Teze de doctorat susţinute public 2024

Teze de doctorat susţinute public 2024

 

 

RĂDOI (RĂDOI-TROACĂ) I. CRISTIANA - LUIZA (CV)

 

8.01.2024

ora 12,00

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

 

INFECȚIILE MATERNE CU COMPONENTE ALE COMPLEXULUI TORCH. SEROPREVALENȚĂ, CONSECINȚE FETALE  *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR NICOLAE CERNEA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR DOMINIC GABRIEL ILIESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR IULIANA CEAUŞU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR DAN BOGDAN NAVOLAN (CV), U.M.F. ‘’VICTOR BABEŞ’’ TIMIŞOARA

5. CONF. UNIV. DR FLORENTINA DUMITRESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

EXCELENT

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

COSTACHE (VLĂESCU) V. ANDREEA-NICOLETA (CV)

 

16.02.2024

ora 12,00

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

 

CRITERII CLINICE, ETIOPATOGENICE ȘI TERAPEUTICE ACTUALE ÎN SÂNGERĂRILE NAZALE *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR FLORIN ANGHELINA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR ELENA IONIŢĂ (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR VIOREL ZAINEA (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. CONF. UNIV. DR RĂZVAN HAINĂROŞIE (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

5. CONF. UNIV. DR CARMEN AURELIA MOGOANTĂ (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA  

 

DORU (BUTNARU) F.  MIHAELA - CORNELIA (CV)

 

29.03.2024

ora 11,00

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

 

STUDIU CLINIC ȘI FUNDAMENTAL AL INTERRELAȚIEI BOLII PERIIMPLANTARE ȘI BOLII PARODONTALE-SINDROM METABOLIC *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR VERONICA MERCUŢ, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR HORIA OCTAVIAN MANOLEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR PETRA ŞURLIN (CV), U.M.F. CRAIOVA

4. CONF. UNIV. DR LUCIAN TOMA CIOCAN (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

5. CONF. UNIV. DR ANDRADA SOANCĂ (CV), U.M.F. ‘’IULIU HAŢIEGANU’’ CLUJ-NAPOCA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA  

 

RĂCĂREANU (FIRUŢ) I. MARIA – ANDREEA (CV)

 

5.04.2024

ora 10,00

Sala Senatului

 Corp A  

 

CANCERUL DE COLON: CONTRIBUŢII LA STUDIUL UNOR ASPECTE LEGATE DE EVOLUŢIA POSTOPERATORIE, PROGNOSTIC ŞI SUPRAVIEŢUIRE *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR IONICĂ DANIEL VÎLCEA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR MARIN VALERIU ŞURLIN (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR VICTOR DAN EUGEN STRÂMBU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR KONSTANTINOS SAPALIDIS (CV), UNIVERSITATEA ‘’ARISTOTEL’’ SALONIC - GRECIA, FACULTATEA DE MEDICINĂ

5. PROF. UNIV. DR STELIAN PANTEA (CV), U.M.F. ‘’VICTOR BABEŞ’’ TIMIŞOARA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA  

 

IOVĂNESCU L.C. MARIA-LIVIA (CV)

 

24.04.2024

ora 9,00

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

 

CARACTERISTICILE PARTICULARE ALE CARDIOMIOPATIILOR DILATATIVE NON-ISCHEMICE  *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOREL CIUREA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR CONSTANTIN MILITARU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR CONSTANTIN TUDOR LUCA (CV), U.M.F. ‘’VICTOR BABEŞ’’ TIMIŞOARA

4. CONF. UNIV. DR SIMINA CRIŞAN (CV), U.M.F. ‘’VICTOR BABEŞ’’ TIMIŞOARA

5. CONF. UNIV. DR IONUŢ DONOIU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

EXCELENT

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

CIOBANU M.O. ALINA - ELENA (CV)

 

20.05.2024

ora 13,00

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

 

NEW PERSPECTIVES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF COLORECTAL CANCER  *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR DANIEL FLORIN LIGHEZAN (CV), U.M.F. ‘’VICTOR BABEŞ’’ TIMIŞOARA

4. PROF. UNIV. DR ION SORIN BERBECE (CV), UNIVERSITATEA’’ DUNĂREA DE JOS’’ GALAŢI

5. PROF. UNIV. DR CITTO IULIAN TAISESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE

Rezumat română

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

POPESCU A.L. ALEXANDRU-DAN (CV)

 

18.06.2024

ora 9,30

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

 

STUDII CLINICE ŞI EXPERIMENTALE PRIVIND ALBIREA DENTARĂ  *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR VERONICA MERCUŢ, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR MIHAELA JANA ŢUCULINĂ (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR IOANA SUCIU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR SORIN ANDRIAN (CV), U.M.F. ‘’GRIGORE T. POPA’’ IAŞI

5. PROF. UNIV. DR HORIA OCTAVIAN MANOLEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

RUSCU G. MIHAI - ANDREI (CV)

 

21.06.2024

ora 12,00

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

 

EXPRESIA GENICĂ A CREIERULUI ADULT POST-AVC NU REFLECTĂ PLASTICITATEA JUVENILĂ  *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR AUREL POPA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ANA MARIA ZĂGREAN (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR CĂTĂLINA GABRIELA PISOSCHI (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. univ. dr BOGDAN AMUZESCU (CV), UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

KATTA S. MAHMOUD (CV)

 

10.07.2024

ora 12,00

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

CERCETĂRI PRIVIND MODIFICĂRILE PARODONTALE APĂRUTE PE PARCURSUL TERAPIEI ORTODONTICE FIXE *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR MIHAELA JANA ŢUCULINĂ, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. CONF. UNIV. DR IONELA TEODORA DASCĂLU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR LUMINIŢA LIGIA VAIDA (CV), UNIVERSITATEA DIN ORADEA

4. PROF. UNIV. DR HORIA OCTAVIAN MANOLEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR STANA PĂUNICĂ (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

Actualizat la 10.07.2024, 13:06