTELE TERAPIEI �N BOLILE AUTOIMUNE TIROIDIENE

Prof.univ.dr VALENTIN C�RLIG

TRAŞCĂ C. EMIL TIBERIUS

2005

CONTRIBUŢII LA STUDIUL POTENŢIALITĂŢILOR EVOLUTIVE ALE MEZENCHIMULUI METANEFROGEN

Prof.univ.dr GHEORGHE DRĂGOI

TUFAN I. AURELIA

2005

STUDIUL CLINIC, MORFOLOGIC, BACTERIOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL ANEXELOR FETALE �N SARCINA CU MEMBRANE RUPTE PREMATUR. PRINCIPII TERAPEUTICE

Prof.univ.dr MARIA CERNEA

TUFAN M.I.M. CICERONE FLORENTIN

2005

CONTRIBUŢII LA STUDIUL CLINIC, MORFOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL MODIFICĂRILOR PROLIFERATIVE ENDOMETRIALE

Prof.univ.dr MARIA CERNEA

VASILESCU R. MARIA � MIRELA

2005

METODE MODERNE PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢEI FIZICE ŞI A OBOSELII MUSCULARE

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

 

DOMENIUL FARMACIE

Numele şi prenumele

Anul susţinerii tezei

Titlul tezei

Nume, prenume conducator

MOGOŞANU I. GEORGE DAN

2005

CERCETĂRI FARMACOGNOSTICE ASUPRA UNOR SPECII DE SENECIO (ASTERACEAE)

Prof.univ.dr HONORIUS POPESCU

Actualizat la 22.11.2023, 10:56