Biroul Erasmus

Biroul Erasmus

Biroul ERASMUS administrează direct fluxurile de mobilităţi Erasmus pentru studenţi şi cadre didactice şi asigură asistenţă tehnică în dezvoltarea parteneriatelor, promovarea de noi proiecte de cooperare academică precum şi în implementarea şi monitorizarea proiectelor în care participă Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova.

Pentru studenţii români

 

Periodic, Biroul ERASMUS organizează sesiuni informative asupra oportunităţilor de studii în străinătate şi a schemelor de finanţare ce se adresează domeniilor medicale. Informaţii utile în acest sens pot fi obţinute şi urmând indicaţiile şi legăturile din cadrul secţiunii „Studii în străinătate”. În plus faţă de acestea, în cadrul sesiunilor informative sunt descrise şi etapele ce trebuie urmate de către candidaţi, sunt discutate şi anumite aspecte sau situaţii ce necesită clarificări şi pot fi prezentate şi anumite „poveşti de succes”. 
 

Pentru granturile de mobilităţi gestionate de Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, Biroul ERASMUS organizează procesul de selecţie (cu o comisie formată din cadre didactice), şi acordă studenţilor selectaţi sprijinul necesar în pregătirea şi derularea mobilităţii, din momentul când au fost declaraţi admişi şi până la întoarcere.

 

Pentru studenţii internaţionali

 

Pentru studenţii internaţionali care participă la programe de mobilităţi (ex. Erasmus+, Eugen Ionescu), Biroul ERASMUS constituie primul punct de contact. Aici se desfăşoară majoritatea procedurilor administrative, de la furnizarea primelor informaţii legate de programe de studii şi proceduri, până la întocmirea documentelor finale. 
 

Pentru personalul academic

 

Serviciile pentru personalul academic includ mobilităţile de predare şi formare profesională, diseminarea informaţiilor referitoare la programele europene relevante pentru domeniile medicale, furnizarea de asistenţă tehnică în pregătirea şi depunerea propunerilor de finanţare, în administrarea proiectelor aprobate şi în întocmirea rapoartelor finale.

Actualizat la 21.06.2024, 08:36