Programe de studiu în limba engleză

Programe de studiu în limba engleză

Admitere 2024/2025

Programe de studiu în limba engleză, cont propriu valutar

Facultatea de Medicină:

Medicină în limba engleză (360 credite – durata studiilor 6 ani)

Facultatea de Medicină Dentară:

Medicină Dentară în limba engleză (360 credite – durata studiilor 6 ani)

 

  1. Calendar admitere
  2. Platformă de înscriere

METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDII PENTRU CETĂȚENII DIN ȚĂRILE U.E.,

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN, CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ ȘI DIN STATE DIN AFARA U.E.

CRAIOVA

-2024- 

 

      Metodologia de admitere la studii în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova este realizată în conformitate cu:

 

- Legea Învățământului Superior 199/2023;

- Ordinul nr. 3696/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învăţământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licenţă, de master şi de doctorat;

- Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, din 17.03.2017 Parte integrantă din Ordin 3473/2017;

- Ordinul nr. 4241/2020 privind luarea unor măsuri pentru eficientizarea serviciilor furnizate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor;

- Ordinul nr. 4151/2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.473/2017;

- Ordinul nr. 5736/2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.473/2017 - Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

Nr.

Crt.

Program de studiu

Durata studiilor

Numărul creditelor

Taxă de şcolarizare

2024/2025

Locuri disponibile

E.U.

NON E.U.

1

Medicină

-limba engleză-

6 ani

360

 

 

2

Medicină Dentară

-limba engleză-

6 ani

360

 

 

 

* Taxa de şcolarizare poate suferi modificări în cursul anilor de studii cu aprobarea Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

 

Candidații eligibili - sunt cetățenii din Uniunea Europeană, S.E.E., Confederația Elvețiană sau din țări din afara Uniunii Europene care:

- au documente care atestă cetățenia statului de origine și care solicită înscrierea la studii în România pe cont propriu valutar

- au acte de studii eliberate de instituții de învățământ acreditate în țara de origine;

- depun dosarul până la termenul stabilit conform prezentei metodologii.

 

Trebuie avut în vedere faptul că activitatea de predare (cursuri) din cadrul programelor de studii în limba engleză se desfăşoară în limba engleză, însă datorită nevoii de comunicare medic-pacient, lucrările practice/stagiile clinice se desfășoară în limba română începând cu anul IV de studiu.

 

Etapele procesului de admitere

!Dacă doriţi să aplicaţi la mai multe programe de studiu este necesar să creaţi pe platforma on-line conturi diferite, pentru fiecare program de studiu, utilizând adrese de email diferite!

 

 

Taxa de ÎNSCRIERE va fi plătită doar online, pe platforma de admitere, ca parte a procesului de înregistrare.

 După completarea datelor personale și încărcarea documentelor solicitate, candidatul va putea plăti taxa de înregistrare pe platforma online. Odată ce plata este procesată, dosarul va fi trimis automat către universitate.

Taxa de procesare a dosarului este 200 de euro și nu este rambursabilă.

 

1. Candidatul va aplica la U.M.F. din Craiova prin accesarea platformei online, va completa toate câmpurile cu informațiile solicitate și va încărca toate documentele menționate.

Vă rugăm să vă asigurați că:

       -  toate documentele sunt scanate doar în format PDF, iar numele documentului trebuie să cuprindă tipul documentului și numele de familie al candidatului (pașaport.Smith, foaiematricola.Smith, etc.).

       -  se vor scana color atât documentele originale cât și traducerile legalizate într-un document PDF unic care va fi încărcat în secțiunea corespunzătoare.

       - se va utiliza adresa personală de email a candidatului care să conţină numele şi prenumele candidatului;

Important! Această adresă de e-mail va fi utilizată pentru crearea contului de student, în cazul în care candidatul va fi declarat admis.

 

2. Dosarele depuse online de candidați vor fi procesate de către Biroul Relații Internaționale și, dacă:

- dosarul este incomplet, candidatul va primi o notificare de corecție prin intermediul platformei pentru a încărca documentele lipsă sau pentru a modifica câmpurile incorecte și incomplete.

Candidații au obligația de a verifica periodic stadiul în care se află dosarele de candidatură, accesând conturile personale de pe platforma online de admitere, întrucât comisia de admitere poate solicita completări în cazul în care dosarul este incomplet.

- dosarul este complet, candidatul va primi o notificare de validare prin intermediul platformei;

  

Toate dosarele depuse vor fi procesate și vor primi un cod de înregistrare, dar numai cele complete vor fi acceptate pentru a participa la concursul de admitere.

 

3. După publicarea rezultatelor provizorii, candidații eligibili vor susține un test de limba engleză, online, pe platforma de admitere. Acesta poate fi accesat in termen de 3 zile de la publicarea rezultatelor provizorii, iar promovarea testului este obligatorie pentru a putea confirma locul de studii.

Menționăm că accesul la testul de limba engleza este condiționat de plata sumei de 100 de euro (sumă nerambursabilă) ce va fi plătită online, pe platforma de admitere.

EXCEPȚIE!

Testul de limba engleza NU o sa fie accesibil persoanelor care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba engleză sau care dovedesc, cu documente emise de instituția de învățământ absolvită, că limba de predare a anilor de liceu a fost limba engleză.

State în care limba oficială este limba engleză: Africa de Sud, Antigua şi Barbadua, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Camerun, Dominica, Fiji, Filipine, Ghana, Grenada, Guyana, India, Insulele Falkland, Insulele Marshall, Insulele Solomon, Irlanda, Jamaica, Kenza, Kiribati, Lesotho, Liberia, Malaysia, Malta, Marea Britanie, Mauritius, Micronezia, Montserrat, Namibia, Nauru, Nigeria, Noua Zeelandă, Pakistan, Palau, Papua Noua Guinee, Ruanda, Samoa, Sfântul Cristofor şi Nevis, Sfântul Vicenţiu şi Grenadine, Sfânta Lucia, Sierra Leone, Singapore, Statele Unite ale Americii, Sudan, Swaziland, Tanzania, Tonga, Trinidad şi Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

 

4. Confirmarea locurilor de studii se va realiza pe platforma online de admitere, prin achitarea sumei de 2000 euro. Suma nu este rambursabilă.

Cetățenii Uniunii Europene, SEE, CE aflați pe pozițiile 1-90 (Medicină în limba engleză), respectiv 1-30 (Medicină Dentară în limba engleză) trebuie să confirme locul de studii plătind online pe platforma de admitere, în termen de 3 zile de la publicarea rezultatelor preliminarii, suma minimă de 2000 euro, taxă nerambursabilă.

IMPORTANT!

Neplata taxei de confirmare în termenul stabilit duce automat la pierderea locului de studii!

 

Cetățenii statelor terțe (NON-EU) aflați pe pozițiile 1-90 (Medicină în limba engleză), respectiv 1-30 (Medicină Dentară în limba engleză) trebuie să confirme locul de studii plătind online pe platforma de admitere, în termen de 3 zile de la publicarea rezultatelor preliminarii, suma minimă de 2000 euro, taxă nerambursabilă. În primele 5 zile după primirea scrisorii de acceptare, este obligatorie achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I, în vederea obținerii vizei de studiu. Plata se va face pe platforma online de admitere.

IMPORTANT!

Neplata taxei de confirmare în termenul stabilit duce automat la pierderea locului locului de studii!

 

5. După confirmarea locurilor de studii, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova va trimite documentele necesare către Ministerul Educației din România în vederea obținerii scrisorilor de acceptare (pentru cei care nu sunt cetățeni U.E.). În momentul primirii răspunsului (poate dura până la 30 de zile lucrătoare), candidații vor primi scrisorile de acceptare pe adresa de email folosita pentru a creea contul de candidat pe platforma online.

Luați în considerare faptul că înmatricularea va fi posibilă doar dacă studiile candidatului vor fi recunoscute de Ministerul Educației.

 

În perioada 02.09.2024 - 23.09.2024 candidații vor depune personal dosarul la Biroul Relații Internaționale (Strada Petru Rareș nr. 2, Craiova, România) conținând următoarele:

a.  toate documentele încărcate pe platforma online (traducerile legalizate în original)

b. diploma de bacalaureat în original sau echivalentul (în acest caz este necesară și o declarație notarială, în limba română, în care să se precizeze data la care se va depune diploma de bacalaureat în original);

c. chitanța pentru taxa de înmatriculare 150 RON - poate fi achitată la Departamentul Financiar din strada 1 Mai nr. 68, Craiova;

d. 4 fotografii recente (2,5 x 3,5 cm).

Biroul Relații Internaționale va verifica dosarele depuse iar dacă acestea cuprind toate documentele menționate mai sus, candidații vor putea semna contractul de studii.

 

 

CETĂȚENI DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE, SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN (S.E.E.), CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ

 

Documente obligatorii pentru procesul de admitere:

 

 

1. Adeverința de recunoaștere a studiilor eliberată de Ministerul Educației din România;

https://cnred.edu.ro/en/recognition-studies-european-citizens-admission-undergraduate-studies-in-romania/

2. CV Europass - este obligatoriu să includeți mailul personal și numărul de telefon;

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en

3. Eseu motivaţional - maxim 400 de cuvinte (datat și semnat);

4. Certificat de competență lingvistică - limba engleză, nivel minim B2 eliberat de o instituție acreditată - 1 original scanat color;

Excepție:

      -cetățenii din țările în care limba oficială este limba engleză;

      -cetățenii care au absolvit studiile liceale într-o instituție de învățământ în care limba de predare este limba engleză, fapt dovedit prin prezentarea unei adeverințe care să ateste acest lucru;

5. Diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română certificată ca fiind autentică de către un notar;

În cazul în care prezentați adeverinţa echivalentă diplomei de bacalaureat, eliberată de către instituția de învățământ liceal, trebuie menţionate media de absolvire a liceului, examenele promovate, notele şi valabilitatea acesteia. De asemenea, este obligatoriu să prezentați o declarație notarială (tradusă în limba română) cu termenul de depunere a diplomei de bacalaureat.

În funcție de țara în care a fost eliberată diploma de liceu, aceasta trebuie să fie autentificată cu Apostila de la Haga sau supralegalizată de către:

- Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă;

- Ambasada/Oficiul Consular al României din țara emitentă.

 

Lista țărilor pentru care se solicită autentificarea actelor de studii:

https://cnred.edu.ro/en/list-of-countries-for-which-the-authentication-of-study-documents-is-requested

 

Important! Este posibil să fie necesară prezentarea și a altor documente pe lângă diploma de liceu. În acest caz, vă rugăm să încărcaţi 1 original scanat color și 1 traducere în română (certificată ca fiind autentică de către un notar) împreună cu diploma, în același document PDF.

Puteți verifica toate informațiile în documentul Lista Diplome de bacalaureat  acceptate de către Ministerul Educației pentru înscrierea la studii a cetățenilor străini.

 

În cazul în care numele și prenumele candidatului de pe documentele de studii nu corespund cu numele și prenumele menționate în ID/pașaport, candidatul trebuie să prezinte o notă explicativă, legalizată la notar, prin care candidatul însuși declară că este deținătorul legal al documentelor de studii transmise.

 

6. Situaţie şcolară pentru fiecare an de studiu - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română certificată ca fiind autentică de către un notar;

7.  Alte documente - pentru maximizarea punctajului (exemplu: diplomă de absolvire a unei alte universități din domeniul medical sau nemedical, certificate de voluntariat din domeniul medical - maxim 2) - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română;

8. Certificatul de naștere - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română (certificată ca fiind autentică de către un notar);

9. Pașaport/document personal de identitate - 1 original scanat color - valabil cel puțin șase luni de la data de 01.10.2024;

10. Dovada care atestă domiciliul în străinătate (menționarea în pașaport/ID a adresei de domiciliu sau document obţinut de la Primăria/Prefectura oraşului de domiciliu) - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română;

11. Adeverință medicală care să ateste că persoana ce va fi primită la studii nu are boli contagioase sau alte afecţiuni fizice sau psihice, incompatibile cu profesia de medic - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română;

12. 4 fotografii recente (2,5 x 3,5 cm) - la depunerea dosarului original.

13. Cetățenii români trebuie să prezinte:

- o declarație notarială prin care declară faptul că doresc să se înscrie la un program de studii în limba engleză, cu plata taxei în valută, să urmeze studii în regim financiar cu plata taxei în valută și că au luat la cunoștință că statutul lor financiar rămâne neschimbat pe întreaga durată a școlarității și nu poate fi modificat decât în urma promovării unui nou examen de admitere, susținut în condițiile prevăzute pentru candidații care participă la examenul de admitere pe locurile bugetate sau cu taxă în lei, cu posibilitatea echivalării anilor de studii efectuați la programele în limba engleză, la cererea studentului și în condițiile legislației în vigoare.

- un document care să ateste domiciliul în străinătate (menționarea în pașaport / ID a adresei de domiciliu sau document obţinut de la Primăria/Prefectura oraşului de domiciliu) - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română;

 

Rezidenţa în România pe perioada studiilor

 

Cetățenii Uniunii Europene nu au nevoie de viză pentru a studia în România. Aceștia trebuie să-și anunțe şederea pe teritoriul României la Serviciul pentru Imigrări al judeţului Dolj - strada Amaradia, nr. 32-34, Craiova - unde vor obține certificatul de înregistrare.

Biroul de Relații Internaționale îi va consilia în acest sens.

  

CETĂȚENI DIN

 STATE TERŢE UNIUNII EUROPENE

 

Documente obligatorii pentru procesul de admitere:

 

1. Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii (completată, datată și semnată, cu fotografie atașată) - 1 original scanat color;

2. CV Europass - este obligatoriu să includeți mailul personal și numărul de telefon;

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en

3. Eseu motivaţional - maxim 400 de cuvinte (datat și semnat);

4. Certificat de competență lingvistică - limba engleză, nivel minim B2 eliberat de o instituție acreditată - 1 original scanat color

Excepție:

      -cetățenii din țările în care limba oficială este limba engleză;

      -cetățenii care au absolvit studiile liceale într-o instituție de învățământ în care limba de predare este limba engleză, fapt dovedit prin prezentarea unei adeverințe care să ateste acest lucru;

5. Diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română certificată ca fiind autentică de către un notar;

În cazul în care prezentați adeverinţa echivalentă diplomei de bacalaureat, eliberată de către instituția de învățământ liceal, trebuie menţionate media de absolvire a liceului, examenele promovate, notele şi valabilitatea acesteia. De asemenea, este obligatoriu să prezentați o declarație notarială (tradusă în limba română) cu termenul de depunere a diplomei de bacalaureat.

În funcție de țara în care a fost eliberată diploma de liceu, aceasta trebuie să fie autentificată cu Apostila de la Haga sau supralegalizată de către:

- Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă;

- Ambasada/Oficiul Consular al României din țara emitentă.

 

Lista țărilor pentru care se solicită autentificarea actelor de studii:

https://cnred.edu.ro/en/list-of-countries-for-which-the-authentication-of-study-documents-is-requested

Important! Este posibil să fie necesară prezentarea și a altor documente pe lângă diploma de liceu. În acest caz, vă rugăm să încărcaţi 1 original scanat color și 1 traducere în limba română (certificată ca fiind autentică de către un notar) împreună cu diploma, în același document PDF.

Puteți verifica toate informațiile în documentul Lista Diplome de bacalaureat acceptate de către Ministerul Educației pentru înscrierea la studii a cetățenilor străini.

 

În cazul în care numele și prenumele candidatului de pe documentele de studii nu corespund cu numele și prenumele menționate în ID/pașaport, candidatul trebuie să prezinte o notă explicativă, legalizată la notar, prin care candidatul însuși declară că este deținătorul legal al documentelor de studii transmise.

 

6. Situaţie şcolară pentru fiecare an de studiu - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română certificată ca fiind autentică de către un notar;

7.  Alte documente - pentru maximizarea punctajului (exemplu: diplomă de absolvire a unei alte universități din domeniul medical sau nemedical, certificate de voluntariat din domeniul medical - maxim 2) - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română;

8. Certificatul de naștere - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română (certificată ca fiind autentică de către un notar);

9. Pașaport - 1 original scanat color - valabil cel puțin șase luni de la data de 01.10.2024;

10. Dovada care atestă domiciliul în străinătate (menționarea în pașaport/ID a adresei de domiciliu sau document obţinut de la Primăria/Prefectura oraşului de domiciliu) - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română;

11. Adeverință medicală care să ateste că persoana ce va fi primită la studii nu are boli contagioase sau alte afecţiuni fizice sau psihice, incompatibile cu profesia de medic - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română;

12. 4 fotografii recente (2,5 x 3,5 cm) - la depunerea dosarului original.

 

Rezidența în România în timpul studiilor

Cetățenii non-europeni trebuie să obțină  viza de studii, eliberată de către Ambasada României din țara de reședință. Viza se eliberează în baza Scrisorii de Acceptare, emisă de către Ministerul Educației - Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene și în baza plății taxei de școlarizare pentru un an universitar. Viza de studii este valabilă 90 de zile, timp în care candidații sunt obligați să obțină permisul de ședere în România, eliberat de Serviciul pentru Imigrări al judeţului Dolj - strada Amaradia, nr. 32-34, Craiova. Solicitați viza de studii imediat ce ați primit Scrisoarea de Acceptare!

 

Procesul de selecție

I. Analiza dosarelor depuse va fi procesată de către Comisia de Admitere în ordinea primirii dosarelor, iar lista provizorie va fi publicată pe site-ul universitatii - umfcv.ro. Lista provizorie nu presupune înmatricularea efectivă în anul I de studii.

II. Selecția candidaților se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în funcție de criteriile de selecție menționate mai jos.

III. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de numărul de candidaţi, să organizeze în luna septembrie un test de verificare a cunoştinţelor generale de anatomia şi fiziologia omului, tip grilă.

 

CRITERIUL DE SELECTIE

PUNCTAJ

OBSERVAŢII

Posesor al unei diplome de studii liceale recunoscuta de către MEC pentru înscrierea la studii universitare de licență (din lista de diplome de finalizare a studiilor liceale acceptate)

30p x Nota obținută/Nota maximă

 

Susținerea la examenul de finalizare a studiilor liceale a probelor Biologie / Fizica / Chimie

5p x Nota obținută/Nota maximă, pentru fiecare probă;

 

Max 15 p

Diploma de absolvire studii:

-          universitare medicale

-          universitare nemedicale

 

10 p

5 p

 

Max 10 p

Dovada unei activități extracurriculare:

-     activitate de voluntariat dovedită (Crucea Roșie, experiență profesională în domeniul medical, etc.)

 

2 p fiecare activitate

 

Maxim 4 p

Eseu motivațional

(max. 400 cuvinte, editat la computer cu font Times New Roman de 12, la 1,5 rânduri – maxim 1 pagină A4)

41 p

Eseul va fi punctat de către Comisia de admitere

Contact:

Biroul Relații Internaționale

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Strada Petru Rareș, nr. 2

200349, Craiova, România

Tel: +40 351 443 567

Email: med.admission@umfcv.ro - Medicină în limba engleză

           dent.admission@umfcv.ro - Medicină dentară în limba engleză 

Această metodologie a fost aprobată în ședința Senatului din data de 14.02.2024.

Dacă vor interveni și alte modificări legislative, acestea vor fi publicate pe site-ul universității.

Actualizat la 28.03.2024, 09:47