Biblioteca UMF Craiova

Biblioteca UMF Craiova

Înfiinţată în 1970 ca bibliotecă a Facultăţii de Medicină, a funcţionat ca o bibliotecă de facultate, filială a Bibliotecii Centrale a  Universităţii din Craiova până în 1998 . Din 1998 a devenit o bibliotecă universitară prin înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova (9 iunie 1998).

În evoluţia sa, de la o bibliotecă tradiţională la o bibliotecă modernă, de la  o bibliotecă de facultate la o bibliotecă universitară, Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova si-a diversificat colecţiile devenind o structură pluridisciplinară, domeniul biomedical şi farmaceutic fiind preponderent. 

 

Misiunea bibliotecii este de a achiziţiona, organiza şi asigura accesul la o mare varietate de informatii, materiale si servicii care să satisfacă nevoile intelectuale ale tuturor categoriilor de utilizatori.  

Din decembrie 2010, Biblioteca U.M.F. Craiova funcţionează într-un spaţiu nou, modern, fiind în plin proces de informatizare, de diversificare a serviciilor sale în acord cu cerinţele complexe de informare, studiu şi cercetare.

 

Deţine în prezent un fond documentar de 70.000 volume, cărţi şi periodice, iar fondul activ al bibliotecii se poate consulta răsfoind  catalogul online.

Prin sistemul de management informatizat al bibliotecii, softul integrat Liberty 5, toate activităţile specifice bibliotecii (achiziţie, catalogare, înscriere utilizatori, eliberare legitimaţii, împrumut) se fac în sistem electronic.

 

Structurată pe trei niveluri, Biblioteca U.M.F. Craiova pune la dispoziţia utilizatorilor săi  săli de lectură cu acces direct la publicaţii, secţii de împrumut pe termen lung, sală de referinţe, sală pentru consultarea catalogului electronic(OPAC), o reţea de calculatoare ce cuprinde 45 de staţii de lucru pentru acces la Internet precum şi spaţii moderne de depozitare a fondului de publicaţii ce asigură un microclimat corespunzător. 

 

 

Actualizat la 15.11.2023, 12:19