Teze de doctorat sustinute public 2011

Teze de doctorat sustinute public 2011

DUŢĂ D. CONSTANTIN
13.01.2011
orele 12.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. Asoc. dr CRISTIAN DIDILESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MONICA POP
U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca
4. Prof. univ. dr GABRIELA JIMBOREANU
U.M.F. TÂRGU - MUREŞ
5. Conf. univ.dr MIMI NIŢU
UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
  
FOARTE BINE   
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011 
OLTEANU MIHAI
13.01.2011
orele 13.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. Asoc. dr CRISTIAN DIDILESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MONICA POP
U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca
4. Prof. univ. dr GABRIELA JIMBOREANU
U.M.F. TÂRGU - MUREŞ
5. Conf. univ.dr MIMI NIŢU
UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
  
   
FOARTE BINE   
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:
17.01.2011 
PASCU N. CORNELIA ELENA
14.01.2011
orele 10.30
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr PETRACHE VÂRTEJ
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr NANU DIMITRIE
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr NICOLAE CERNEA
UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
  
   
FOARTE BINE   
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011  
DAMIAN G. CONSTANTIN MARIAN
14.01.2011
orele 11.30
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr PETRACHE VÂRTEJ
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr NANU DIMITRIE
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr NICOLAE CERNEA
UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
  
FOARTE BINE   
   
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011  
BOŞTIOG O. LUIZA - MIRELA căsăt. POPA
14.01.2011
orele 12.30
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr TUDOR UDRIŞTOIU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GHIORGHE TALĂU
Universitatea ''L. Blaga'' Sibiu
Facultatea de Medicină
4. Prof. univ. dr DELIA PODEA
Universitatea ''V. Goldiş'' Arad
Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr DRAGOŞ MARINESCU
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
  
   
FOARTE BINE   
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  
17.01.2011 
BRĂTOI SORIN CRISTIAN
14.01.2011
orele 13.30
Sala Senatului
TERAPIA CU ANTIPSIHOTICE ATIPICE ÎN ASISTENŢA BOLNAVULUI SCHIZOFREN
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr DRAGOŞ MARINESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GHIORGHE TALĂU
Universitatea ''L. Blaga'' Sibiu
Facultatea de Medicină
4. Prof. univ. dr DELIA PODEA
Universitatea ''V. Goldiş'' Arad
Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr TUDOR UDRIŞTOIU
UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
  
  
FOARTE BINE   
 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  
17.01.2011 
 Rezumat engleză

TÎRZIU A. CONSTANTIN
20.01.2011
orele 11.00
Sala Senatului
DIAGNOSTICUL IMAGISTIC AL ICTERULUI OBSTRUCTIV
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ANDREI BONDARI
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GHEORGHE IANA
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr CONSTANTIN ZAHARIA
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr ZOIA STOICA
UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
 
   FOARTE BINE   
 
Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  
  
BÎCU P. DANIEL
20.01.2011
orele 12.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ANDREI BONDARI
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GHEORGHE IANA
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr CONSTANTIN ZAHARIA
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr CORNELIA ZAHARIA
UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
 
   FOARTE BINE   
 
Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011   
  
CHERCIU C. IULIANA MANUELA căsăt. DRAGOMIR
20.01.2011
orele 13.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr FLORINEL BĂDULESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr DANA GALIETA MINCĂ
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr PETRU ARMEAN
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Conf. univ.dr CARMEN DOMNARIU
Universitatea ''L. Blaga'' Sibiu
Facultatea de Medicină
 
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE   
 
 
Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011   
  
POPESCU D. LAURA DANIELA căsăt. MARINĂU
21.01.2011
orele 11.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr DUMITRU BULUCEA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr LIVIU LAURENŢIU POP
U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara
4. Prof. univ. dr POLIXENIA STANCU
UMF CRAIOVA
5. Conf. univ.dr SMARANDA ARGHIRESCU
U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE   
 
Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  
  

 

DRAKOULOGKONA OURANIA
18.02.2011
orele 10.30
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr DAN ANDRONESCU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr DAN OLTEANU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Conf. univ.dr VERE CRISTIN
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE 
Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  
VASILAKOS THOMAS
18.02.2011
orele 11.30
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr DAN ANDRONESCU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr DAN OLTEANU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Conf. univ.dr VERE CRISTIN
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  

MUŞETESCU CONSTANTIN

18.02.2011

orele 12.30

Sala Senatului

PARTICULARITĂŢI CLINICE ŞI PARACLINICE LA PACIENŢII CU BOALĂ HEPATICĂ ALCOLICĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr DAN ANDRONESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DAN OLTEANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr VERE CRISTIN

UMF CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

 

Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  

 

  

 Rezumat engleză

  

ENĂCHESCU I. TANŢA căsăt. CERNAT 
25.02.2011
orele 12.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr VALENTIN CÎRLIG
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr IOAN SPOREA
U.M.F. '' V. Babeş '' Timişoara
4. Conf. univ. dr ADRIAN TASE
Universitatea din Piteşti, disciplina Farmacologie
5. Conf. univ.dr MIMI NIŢU
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011    
  

 

FETEA ANI SIMONA căsăt. SEVASTRE

04.03.2011

orele 10.00

Sala Senatului

CERCETĂRI ASUPRA VARIAŢIILOR FARMACOCINETICE ALE UNOR PREPARATE ANTIINFLAMATOARE FOLOSITE TOPIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr AURELIA NICOLETA CRISTEA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CONSTANTIN MIRCIOIU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr VALENTIN CÎRLIG

UMF CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

 

Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  

 

  

 Rezumat engleză

 BĂNICĂ S. OANA - SORINA  căsăt. TICA

04.03.2011

orele 11.00

Sala Senatului

PROANGIOTENSINA 12: ÎNTRE ROLUL DE PRECURSOR AL ANGIOTENSINEI II ŞI CEL DE EFECTOR DIRECT. PARTICULARITĂŢI PE MUSCULATURA NETEDĂ UTERINĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr RODICA CINCĂ

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr VALENTIN CÎRLIG

UMF CRAIOVA

5. Prof. univ.dr BOGDAN ŞERB

Universitatea ''L. Blaga'' Sibiu

Facultatea de Medicină

Rezultatul comisiei

EXCELENT 

 

Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  

 

  

 Rezumat engleză

 CRISTEA M. RALUCA NICULINA căsăt. CIUREA

04.03.2011

orele 12.30

Sala Senatului

PARTENERI STROMALI IMPLICAŢI ÎN ANGIOGENEZA DIN CARCINOAMELE SCUAMOASE ORALE: STUDIU HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIANA SIMIONESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr ELENA LAZĂR

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr CARMEN ARDELEANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr MIHAI SURPĂŢEANU

UMF CRAIOVA

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

 

Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  

 

  

 Rezumat engleză

 

 DAHNOVICI T. RODICA MINODORA

25.03.2011

orele 12.00

Sala Senatului

ACCIDENTE VASCULARE CEREBRALE HEMORAGICE. STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CARMEN ARDELEANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr TEOFIL MEHEDINŢI

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

5. Conf. univ.dr VALERICA TUDORICĂ

UMF CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

 

 POPESCU L. CARMEN MARIANA căsăt. SAVU

15.04.2011

orele 11.00

Sala Senatului

FACTORI DE RISC ÎN APARIŢIA INSUFICIENŢEI RENALE POSTOPERATORII. IMPACTUL TRATAMENTULUI CU INHIBITORI AI ENZIMEI DE CONVERSIE A ANGIOTENSINEI

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr RODICA CINCĂ

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr MIHAI NECHIFOR

U.M.F. ''Gr. T. Popa'Iaşi

5. Prof. univ.dr FLOREA PURCARU

UMF CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

16.06.2011  

Rezumat engleză 

 

 BAZOI D. MIHAELA - TEODORA căsătorită TUDOSIE

28.04.2011

orele 9.00

Sala Senatului

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA INTERRELAŢIILOR TISULARE ÎN MORFOGENEZA GLANDELOR SALIVARE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr GHEORGHE DRĂGOI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr VIRGILIU NICULESCU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr ELENA LAZĂR

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr DOINA ONICESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

IACOB P. CLAUDIA - MARIA

28.04.2011

orele 10.00

Sala Senatului

CONTRIBUŢII LA STUDIUL BIOANTROPOLOGIEI COPIILOR DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT URBAN

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr GHEORGHE DRĂGOI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr VIRGILIU NICULESCU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr ELENA LAZĂR

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr DUMITRU BULUCEA

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

 16.06.2011 

Rezumat engleză 

 SCURTU D. SORIN - MARIUS

28.04.2011

orele 11.00

Sala Senatului

PROBLEME LEGATE DE STEREOTOPOGRAFIA STRUCTURILOR NEURONALE ANCESTRALE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr GHEORGHE DRĂGOI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr VIRGILIU NICULESCU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr ELENA LAZĂR

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr DOINA ONICESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

 PETRICĂ M. ANDREEA ELENA

29.04.2011

orele 12.00

Sala Senatului

TRATAMENTUL FORMAŢIUNILOR NODULARE TIROIDIENE BENIGNE ŞI MALIGNE CORELAT CU EVALUAREA BIOMARKERILOR DE PROGNOSTIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr RODICA CINCA

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr CĂTĂLINA ELENA LUPUŞORU

U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

5. Prof. univ.dr VALENTIN CÎRLIG

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

16.06.2011  

 Rezumat engleză

 

 

 MAREŞ T.R. EMIL

6.05.2011

orele 12.00

Sala Senatului

ARTROPLASTIA TOTALĂ DE ŞOLD ÎN SECHELELE DISPLAZIEI COXOFEMURALE. POSIBILITĂŢI TEHNICE DE AMELIORARE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr NICOLAE GORUN

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr VASILE LUPESCU

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr CORNELIU ZAHARIA

Universitatea ''Titu Maiorescu'' Bucureşti

Facultatea de Medicină

5. Conf. univ.dr DAN GRECU

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

 16.06.2011 

Rezumat engleză 

 CORNEANU G. LAVINIA MIHAELA

6.05.2011

orele 11.00

Sala Senatului

LEZIUNILE SCUAMOASE INTRAEPITELIALE ALE COLULUI UTERIN - CORELAŢII EPIDEMIOLOGICE ŞI ANATOMOCLINICE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr PETRACHE VÎRTEJ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr NICOLAE CERNEA

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

16.06.2011  

Rezumat engleză 

MINCIOAGĂ P.C. DANIELA CĂSĂT. ILIE

6.05.2011

orele 10.00

Sala Senatului

HIPERPLAZIILE DE ENDOMETRU ÎN PERIMENOPAUZĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr PETRACHE VÎRTEJ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr NICOLAE CERNEA

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

 16.06.2011 

Rezumat engleză 

 

 BERISHA M. REXHEP

27.05.2011

orele 11.00

Sala Senatului

CONSIDERAŢII PRIVIND EXPLORAREA IMAGISTICĂ ÎN PATOLOGIA PROSTATICĂ. ASPECTE COMPARATIVE

 

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ANDREI BONDARI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr GHEORGHE IANA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CONSTANTIN ZAHARIA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr ZOIA STOICA

U.M.F. CRAIOVA

 

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

16.06.2011  

Rezumat engleză 

 

CONSTANTIN CRISTIAN

27.05.2011

orele 12.00

Sala Senatului

TRATAMENTUL ENDOVASCULAR ÎN FIBROMIOMATOZA UTERINĂ

 

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ANDREI BONDARI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr GHEORGHE IANA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CONSTANTIN ZAHARIA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr ZOIA STOICA

U.M.F. CRAIOVA

 

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

 

 STEPAN C. ALEX EMILIAN

27.05.2011

orele 13.00

Sala Senatului

STUDIUL HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL CARCINOAMELOR UROTELIALE DE VEZICĂ URINARĂ

 

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIANA SIMIONESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CARMEN ARDELEANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIA SAJIN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr CLAUDIU MĂRGĂRITESCU

U.M.F. CRAIOVA

 

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

 

 STOIAN D. SIDONIA CĂTĂLINA

27.05.2011

orele 14.00

Sala Senatului

STUDIUL CLINIC, HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL CARCINOAMELOR ENDOMETRIALE

 

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIANA SIMIONESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CARMEN ARDELEANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIA SAJIN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr NICOLAE CERNEA

U.M.F. CRAIOVA

 

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

 16.06.2011 

Rezumat engleză 

 

  CIOLOFAN C. MIRCEA SORIN

28.05.2011

orele 9.00

Sala Senatului

CONSIDERAŢII ANATOMOCLINICE, IMAGISTICE ŞI TERAPEUTICE ÎN PATOLOGIA RINOSINUSALĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ELENA IONIŢĂ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CRISTIAN RADU POPESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr GHEORGHE IONEL COMŞA

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

5. Conf. univ.dr MIHAELA ROXANA MITROI

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

 STANCIU G. GHEORGHE

28.05.2011

orele 10.00

Sala Senatului

MICROBIOLOGIA RINOSINUZITELOR BACTERIENE ÎN AREALUL GORJ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ELENA IONIŢĂ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CRISTIAN RADU POPESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr GHEORGHE IONEL COMŞA

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

5. Conf. univ.dr MIHAELA ROXANA MITROI

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

 Rezumat engleză

 

 GHIŢĂ  DĂNUT

1.06.2011

orele 17.00

Sala Senatului

CONTRIBUŢII LA STUDIUL IMAGISTIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL CARCINOMULUI GASTRIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA DICULESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CRISTIAN GHEORGHE

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr CRISTIN VERE

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

NEACŞU I. VERONICA căsăt. MERCAN

1.06.2011

orele 18.00

Sala Senatului

FACTORI DE PROGNOSTIC LA PENSIONARII DE INVALIDITATE CU BOALĂ CRONICĂ HEPATICĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA DICULESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CRISTIAN GHEORGHE

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr CRISTIN VERE

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

 16.06.2011 

Rezumat

engleză 

 

DINU VALENTINA

09.06.2011

orele 11.00

Sala Senatului

STUDIUL UNOR PARAMETRI MORFOFUNCŢIONALI CARDIOVASCULARI LA DIVERSE LOTURI DE SPORTIVI JUNIORI

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr SIMONA GUSTI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr ELENA NICOLESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr ANCA IOANA BĂDĂRĂU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr MIRCEA DĂNOIU

Universitatea din  Craiova

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

 Rezumat engleză

COTEANU MUGUREL FLORIAN

09.06.2011

orele 12.00

Sala Senatului

STUDIUL MODIFICĂRILOR NEUROFIZIOLOGICE ŞI VASCULARE CEREBRALE LA UN LOT DE BOLNAVI CU DEMENŢĂ VASCULARĂ ŞI/SAU BOALĂ ALZHEIMER

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr SIMONA GUSTI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr ELENA NICOLESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr ANCA IOANA BĂDĂRĂU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr VALERICA TUDORICĂ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

 

VREJU ANANU FLORENTIN

17.06.2011

orele 11.00

Sala Senatului

VALOAREA ECOGRAFIEI MUSCULOSCHELETALE ÎN DEFINIREA UNUI MODEL PREDICTIV AL INFLAMAŢIEI ÎN POLIARTRITA REUMATOIDĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MARIA ŞUŢA

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr ANCA ROŞU

U.M.F. CRAIOVA

5. Conf. univ.dr MIHAI BOJINCĂ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat engleză 

VĂTĂU I. DIANA RODICA căsăt. TUDORAŞCU

17.06.2011

orele 12.00

Sala Senatului

STUDIUL MANIFESTĂRILOR CARDIO-PULMONARE ÎN SPONDILITA ANCHILOZANTĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MARIA ŞUŢA

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr ANCA ROŞU

U.M.F. CRAIOVA

5. Conf. univ.dr MIHAI BOJINCĂ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

MUŞETESCU ANCA EMANUELA

17.06.2011

orele 13.00

Sala Senatului

EVOLUŢIA PROFILULUI IMUNOLOGIC LA PACIENŢII CU POLIARTRITĂ REUMATOIDĂ SUB TERAPIE BIOLOGICĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MARIA ŞUŢA

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr ANCA ROŞU

U.M.F. CRAIOVA

5. Conf. univ.dr MIHAI BOJINCĂ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat engleză 

 

POPESCU CRISTIAN IOAN

22.06.2011

orele 11.00

Sala Senatului

ADENOMIOZA. PARTICULARITATI ETIOPATOGENICE, DIAGNOSTICE SI TERAPEUTICE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr PETRACHE VÎRTEJ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr NICOLAE CERNEA

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat

engleză

KLIMENTOVA DIANA VANIOVA

22.06.2011

orele 12.00

Sala Senatului

FIBROMUL UTERIN. FORME ANATOMO-CLINICE. CHIRURGIA RADICALĂ VERSUS STRATEGIA TERAPEUTICĂ CONSERVATOARE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr PETRACHE VÎRTEJ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr NICOLAE CERNEA

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat engleză 

CIURA S.T. CARMEN - SIMONA căsăt. COŞOVEANU

24.06.2011

orele 11.00

Sala Senatului

OBEZITATEA PRIMARĂ LA COPIL - ASPECTE ETIOPATOGENICE, CLINICE ŞI PROFILACTICE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr DUMITRU BULUCEA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr  CONSTANTIN ARION

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr IOAN GHERGHINA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr EVA NEMEŞ

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat engleză 

 POPESCU C. ELENA căsăt. ALBU

30.06.2011

orele 11.00

Sala Senatului

CORELAŢII EVOLUTIVE ALE ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC CU DEMENŢĂ MIXTĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr TUDOR UDRIŞTOIU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr DELIA MARINA PODEA

Universitatea de Vest ''V. Goldiş'' Arad

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr GHIORGHE TALĂU

Universitatea  ''L. Blaga'' Sibiu

Facultatea de Medicină

5. Prof. univ.dr DRAGOŞ MARINESCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat franceză

 

   

 

MIHAJLOVIC Z. MILENA căsăt. GEORGESCU

30.06.2011

orele 17.00

Sala Senatului

OPŢIUNI TERAPEUTICE ÎN CANCERUL GLANDEI MAMARE. EVALUARE CRITICĂ, REZULTATE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr RĂDUCU NEMEŞ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA BEURAN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DORU VÂLCEANU

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr DAN MOGOŞ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

BICĂ G. MARIUS

30.06.2011

orele 18.00

Sala Senatului

MANAGEMENTUL MODERN ÎN TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL CANCERULUI DE COLON

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA BEURAN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DORU VÂLCEANU

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr RĂDUCU NEMEŞ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat engleză 

RÂMBOIU D. DUMITRU SANDU

30.06.2011

orele 19.00

Sala Senatului

LOCUL DERIVAŢIILOR BILIODIGESTIVE ÎN TRATAMENTUL AFECŢIUNILOR BILIOPANCREATICE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA BEURAN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DORU VÂLCEANU

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr RĂDUCU NEMEŞ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

VASILE LIVIU

01.07.2011

orele 09.00

Sala Senatului

ACTUALITĂŢI TERAPEUTICE ŞI PROGNOSTICE ÎN CANCERUL COLO-RECTAL

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA CIUREA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DORU VÂLCEANU

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr RĂDUCU NEMEŞ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

PÎRŞCOVEANU MIRCEA

01.07.2011

orele 10.00

Sala Senatului

CLASIC ŞI MODERN ÎN TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL CHISTULUI HIDATIC HEPATIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA CIUREA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DORU VÂLCEANU

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr RĂDUCU NEMEŞ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat engleză 

CĂLINA NELU VIVI

01.07.2011

orele 11.00

Sala Senatului

NOI CONTRIBUŢII LA MANAGEMENTUL SINDROMULUI DE COMPARTIMENT ABDOMINAL

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr DOREL SĂNDESC

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr DORU VÂLCEANU

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ.dr LUMINIŢA CHIUŢU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

OLARU I. ANA MARIA (BUGĂ)

01.07.2011

orele 12.00

Sala Senatului

RĂSPUNSUL SISTEMULUI NERVOS ÎMBĂTRÂNIT LA CRIZA EPILEPTICĂ ŞI LA ATACUL CEREBRAL. ANALIZA IMUNOHISTOCHIMICĂ, CELULARĂ ŞI MOLECULARĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr POPA WAGNER AUREL

Universitatea ''Ernst Moritz Arndt'' Grefswald (Germania)

4. Prof. univ. dr DOINA ONICESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr MARIA SAJIN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

Rezultatul comisiei

 EXCELENT

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat engleză 

LIVEZEANU C.L. CIPRIAN

01.07.2011

orele 13.00

Sala Senatului

CONTRIBUŢII LA STUDIUL HISTOLOGIC AL PTERIGIONULUI

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr DOINA ONICESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ.dr MARIA SAJIN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf.univ.dr CARMEN MOCANU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

 

BOGDAN F. MARIA

08.07.2011

orele 11.00

Sala Senatului

CERCETĂRI ASUPRA MODIFICĂRILOR METABOLICE ŞI HISTOPATOLOGICE INDUSE DE UNELE ANTIPSIHOTICE LA ANIMAL

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr GABRIELA MUŢIU

Universitatea din Oradea

Facultatea de Medicină

4. Conf. univ.dr MARINELA POPOVICI

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

5. Conf.univ.dr ANDREI TICA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

VĂRZARU G. GEORGIANA DIANA

08.07.2011

orele 12.00

Sala Senatului

ANALGEZIA - ELEMENT IMPORTANT ÎN MANAGEMENTUL POSTOPERATOR AL PACIENTULUI. ANALGEZIA MULTIMODALĂ CA METODĂ ANTINOCICEPTIVĂ COMPLEMENTARĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr CĂTĂLINA LUPUŞORU

U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

4. Conf. univ.dr MARINELA POPOVICI

U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara

5. Conf.univ.dr ANDREI TICA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

AMZOIU P. DENISA CONSTANTINA

08.07.2011

orele 13.00

Sala Senatului

CERCETĂRI FARMACOLOGICE ŞI MODELE VIRTUALE PREDICTIVE ASUPRA IMPLICĂRII UNOR DERIVAŢI DIN CLASA OXICAMILOR ÎN STRESUL OXIDATIV LA PACIENŢI CU BOALĂ ARTROZICĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr CĂTĂLINA LUPUŞORU

U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

4.  Prof. univ. dr CĂTĂLINA PISOSCHI

U.M.F. Craiova

5. Conf.univ.dr  MARINELA POPOVICI

U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

 

 DINU I. ILIE ROBERT

15.07.2011

orele 12.00

Sala Senatului

IMPLICAŢIILE POLIMORFISMELOR GENEI CNR1 ÎN MODULAREA EFECTELOR METABOLICE ALE SISTEMULUI ENDOCANABINOID

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI CRUCE

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr DOINA ONICESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr ANCA SIN

U.M.F. Târgu-Mureş

5. Prof. univ.dr MARIA MOŢA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat  

engleză

 JALBĂ C. BOGDAN ALEXANDRU

15.07.2011

orele 10.00

Sala Senatului

IMPLICAŢIILE CONDROGENEZEI ÎN PREVENIREA ŞI TRATAMENTUL BOLII ARTROZICE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI CRUCE

U.M.F. Craiova