Programe postdoctorale de cercetare avansată

Programe postdoctorale de cercetare avansată

Scoala Doctorală UMFCV organizează programe postdoctorale de cercetare avansată în domeniul fundamental ''Ştiinţe biologice şi biomedicale'', domeniile MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ ŞI FARMACIE, destinate dezvoltării profesionale a personalului didactic şi de cercetare în context interdisciplinar şi competitiv.

Actualizat la 08.04.2024, 14:21