Evaluarea ARACIS

Evaluarea ARACIS

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a fost evaluată instituţional de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Vizita de evaluare externă s-a desfăşurat de către o echipă complexă de experţi ARACIS, pe baza rapoartelor de autoevaluare instituţională întocmite la nivelul UMF Craiova, respectiv a celor 3 programe de studii evaluate (Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie).

Pe parcursul vizitei de evaluare, pe lângă studierea documentelor puse la dispoziţie, membrii comisiei au vizitat spaţiile educaţionale, de cercetare şi sociale (cămine, cantină, bază sportivă, etc.) ale universităţii, s-au întâlnit cu studenţii, cu cadrele didactice (inclusiv cu membrii Comisiei de Evaluare a Calităţii şi Comisiei de Etică, Rectorat, Prorectorate, Decanate, etc.), cu reprezentanţii angajatorilor sau cu personalul administrativ din compartimentele solicitate de comisie (Director General Adminsitrativ, Contabil şef, etc.).

După finalizarea vizitei de evaluare din perioada 27-29 mai 2009, a fost primit raportul de evaluare externă a calităţii din partea ARACIS, însoţit de rapoartele evaluatorului străin şi al studenţilor, fiind redactat un scurt răspuns al UMF Craiova. În şedinţa Consiliului ARACIS din data 09.07.2009 s-a acordat Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova calificativul grad de încredere ridicat.

 

Actualizat la 08.03.2024, 07:53