Simulare 2024

Simulare 2024

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează simularea concursului de admitere 2024 la disciplinele de concurs pentru admiterea la programele de studii Medicină (M), Medicină Dentară (MD), Farmacie (F), Asistenţă Medicală Generală (AMG), Tehnică Dentară (TD), Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare (BFKT), Radiologie şi Imagistică (RI), Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic (CMTPC) şi Nutriţie și dietetică (ND) în data de 12.05.2024, ora 9.00.

 

 

 

Înscrierea se va face în sistem online NUMAI în perioada 7 mai 2024, ora 10,00 - 9 mai 2024, ora 15,00.

Pentru a veni în sprijinul candidatilor, din motive tehnice, generarea de conturi în platforma de inscriere pentru introducerea datelor de către potențialii candidați se va putea face începând de luni, 6 mai 2024, ora 12,00. Procedura de înscriere se considera finalizata după achitarea taxei de inscriere.

 

PLATFORMA DE ÎNSCRIERE: https://admitere.umfcv.ro/ro2024

 

 

Capacitate număr potenţial candidaţi 500 locuri. 

Taxa de înscriere este în cuantum de 250 Ron. 

 

MENȚIUNI: 

 

Achitarea taxei de înscriere la Simulare se va face numai în platforma de înscriere, in perioada 7 mai 2024, ora 12,00 - 9 mai 2024, ora 15,00.

 

 

De reținut:

În cazul în care se ocupă numarul de locuri afișat, organizatorii pot sista înscrierile.

Termenul maxim de validare a înscrierilor efectuate în perioada  7- 9 mai 2024 de către comisie, este vineri, 10 mai 2024.

 

Candidații la simularea concursului de admitere la UMFCV vor  avea afișate toate informațiile referitoare la repartizarea lor în sălile de concurs pe site-ul instituției.

 

Foarte important!!!!

 

În ziua de examen, candidații trebuie să aibă asupra lor actele de identitate aflate în termen de valabilitate. 

 

Mențiuni privind ziua de examen:

 

  • Pentru acces în locațiile de examen, candidații trebuie să aibă asupra lor:

1. act de identitate valabil( CI/BI/Pașaport);

2. pix cu pastă neagră;

3. codul de înregistrare în platforma și codul de legitimație alocat de comisia de  validare a dosarului.

 

  • Listele candidaților cu  repartiția pe săli se vor afișa pe site-ul instituției fără numele acestora în cursul zilei de vineri, 10.05.2024.   

 

Mențiuni privind examenul:

 

  • Candidații se vor prezenta la locația de concurs cu cel puțin 60 minute înainte de începerea probei (ora 0800 este ora de intrare în săli) în vederea accesului corespunzător în clădire și ocuparea locului în sala de concurs, pentru examenul care va începe la ora 9,00.

 

  • Examenul constă dintr-o probă unică, tip grilă, cuprinzând pentru programele de studii Medicină şi Medicină dentară 100 de întrebări (80 de întrebări din Biologie - Anatomia şi fiziologia omului şi 20 de întrebări la disciplina Chimie organică), iar pentru programul de studii Farmacie 100 de întrebări (60 de întrebări din disciplina Chimie organică şi 40 de întrebări, la alegere, între disciplinele Biologie - Anatomia şi fiziologia omului sau Biologie - Botanică). Pentru programele de studii Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, Asistență Medicală Generală, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, Radiologie și Imagistică, Nutriție și dietetică, şi Tehnică dentară, concursul de admitere constă într-o probă unică, tip grilă, cuprinzând 50 de întrebări din Biologie - Anatomia şi fiziologia omului.

 

  •  Timpul destinat rezolvării grilei este de 3 ore pentru programele de studii de lungă durată (5 și 6 ani) și 2 ore pentru programele de studii de scurtă durată (3 și 4 ani) socotit din momentul în care caietele cu subiecte au fost distribuite.

 

 

 

 

 

 

Actualizat la 12.05.2024, 14:16