Teze de doctorat sustinute public 2011

Teze de doctorat sustinute public 2011

Doctorand
Data, ora, locul susţinerii tezei
Titlul tezei de doctorat
DUŢĂ D. CONSTANTIN
13.01.2011
orele 12.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU, Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:
2. Prof. Asoc. dr CRISTIAN DIDILESCU, U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MONICA POP, U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca
4. Prof. univ. dr GABRIELA JIMBOREANU, U.M.F. TÂRGU - MUREŞ
5. Conf. univ.dr MIMI NIŢU, UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
  FOARTE BINE   
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011 
 
 
 
OLTEANU MIHAI
13.01.2011
orele 13.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU, Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:
2. Prof. Asoc. dr CRISTIAN DIDILESCU, U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr MONICA POP, U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca
4. Prof. univ. dr GABRIELA JIMBOREANU, U.M.F. TÂRGU - MUREŞ
5. Conf. univ.dr MIMI NIŢU, UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE   
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:
17.01.2011 
 
 
 
PASCU N. CORNELIA ELENA
14.01.2011
orele 10.30
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU, Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA, U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr PETRACHE VÂRTEJ, U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr NANU DIMITRIE, U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr NICOLAE CERNEA, UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
   FOARTE BINE   
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011  
 
 
 
DAMIAN G. CONSTANTIN MARIAN
14.01.2011
orele 11.30
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr PETRACHE VÂRTEJ
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr NANU DIMITRIE
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr NICOLAE CERNEA
UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
  
FOARTE BINE   
   
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 
17.01.2011  
BOŞTIOG O. LUIZA - MIRELA căsăt. POPA
14.01.2011
orele 12.30
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr TUDOR UDRIŞTOIU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GHIORGHE TALĂU
Universitatea ''L. Blaga'' Sibiu
Facultatea de Medicină
4. Prof. univ. dr DELIA PODEA
Universitatea ''V. Goldiş'' Arad
Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr DRAGOŞ MARINESCU
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
  
   
FOARTE BINE   
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  
17.01.2011 
BRĂTOI SORIN CRISTIAN
14.01.2011
orele 13.30
Sala Senatului
TERAPIA CU ANTIPSIHOTICE ATIPICE ÎN ASISTENŢA BOLNAVULUI SCHIZOFREN
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr DRAGOŞ MARINESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GHIORGHE TALĂU
Universitatea ''L. Blaga'' Sibiu
Facultatea de Medicină
4. Prof. univ. dr DELIA PODEA
Universitatea ''V. Goldiş'' Arad
Facultatea de Medicină
5. Prof. univ.dr TUDOR UDRIŞTOIU
UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
  
  
FOARTE BINE   
 
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  
17.01.2011 
 Rezumat engleză
TÎRZIU A. CONSTANTIN
20.01.2011
orele 11.00
Sala Senatului
DIAGNOSTICUL IMAGISTIC AL ICTERULUI OBSTRUCTIV
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ANDREI BONDARI
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GHEORGHE IANA
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr CONSTANTIN ZAHARIA
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr ZOIA STOICA
UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
 
   FOARTE BINE   
 
Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  
  
BÎCU P. DANIEL
20.01.2011
orele 12.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr ANDREI BONDARI
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GHEORGHE IANA
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr CONSTANTIN ZAHARIA
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Prof. univ.dr CORNELIA ZAHARIA
UMF CRAIOVA
 
Rezultatul comisiei
 
   FOARTE BINE   
 
Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011   
  
CHERCIU C. IULIANA MANUELA căsăt. DRAGOMIR
20.01.2011
orele 13.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr FLORINEL BĂDULESCU
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr DANA GALIETA MINCĂ
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr PETRU ARMEAN
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Conf. univ.dr CARMEN DOMNARIU
Universitatea ''L. Blaga'' Sibiu
Facultatea de Medicină
 
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE   
 
 
Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011   
  
POPESCU D. LAURA DANIELA căsăt. MARINĂU
21.01.2011
orele 11.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr DUMITRU BULUCEA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr LIVIU LAURENŢIU POP
U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara
4. Prof. univ. dr POLIXENIA STANCU
UMF CRAIOVA
5. Conf. univ.dr SMARANDA ARGHIRESCU
U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE   
 
Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  
  

 

DRAKOULOGKONA OURANIA
18.02.2011
orele 10.30
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr DAN ANDRONESCU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr DAN OLTEANU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Conf. univ.dr VERE CRISTIN
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE 
Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  
VASILAKOS THOMAS
18.02.2011
orele 11.30
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr DAN ANDRONESCU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr DAN OLTEANU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Conf. univ.dr VERE CRISTIN
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  

MUŞETESCU CONSTANTIN

18.02.2011

orele 12.30

Sala Senatului

PARTICULARITĂŢI CLINICE ŞI PARACLINICE LA PACIENŢII CU BOALĂ HEPATICĂ ALCOLICĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr DAN ANDRONESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DAN OLTEANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr VERE CRISTIN

UMF CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

 

Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  

 

  

 Rezumat engleză

  

ENĂCHESCU I. TANŢA căsăt. CERNAT 
25.02.2011
orele 12.00
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr VALENTIN CÎRLIG
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr IOAN SPOREA
U.M.F. '' V. Babeş '' Timişoara
4. Conf. univ. dr ADRIAN TASE
Universitatea din Piteşti, disciplina Farmacologie
5. Conf. univ.dr MIMI NIŢU
UMF CRAIOVA
Rezultatul comisiei
 FOARTE BINE
Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011    
  
 

FETEA ANI SIMONA căsăt. SEVASTRE

04.03.2011

orele 10.00

Sala Senatului

CERCETĂRI ASUPRA VARIAŢIILOR FARMACOCINETICE ALE UNOR PREPARATE ANTIINFLAMATOARE FOLOSITE TOPIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr AURELIA NICOLETA CRISTEA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CONSTANTIN MIRCIOIU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr VALENTIN CÎRLIG

UMF CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

 

Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  

 

  

 Rezumat engleză

 BĂNICĂ S. OANA - SORINA  căsăt. TICA

04.03.2011

orele 11.00

Sala Senatului

PROANGIOTENSINA 12: ÎNTRE ROLUL DE PRECURSOR AL ANGIOTENSINEI II ŞI CEL DE EFECTOR DIRECT. PARTICULARITĂŢI PE MUSCULATURA NETEDĂ UTERINĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr RODICA CINCĂ

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr VALENTIN CÎRLIG

UMF CRAIOVA

5. Prof. univ.dr BOGDAN ŞERB

Universitatea ''L. Blaga'' Sibiu

Facultatea de Medicină

Rezultatul comisiei

EXCELENT 

 

Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  

 

  

 Rezumat engleză

 CRISTEA M. RALUCA NICULINA căsăt. CIUREA

04.03.2011

orele 12.30

Sala Senatului

PARTENERI STROMALI IMPLICAŢI ÎN ANGIOGENEZA DIN CARCINOAMELE SCUAMOASE ORALE: STUDIU HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIANA SIMIONESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr ELENA LAZĂR

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr CARMEN ARDELEANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr MIHAI SURPĂŢEANU

UMF CRAIOVA

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

 

Data validării în Senatul UMF Craiova:
17.03.2011  

 

  

 Rezumat engleză

 

 DAHNOVICI T. RODICA MINODORA

25.03.2011

orele 12.00

Sala Senatului

ACCIDENTE VASCULARE CEREBRALE HEMORAGICE. STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CARMEN ARDELEANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr TEOFIL MEHEDINŢI

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

5. Conf. univ.dr VALERICA TUDORICĂ

UMF CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

 

 POPESCU L. CARMEN MARIANA căsăt. SAVU

15.04.2011

orele 11.00

Sala Senatului

FACTORI DE RISC ÎN APARIŢIA INSUFICIENŢEI RENALE POSTOPERATORII. IMPACTUL TRATAMENTULUI CU INHIBITORI AI ENZIMEI DE CONVERSIE A ANGIOTENSINEI

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr RODICA CINCĂ

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr MIHAI NECHIFOR

U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

5. Prof. univ.dr FLOREA PURCARU

UMF CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

16.06.2011  

Rezumat engleză 

 

 BAZOI D. MIHAELA - TEODORA căsătorită TUDOSIE

28.04.2011

orele 9.00

Sala Senatului

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA INTERRELAŢIILOR TISULARE ÎN MORFOGENEZA GLANDELOR SALIVARE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr GHEORGHE DRĂGOI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr VIRGILIU NICULESCU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr ELENA LAZĂR

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr DOINA ONICESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

IACOB P. CLAUDIA - MARIA

28.04.2011

orele 10.00

Sala Senatului

CONTRIBUŢII LA STUDIUL BIOANTROPOLOGIEI COPIILOR DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT URBAN

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr GHEORGHE DRĂGOI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr VIRGILIU NICULESCU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr ELENA LAZĂR

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr DUMITRU BULUCEA

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

 16.06.2011 

Rezumat engleză 

 SCURTU D. SORIN - MARIUS

28.04.2011

orele 11.00

Sala Senatului

PROBLEME LEGATE DE STEREOTOPOGRAFIA STRUCTURILOR NEURONALE ANCESTRALE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr GHEORGHE DRĂGOI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr VIRGILIU NICULESCU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr ELENA LAZĂR

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr DOINA ONICESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

 PETRICĂ M. ANDREEA ELENA

29.04.2011

orele 12.00

Sala Senatului

TRATAMENTUL FORMAŢIUNILOR NODULARE TIROIDIENE BENIGNE ŞI MALIGNE CORELAT CU EVALUAREA BIOMARKERILOR DE PROGNOSTIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr RODICA CINCA

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr CĂTĂLINA ELENA LUPUŞORU

U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

5. Prof. univ.dr VALENTIN CÎRLIG

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

16.06.2011  

 Rezumat engleză

 
 

 MAREŞ T.R. EMIL

6.05.2011

orele 12.00

Sala Senatului

ARTROPLASTIA TOTALĂ DE ŞOLD ÎN SECHELELE DISPLAZIEI COXOFEMURALE. POSIBILITĂŢI TEHNICE DE AMELIORARE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr NICOLAE GORUN

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr VASILE LUPESCU

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr CORNELIU ZAHARIA

Universitatea ''Titu Maiorescu'' Bucureşti

Facultatea de Medicină

5. Conf. univ.dr DAN GRECU

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

 16.06.2011 

Rezumat engleză 

 CORNEANU G. LAVINIA MIHAELA

6.05.2011

orele 11.00

Sala Senatului

LEZIUNILE SCUAMOASE INTRAEPITELIALE ALE COLULUI UTERIN - CORELAŢII EPIDEMIOLOGICE ŞI ANATOMOCLINICE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr PETRACHE VÎRTEJ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr NICOLAE CERNEA

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

16.06.2011  

Rezumat engleză 

MINCIOAGĂ P.C. DANIELA CĂSĂT. ILIE

6.05.2011

orele 10.00

Sala Senatului

HIPERPLAZIILE DE ENDOMETRU ÎN PERIMENOPAUZĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr PETRACHE VÎRTEJ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr NICOLAE CERNEA

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

 16.06.2011 

Rezumat engleză 

 

 BERISHA M. REXHEP

27.05.2011

orele 11.00

Sala Senatului

CONSIDERAŢII PRIVIND EXPLORAREA IMAGISTICĂ ÎN PATOLOGIA PROSTATICĂ. ASPECTE COMPARATIVE

 

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ANDREI BONDARI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr GHEORGHE IANA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CONSTANTIN ZAHARIA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr ZOIA STOICA

U.M.F. CRAIOVA

 

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

16.06.2011  

Rezumat engleză 

 

CONSTANTIN CRISTIAN

27.05.2011

orele 12.00

Sala Senatului

TRATAMENTUL ENDOVASCULAR ÎN FIBROMIOMATOZA UTERINĂ

 

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ANDREI BONDARI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr GHEORGHE IANA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CONSTANTIN ZAHARIA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr ZOIA STOICA

U.M.F. CRAIOVA

 

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

 

 STEPAN C. ALEX EMILIAN

27.05.2011

orele 13.00

Sala Senatului

STUDIUL HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL CARCINOAMELOR UROTELIALE DE VEZICĂ URINARĂ

 

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIANA SIMIONESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CARMEN ARDELEANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIA SAJIN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr CLAUDIU MĂRGĂRITESCU

U.M.F. CRAIOVA

 

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

 

 STOIAN D. SIDONIA CĂTĂLINA

27.05.2011

orele 14.00

Sala Senatului

STUDIUL CLINIC, HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL CARCINOAMELOR ENDOMETRIALE

 

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIANA SIMIONESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CARMEN ARDELEANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIA SAJIN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr NICOLAE CERNEA

U.M.F. CRAIOVA

 

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

 16.06.2011 

Rezumat engleză 

 

  CIOLOFAN C. MIRCEA SORIN

28.05.2011

orele 9.00

Sala Senatului

CONSIDERAŢII ANATOMOCLINICE, IMAGISTICE ŞI TERAPEUTICE ÎN PATOLOGIA RINOSINUSALĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ELENA IONIŢĂ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CRISTIAN RADU POPESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr GHEORGHE IONEL COMŞA

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

5. Conf. univ.dr MIHAELA ROXANA MITROI

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

 STANCIU G. GHEORGHE

28.05.2011

orele 10.00

Sala Senatului

MICROBIOLOGIA RINOSINUZITELOR BACTERIENE ÎN AREALUL GORJ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ELENA IONIŢĂ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CRISTIAN RADU POPESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr GHEORGHE IONEL COMŞA

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

5. Conf. univ.dr MIHAELA ROXANA MITROI

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

 Rezumat engleză

 

 GHIŢĂ  DĂNUT

1.06.2011

orele 17.00

Sala Senatului

CONTRIBUŢII LA STUDIUL IMAGISTIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL CARCINOMULUI GASTRIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA DICULESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CRISTIAN GHEORGHE

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr CRISTIN VERE

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

NEACŞU I. VERONICA căsăt. MERCAN

1.06.2011

orele 18.00

Sala Senatului

FACTORI DE PROGNOSTIC LA PENSIONARII DE INVALIDITATE CU BOALĂ CRONICĂ HEPATICĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA DICULESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CRISTIAN GHEORGHE

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr CRISTIN VERE

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

 16.06.2011 

Rezumat

engleză 

 

DINU VALENTINA

09.06.2011

orele 11.00

Sala Senatului

STUDIUL UNOR PARAMETRI MORFOFUNCŢIONALI CARDIOVASCULARI LA DIVERSE LOTURI DE SPORTIVI JUNIORI

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr SIMONA GUSTI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr ELENA NICOLESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr ANCA IOANA BĂDĂRĂU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr MIRCEA DĂNOIU

Universitatea din  Craiova

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

 Rezumat engleză

COTEANU MUGUREL FLORIAN

09.06.2011

orele 12.00

Sala Senatului

STUDIUL MODIFICĂRILOR NEUROFIZIOLOGICE ŞI VASCULARE CEREBRALE LA UN LOT DE BOLNAVI CU DEMENŢĂ VASCULARĂ ŞI/SAU BOALĂ ALZHEIMER

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr SIMONA GUSTI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr ELENA NICOLESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr ANCA IOANA BĂDĂRĂU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr VALERICA TUDORICĂ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  16.06.2011

Rezumat engleză 

 

VREJU ANANU FLORENTIN

17.06.2011

orele 11.00

Sala Senatului

VALOAREA ECOGRAFIEI MUSCULOSCHELETALE ÎN DEFINIREA UNUI MODEL PREDICTIV AL INFLAMAŢIEI ÎN POLIARTRITA REUMATOIDĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MARIA ŞUŢA

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr ANCA ROŞU

U.M.F. CRAIOVA

5. Conf. univ.dr MIHAI BOJINCĂ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat engleză 

VĂTĂU I. DIANA RODICA căsăt. TUDORAŞCU

17.06.2011

orele 12.00

Sala Senatului

STUDIUL MANIFESTĂRILOR CARDIO-PULMONARE ÎN SPONDILITA ANCHILOZANTĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MARIA ŞUŢA

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr ANCA ROŞU

U.M.F. CRAIOVA

5. Conf. univ.dr MIHAI BOJINCĂ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

MUŞETESCU ANCA EMANUELA

17.06.2011

orele 13.00

Sala Senatului

EVOLUŢIA PROFILULUI IMUNOLOGIC LA PACIENŢII CU POLIARTRITĂ REUMATOIDĂ SUB TERAPIE BIOLOGICĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MARIA ŞUŢA

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr ANCA ROŞU

U.M.F. CRAIOVA

5. Conf. univ.dr MIHAI BOJINCĂ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat engleză 

 

POPESCU CRISTIAN IOAN

22.06.2011

orele 11.00

Sala Senatului

ADENOMIOZA. PARTICULARITATI ETIOPATOGENICE, DIAGNOSTICE SI TERAPEUTICE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr PETRACHE VÎRTEJ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr NICOLAE CERNEA

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat

engleză

KLIMENTOVA DIANA VANIOVA

22.06.2011

orele 12.00

Sala Senatului

FIBROMUL UTERIN. FORME ANATOMO-CLINICE. CHIRURGIA RADICALĂ VERSUS STRATEGIA TERAPEUTICĂ CONSERVATOARE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr PETRACHE VÎRTEJ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr NICOLAE CERNEA

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat engleză 

CIURA S.T. CARMEN - SIMONA căsăt. COŞOVEANU

24.06.2011

orele 11.00

Sala Senatului

OBEZITATEA PRIMARĂ LA COPIL - ASPECTE ETIOPATOGENICE, CLINICE ŞI PROFILACTICE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr DUMITRU BULUCEA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr  CONSTANTIN ARION

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr IOAN GHERGHINA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr EVA NEMEŞ

U.M.F. CRAIOVA

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat engleză 

 

 POPESCU C. ELENA căsăt. ALBU

30.06.2011

orele 11.00

Sala Senatului

CORELAŢII EVOLUTIVE ALE ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC CU DEMENŢĂ MIXTĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr TUDOR UDRIŞTOIU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr DELIA MARINA PODEA

Universitatea de Vest ''V. Goldiş'' Arad

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr GHIORGHE TALĂU

Universitatea  ''L. Blaga'' Sibiu

Facultatea de Medicină

5. Prof. univ.dr DRAGOŞ MARINESCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat franceză

 

   

 

MIHAJLOVIC Z. MILENA căsăt. GEORGESCU

30.06.2011

orele 17.00

Sala Senatului

OPŢIUNI TERAPEUTICE ÎN CANCERUL GLANDEI MAMARE. EVALUARE CRITICĂ, REZULTATE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr RĂDUCU NEMEŞ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA BEURAN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DORU VÂLCEANU

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr DAN MOGOŞ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

BICĂ G. MARIUS

30.06.2011

orele 18.00

Sala Senatului

MANAGEMENTUL MODERN ÎN TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL CANCERULUI DE COLON

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA BEURAN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DORU VÂLCEANU

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr RĂDUCU NEMEŞ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat engleză 

RÂMBOIU D. DUMITRU SANDU

30.06.2011

orele 19.00

Sala Senatului

LOCUL DERIVAŢIILOR BILIODIGESTIVE ÎN TRATAMENTUL AFECŢIUNILOR BILIOPANCREATICE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA BEURAN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DORU VÂLCEANU

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr RĂDUCU NEMEŞ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

VASILE LIVIU

01.07.2011

orele 09.00

Sala Senatului

ACTUALITĂŢI TERAPEUTICE ŞI PROGNOSTICE ÎN CANCERUL COLO-RECTAL

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA CIUREA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DORU VÂLCEANU

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr RĂDUCU NEMEŞ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

PÎRŞCOVEANU MIRCEA

01.07.2011

orele 10.00

Sala Senatului

CLASIC ŞI MODERN ÎN TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL CHISTULUI HIDATIC HEPATIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA CIUREA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DORU VÂLCEANU

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr RĂDUCU NEMEŞ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat engleză 

CĂLINA NELU VIVI

01.07.2011

orele 11.00

Sala Senatului

NOI CONTRIBUŢII LA MANAGEMENTUL SINDROMULUI DE COMPARTIMENT ABDOMINAL

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr DOREL SĂNDESC

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr DORU VÂLCEANU

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ.dr LUMINIŢA CHIUŢU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

OLARU I. ANA MARIA (BUGĂ)

01.07.2011

orele 12.00

Sala Senatului

RĂSPUNSUL SISTEMULUI NERVOS ÎMBĂTRÂNIT LA CRIZA EPILEPTICĂ ŞI LA ATACUL CEREBRAL. ANALIZA IMUNOHISTOCHIMICĂ, CELULARĂ ŞI MOLECULARĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr POPA WAGNER AUREL

Universitatea ''Ernst Moritz Arndt'' Grefswald (Germania)

4. Prof. univ. dr DOINA ONICESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr MARIA SAJIN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

Rezultatul comisiei

 EXCELENT

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat engleză 

LIVEZEANU C.L. CIPRIAN

01.07.2011

orele 13.00

Sala Senatului

CONTRIBUŢII LA STUDIUL HISTOLOGIC AL PTERIGIONULUI

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr DOINA ONICESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ.dr MARIA SAJIN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf.univ.dr CARMEN MOCANU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

 

BOGDAN F. MARIA

08.07.2011

orele 11.00

Sala Senatului

CERCETĂRI ASUPRA MODIFICĂRILOR METABOLICE ŞI HISTOPATOLOGICE INDUSE DE UNELE ANTIPSIHOTICE LA ANIMAL

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr GABRIELA MUŢIU

Universitatea din Oradea

Facultatea de Medicină

4. Conf. univ.dr MARINELA POPOVICI

U.M.F. V. Babeş'' Timişoara

5. Conf.univ.dr ANDREI TICA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

VĂRZARU G. GEORGIANA DIANA

08.07.2011

orele 12.00

Sala Senatului

ANALGEZIA - ELEMENT IMPORTANT ÎN MANAGEMENTUL POSTOPERATOR AL PACIENTULUI. ANALGEZIA MULTIMODALĂ CA METODĂ ANTINOCICEPTIVĂ COMPLEMENTARĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr CĂTĂLINA LUPUŞORU

U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

4. Conf. univ.dr MARINELA POPOVICI

U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara

5. Conf.univ.dr ANDREI TICA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

AMZOIU P. DENISA CONSTANTINA

08.07.2011

orele 13.00

Sala Senatului

CERCETĂRI FARMACOLOGICE ŞI MODELE VIRTUALE PREDICTIVE ASUPRA IMPLICĂRII UNOR DERIVAŢI DIN CLASA OXICAMILOR ÎN STRESUL OXIDATIV LA PACIENŢI CU BOALĂ ARTROZICĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr CĂTĂLINA LUPUŞORU

U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

4.  Prof. univ. dr CĂTĂLINA PISOSCHI

U.M.F. Craiova

5. Conf.univ.dr  MARINELA POPOVICI

U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat engleză

 

 DINU I. ILIE ROBERT

15.07.2011

orele 12.00

Sala Senatului

IMPLICAŢIILE POLIMORFISMELOR GENEI CNR1 ÎN MODULAREA EFECTELOR METABOLICE ALE SISTEMULUI ENDOCANABINOID

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI CRUCE

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr DOINA ONICESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr ANCA SIN

U.M.F. Târgu-Mureş

5. Prof. univ.dr MARIA MOŢA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

 Rezumat  

engleză

 JALBĂ C. BOGDAN ALEXANDRU

15.07.2011

orele 10.00

Sala Senatului

IMPLICAŢIILE CONDROGENEZEI ÎN PREVENIREA ŞI TRATAMENTUL BOLII ARTROZICE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI CRUCE

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr DOINA ONICESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr ANCA SIN

U.M.F. Târgu-Mureş

5. Prof. univ.dr ELENA BUTEICĂ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat  

engleză 

 JALBĂ C. COSMIN ŞTEFAN

15.07.2011

orele 11.00

Sala Senatului

VALOAREA PROGNOSTICĂ A UNOR MARKERI ANGIOGENICI INVESTIGAŢI IMUNOHISTOCHIMIC ŞI GENETIC ÎN CANCERUL COLORECTAL

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI CRUCE

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr DOINA ONICESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr ANCA SIN

U.M.F. Târgu-Mureş

5. Prof. univ.dr ELENA BUTEICĂ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  5.09.2011

Rezumat  

engleză 

 

 

 GIUBELAN G.S. LUCIAN ION

22.09.2011

orele 12.00

Sala Senatului

MANIFESTĂRI NEUROPSIHICE ÎN INFECŢIA CU VIRUSUL IMUNODEFICIENŢEI UMANE TIP 1

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr Augustin CUPŞA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr EMANOIL CEAUŞU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr LUCIAN NEGRUŢIU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ.dr IULIAN DIACONESCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

 26.09.2011

Rezumat engleză 

 ARICIU C. FLORENTINA căsăt. DUMITRESCU

22.09.2011

orele 11.00

Sala Senatului

SUFERINŢE ŞI RISCURI CARDIOVASCULARE LA PERSOANELE INFECTATE CU HIV ORIZONTAL ÎN COPILĂRIA MICĂ ÎN PERIOADA 1987 - 1990

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr Augustin CUPŞA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr EMANOIL CEAUŞU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr LUCIAN NEGRUŢIU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ.dr IULIAN DIACONESCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  26.09.2011

 Rezumat engleză

 

CHIŢOIU I. NICOLETA căsăt. STOICEA

28.09.2011

orele 11.00

Amfiteatrul Anatomie

STUDIUL DEFICITULUI COGNITIV LA UN LOT DE PACIENŢI DE DIABET ZAHARAT DIALIZAŢI

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr SIMONA GUSTI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr GEORGETA MIHALAŞ

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr FRANCISC SCHNEIDER

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr MARIA IANCĂU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

1.11.2011  

 Rezumat engleză

 TRIFU I.T.A. IOANA ANDREEA căsăt. GHEONEA

28.09.2011

orele 09.00

Sala Senatului

 ROLUL ELASTOGRAFIEI ULTRASONOGRAFICE ÎN DIAGNOSTICUL FORMAŢIUNILOR FOCALE ALE SÂNULUI

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ANDREI BONDARI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MARIA MOGOŞEANU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr FLORIN BÎRSĂŞTEANU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ.dr MIHAI POPESCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

1.11.2011  

Rezumat engleză 

 OLARU C. DANIELA căsăt. STAN

28.09.2011

orele 10.00

Sala Senatului

EVALUAREA IMAGISTICĂ A TOACELUI PACIENTULUI POLITRAUMATIZAT

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ANDREI BONDARI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MARIA MOGOŞEANU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr FLORIN BÎRSĂŞTEANU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ.dr MIHAI POPESCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

1.11.2011  

Rezumat engleză 

DRĂGOESCU M. PETRU-OCTAVIAN

28.09.2011

orele 12.00

Amfiteatrul Anatomie

EFECTUL DIAGNOSTICULUI FOTODINAMIC ASUPRA RATEI DE RECIDIVĂ ŞI PROGRESIE A TUMORILOR VEZICALE NON INVAZIVE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr RĂDUCU NEMEŞ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr VIOREL BUCURAŞ

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr GABRIEL GLUK

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr PAUL IOAN TOMESCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  1.11.2011

Rezumat engleză 

ILIE D. MIHAELA căsăt. LĂPĂDAT

29.09.2011

orele 10.00

Sala Senatului

DEPRESIA ŞI UTILIZAREA INTERFERONULUI LA PACIENŢII CU HEPATITĂ CRONICĂ CU VIRUS C: CORELAŢII CLINICO-EPIDEMIOLOGICE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr TUDOR UDRIŞTOIU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr GHIORGHE TALĂU

Universitatea  ''Lucian Blaga'' Sibiu

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr DELIA PODEA

Universitatea  ''Vasile Goldiş'' Arad

Facultatea de Medicină

5. Prof. univ.dr DRAGOŞ MARINESCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

1.11.2011  

 

Rezumat engleză 

ŞANDRU T. ANDREEA căsăt. DUMITRAŞCU

29.09.2011

orele 12.00

Sala Senatului

IMPORTANŢA ANTIPSIHOTICELOR ATIPICE ÎN TRATAMENTUL TULBURĂRII BIPOLARE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr TUDOR UDRIŞTOIU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr GHIORGHE TALĂU

Universitatea  ''Lucian Blaga'' Sibiu

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr DELIA PODEA

Universitatea  ''Vasile Goldiş'' Arad

Facultatea de Medicină

5. Prof. univ.dr DRAGOŞ MARINESCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  1.11.2011

 Rezumat engleză

UDRIŞTOIU T. ION

29.09.2011

orele 13.00

Sala Senatului

CONTRIBUŢII LA STUDIUL ADECVANŢEI TERAPEUTICE ÎN TULBURAREA DEPRESIVĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr DRAGOŞ MARINESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr GHIORGHE TALĂU

Universitatea  ''Lucian Blaga'' Sibiu

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr DELIA PODEA

Universitatea  ''Vasile Goldiş'' Arad

Facultatea de Medicină

5. Conf. univ.dr GEORGE BĂDESCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  EXCELENT

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

1.11.2011  

Rezumat engleză 

 

CUPŞA A.M. AUGUSTIN MIRCEA

29.09.2011

orele 11.00

Sala Senatului

FENOMENUL DEPRESIV ÎN COLECTIVITĂŢILE DE STUDENŢI LA MEDICINĂ - EPIDEMIOLOGIE, ATRIBUTE ŞI FACTORI DE RISC (CRAIOVA 2008 - 2010)

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr TUDOR UDRIŞTOIU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr DELIA MARINA PODEA

Universitatea de Vest ''V. Goldiş'' Arad

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr GHIORGHE TALĂU

Universitatea  ''L. Blaga'' Sibiu

Facultatea de Medicină

5. Prof. univ.dr DRAGOŞ MARINESCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

1.11.2011  

 Rezumat engleză

 

STANCU C. P. DIANA MARIA (TRAŞCĂ)

06.10.2011

orele 17.00

Sala Senatului

STUDIUL DINAMICII HORMONALE PE AXELE CORTICOTROPĂ ŞI TIREOTROPĂ LA VÂRSTNICI

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIAN BISTRICEANU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr EDUARD CIRCO

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr GRIGORE LUNGU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr DOINA CÂRSTEA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

1.11.2011  

Rezumat engleză 

LUPĂESCU A. ADINA DORINA (GLODEANU)

06.10.2011

orele 18.00

Sala Senatului

IMPLICAŢIILE CARDIO-VASCULARE ALE TULBURĂRILOR ENDOCRINO-METABOLICE DIN OBEZITATE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIAN BISTRICEANU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr EDUARD CIRCO

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr GRIGORE LUNGU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr DOINA CÂRSTEA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

 1.11.2011 

 Rezumat engleză

VASILE N. IONUŢ SILVIU

07.10.2011

orele 10.00

Sala Senatului

STUDIUL MODIFICĂRILOR MASEI OSOASE ŞI ALE MARKERILOR METABOLISMULUI OSOS ÎN OSTEOPOROZA TIROXINICĂ. IMPLICAŢII TERAPEUTICE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIAN BISTRICEANU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr EDUARD CIRCO

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr GRIGORE LUNGU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr ROXANA SANDA POPESCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  1.11.2011

 Rezumat engleză

IONESCU R. ELENA

07.10.2011

orele 11.00

Sala Senatului

CRITERII DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ ÎN PATOLOGIA HIPOFIZARĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIAN BISTRICEANU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr EDUARD CIRCO

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr GRIGORE LUNGU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr MARIA MAGDALENA CIUVICĂ

U.M.F. ''CarolDavila'' Bucureşti

 

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  1.11.2011

Rezumat engleză 

IONESCU I. CARMEN - LAURA (DRAGOMIRESCU)

07.10.2011

orele 12.00

Sala Senatului

CERCETĂRI ENDOCRINO-METABOLICE ÎN HIPOTROFIA STATURALĂ. ATITUDINI TERAPEUTICE DIFERENŢIATE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIAN BISTRICEANU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr EDUARD CIRCO

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr GRIGORE LUNGU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr POLIXENIA STANCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

1.11.2011  

Rezumat engleză

PIRICI ALEXANDRU

13.10.2011

orele 12.00

Amfiteatrul Anatomie

CONTRIBUŢII LA STUDIUL INTERACŢIUNII STROMĂ-EPITELIU ÎN CARCINOMUL BAZOCELULAR. STUDIU HISTOLOGIC ŞI CLINICO-STATISTIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORIN BOGDAN

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr TEOFIL MEHEDINŢI

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

4. Prof. univ. dr IOAN RADU

Universitatea ''Transilvania'' Braşov

Facultatea de Medicină

5. Prof. univ.dr IRINA STOICESCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

FOARTE BINE  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

1.11.2011  

Rezumat engleză 

SOARE M. MARIA CRISTINA (ANGELESCU)

14.10.2011

orele 12.00

Amfiteatrul Anatomie

ROLE OF VEGF IN ANGIOGENESIS IN MALIGNANT AND PREMALIGNANT GASTRIC LESIONS

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI CRUCE

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr IOAN VICTOR POP

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca

4. Prof. univ. dr SANDA MARCHIAN

Universitatea ''L. Blaga'' Sibiu

Facultatea de Medicină

5. Prof. univ.dr FRANCISC MIXICH

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

1.11.2011  

Rezumat 

română 

BURADA M. FLORIN

14.10.2011

orele 11.00

Amfiteatrul Anatomie

POLIMORFISMUL UNOR GENE CARE CODIFICĂ CITOKINE ŞI RISCUL DE CANCER GASTRIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI CRUCE

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr IOAN VICTOR POP

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca

4. Prof. univ. dr SANDA MARCHIAN

Universitatea ''L. Blaga'' Sibiu

Facultatea de Medicină

5. Prof. univ.dr FRANCISC MIXICH

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 FOARTE BINE 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

1.11.2011  

Rezumat engleză 

POPESCU A. CRISTINA

14.10.2011

orele 13.00

Amfiteatrul Anatomie

ACTUALITĂŢI ÎN DIAGNOSTICUL CLINIC ŞI PARACLINIC AL OTOMASTOIDITELOR

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ELENA IONIŢĂ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIOARA POENARU

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr GHEORGHE IONEL COMŞA

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

Facultatea de Medicină

5. Prof. univ.dr LAURENŢIU MOGOANTĂ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  FOARTE BINE

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

1.11.2011  

Rezumat engleză 

VOICAN I. COSMIN SEBASTIAN
18.10.2011
orele 8.30
Sala Senatului
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr GABRIEL PERLEMUTER
Universitatea Paris Sud 11
4. Prof. univ. dr DIDIER SAMUEL
Universitatea Paris Sud 11
5. Prof. univ.dr ANCA ROŞU
U.M.F. Craiova
Rezultatul comisiei
EXCELENT  
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  
1.11.2011  
 
GEONEA M. ALINA SIMONA  (STÎNGĂ)    
21.10.2011
orele 11.00
Sala 310 Extensie
STUDIUL IMUNOHISTOCHIMIC ŞI MORFOMETRIC AL LIMFANGIOGENEZEI DIN CARCINOAMELE SCUAMOASE ORALE
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr MIHAI CRUCE
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr CARMEN ARDELEANU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr MARIA SAJIN
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Conf. univ.dr CLAUDIU MĂRGĂRITESCU
U.M.F. Craiova
Rezultatul comisiei
  FOARTE BINE
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  
1.11.2011  
Rezumat engleză 
STÎNGĂ I. ALIN CONSTANTIN
21.10.2011
orele 12.00
Sala 310 Extensie
IMPLICAREA FACTORILOR DE CREŞTERE (VEGF ŞI EGF) ÎN ANGIOGENEZA DIN CARCINOAMELE SCUAMOASE ORALE: STUDIU IMUNOHISTOCHIMIC ŞI MORFOMETRIC
Comisia:
PREŞEDINTE:  
1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU
Decanul Facultăţii de Medicină
CONDUCĂTOR
DE DOCTORAT:
2. Prof. univ. dr MIHAI CRUCE
U.M.F. Craiova
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr CARMEN ARDELEANU
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
4. Prof. univ. dr MARIA SAJIN
U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti
5. Conf. univ.dr CLAUDIU MĂRGĂRITESCU
U.M.F. Craiova
Rezultatul comisiei
FOARTE BINE  
Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  
1.11.2011  
Rezumat engleză 

 

GOFIŢĂ D. IOANA RALUCA (COJOCARU)

27.10.2011

orele 8.30

Sala Senatului

Clădirea Veche

IMPORTANŢA MARKERILOR IMUNOLOGICI ŞI IMUNOHISTOCHIMICI ÎN PREDICŢIA RĂSPUNSULUI LA TERAPIA REMISIVĂ ÎN ARTRITA REUMATOIDĂ PRECOCE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr SIMONA REDNIC

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca

4. Prof. univ. dr MARIA ŞUŢA

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa,

Facultatea de Medicină

5. Prof. univ.dr ANCA ROŞU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

Excelent  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  1.11.2011

Rezumat engleză

BĂRBULESCU D. ANDREEA LILI

27.10.2011

orele 9.30

Sala Senatului

Clădirea Veche

CORELAŢII ÎNTRE MARKERII DE INFLAMAŢIE ŞI ATEROSCLEROZA SUBCLINICĂ ÎN LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr SIMONA REDNIC

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca

4. Prof. univ. dr MARIA ŞUŢA

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa,

Facultatea de Medicină

5. Prof. univ.dr ANCA ROŞU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  Foarte bine

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  1.11.2011

Rezumat engleză

IORGULESCU S. DANIEL

27.10.2011

orele 12.00

Sala 310

Extensie

TRATAMENTUL TUMORILOR MALIGNE ALE SCALPULUI

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION ŢOLEA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr VICTOR NIMIGEAN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr VIOREL IBRIC - CIORANU

Universitatea ''L. Blaga'' Sibiu,

Facultatea de Medicină

5. Conf. univ.dr VIRGIL PĂTRAŞCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

Foarte bine  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

 

1.11.2011  

 Rezumat engleză

 

MATEOIU C. CONSTANTINA CLAUDIA

2. 11.2011

orele 11.00

Sala Senatului

CONTRIBUŢII LA STUDIUL CARCINOMULUI BAZOCELULAR. STUDIU HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CARMEN ARDELEANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIA SAJIN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ.dr CRISTIANA SIMIONESCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

Foarte bine  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 24.01.2012 

  

 Rezumat engleză

 

MANDA I. COSTEL VALENTIN

3.11.2011

orele 12.00

Sala Senatului

CERCETĂRI CLINICE ÎN DOMENIUL FARMACOCINETICII ANESTEZICELOR LOCALE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CĂTĂLINA ELENA LUPUŞORU

U.M.F. '' Gr. T. Popa'' Iaşi

4. Conf. univ. dr MARINELA POPOVICI

U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr MIHAELA BĂNICERU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  Foarte bine

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  24.01.2012

  

Rezumat engleză 

 

   

BĂTĂIOSU I. MARILENA

3.11.2011

orele 11.00

Sala Senatului

CERCETĂRI CLINICO-BIOLOGICE ŞI IMUNOHISTOCHIMICE ASUPRA EFICIENŢEI TERAPIEI CU ANTIBIOTICE ÎN PARODONTITELE MARGINALE CRONICE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FLORICA POPESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CĂTĂLINA ELENA LUPUŞORU

U.M.F. '' Gr. T. Popa'' Iaşi

4. Prof. univ.dr VERONICA MERCUŢ

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr MARINELA POPOVICI

U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara

 

Rezultatul comisiei

Foarte bine  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 24.01.2012 

  

Rezumat engleză 

DICA I. MIHAELA - FELICIA căsăt. RECĂREANU

4.11.2011

orele 11.00

Sala 310 Extensie

CARCINOMUL MAMAR DUCTAL INVAZIV - CORELAŢII ALE FACTORILOR DE PROGNOSTIC CLINICO-PATOLOGICI CU IMUNOEXPREISA RECEPTORILOR HORMONALI ŞI A ONCOPROTEINEI HER2/NEV

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIANA SIMIONESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr ELENA LAZĂR

U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ.dr ALIS DEMA

U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 Foarte bine

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 24.01.2012 

  

Rezumat engleză 

VĂTĂU C. DIANA EUGENIA căsăt. STĂNCULESCU

4.11.2011

orele 12.00

Sala 310 Extensie

STUDIUL HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL CARCINOAMELOR GASTRICE

 

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIANA SIMIONESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr ELENA LAZĂR

U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ.dr ALIS DEMA

U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ. dr CLAUDIU MĂRGĂRITESCU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

Foarte bine  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 24.01.2012 

  

Rezumat engleză 

 

ZIMŢA F.V. DANIEL

11.11.2011

orele 9.00

Sala Senatului

Cladirea Veche

CONTRIBUŢII LA STUDIUL VARIABILITĂŢII ŞI SEMNIFICAŢIEI ANASTOMOZELOR VASELOR OMBILICALE LA HOMO SAPIENS SAPIENS

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr GHEORGHE DRĂGOI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr VIRGILIU NICULESCU

U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ.dr ELENA LAZĂR

U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ. dr DOINA ONICESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

Rezultatul comisiei

  Foarte bine

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 24.01.2012  

  

Rezumat engleză 

MOHAB MOHY EL DIN MOHAMED

11.11.2011

orele 10.00

 Sala Senatului

Cladirea Veche

 

INTERRELAŢII STRUCTURALE EPITELIO-STROMALE ÎN BIOSISTEMUL FEMININ AL PROCREAŢIEI

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr GHEORGHE DRĂGOI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr VIRGILIU NICULESCU

U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ.dr ELENA LAZĂR

U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ. dr DOINA ONICESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

Rezultatul comisiei

 Foarte bine 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  24.01.2012

  

Rezumat engleză 

ENE G.C. RĂZVAN

10.11.2011

orele 12.00

 Sala Senatului

Cladirea Veche

 

APORTUL IMAGISTICII ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL LUXAŢIEI CONGENITALE DE ŞOLD

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ANDREI BONDARI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr GHEORGHE IANA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ.dr CĂTĂLIN CÎRSTOIU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr ZOIA STOICA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  Foarte bine

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 24.01.2012  

  

Rezumat engleză 

DINU M. IRINA ELENA

10.11.2011

orele 13.00

Sala Senatului

Cladirea Veche

 

ASPECTE IMAGISTICE ÎN MALFORMAŢIILE RENO-URINARE LA COPIL

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ANDREI BONDARI

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr GHEORGHE IANA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ.dr CĂTĂLIN CÎRSTOIU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr ZOIA STOICA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 Foarte bine 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  24.01.2012

  

Rezumat engleză 

CĂPITĂNESCU E. BOGDAN

18.11.2011

orele 12.00

Sala 308 Cladirea nouă

STUDIU CLINIC, HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL ARTRITEI REUMATOIDE PRECOCE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIANA SIMIONESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CARMEN ARDELEANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ.dr MARIA SAJIN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr PAULINA LUCIA CIUREA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  Foarte bine

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 24.01.2012  

  

Rezumat engleză

DUMITRESCU C. LAURA CRISTINA

24.11.2011

orele 13.00

Sala 310 Extensie

FACTORII CU IMPACT ASUPRA ADERENŢEI ŞI COMPLIANŢEI LA TRATAMENT A COPIILOR CU ASTM BRONŞIC

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr DUMITRU BULUCEA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr DOINA ANCA PLEŞCA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ.dr DUMITRU ORĂŞEANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr CRISTIAN GHEONEA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  Foarte bine

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 24.01.2012 

 

  

Rezumat engleză 

 

ALEXANDRU D. DRAGOŞ OVIDIU  

25.11.2011

orele 11.00

Sala 311 Extensie

GENERAREA ŞI TRANSMITEREA INFORMAŢIEI LA NIVELUL ANALIZATORULUI VIZUAL -  EVALUARE ELECTROFIZIOLOGICĂ, MODEL TEORETIC ŞI SOFTWARE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIA IANCĂU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr GEORGETA MIHALAŞ

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ.dr AUREL POPA WAGNER

E.M.A.U. GREIFSWALD - GERMANIA

5. Conf. univ. dr CARMEN MOCANU

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  Foarte bine

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 24.01.2012 

 

  

 Rezumat engleză

BĂLŞEANU I. TUDOR ADRIAN

25.11.2011

orele 12.00

Sala 311 Extensie

METODE DE FACILITARE A RECUPERĂRII POSTISCHEMICE LA NIVELUL SISTEMULUI NERVOS CENTRAL

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIA IANCĂU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr GEORGETA MIHALAŞ

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ.dr AUREL POPA WAGNER

E.M.A.U. GREIFSWALD - GERMANIA

5. Prof. univ. dr CORNELIA ZAHARIA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 Foarte bine 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  

  24.01.2012

 Rezumat engleză

STOICA  C.J. LUCIAN EUGEN  

2.12.2011

orele 12.00

Sala 311 Extensie

TRATAMENTUL CHIRURGICAL MINIM INVAZIV AL INCONTINENŢEI URINARE DE EFORT LA FEMEIE. SLINGURI SUBURETRALE TOT

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr PETRACHE VÎRTEJ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ.dr DIMITRIE NANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

Foarte bine  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 24.01.2012 

 

  

 Rezumat engleză

MUNTEANU M. MIHAI CĂLIN   

2.12.2011

orele 11.00

Sala 311Extensie

MANAGEMENTUL INTERVENŢIONAL AL LEZIUNILOR PREINVAZIVE VIRALE ALE COLULUI UTERIN

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr PETRACHE VÎRTEJ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ.dr VALERIU HORHOIANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

Foarte bine  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 24.01.2012 

 

  

 Rezumat engleză

RADU M.T. RĂZVAN ILIE   

8.12.2011

orele 10.00

Sala 211 Extensie

CORELAŢII MORFO-CLINICE ÎN CARDIOMIOPATIA DILATATIVĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CARMEN ARDELEANU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ.dr GABRIELA MUŢIU

Universitatea din Oradea,

Facultatea de Medicină

5. Prof. univ. dr MIHAI CRUCE

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

 Foarte bine 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 24.01.2012 

 

  

 Rezumat engleză

NIŢU C.C. MĂDĂLINA (OLTEANU)

8.12.2011

orele 11.00

Sala 211 Extensie

STUDIUL CLINIC, HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL PARODONTOPATIILOR CU HIPERTROFIE GINGIVALĂ LA BOLNAVII CU DIABET ZAHARAT

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MOTOC ANDREI

U.M.F. ''V. Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ.dr GABRIELA MUŢIU

Universitatea din Oradea,

Facultatea de Medicină

5. Conf. univ. dr PETRA ŞURLIN

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

Foarte bine  

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  24.01.2012

  

 Rezumat engleză

 

   

NIŢULESCU G. ELENA ANNABEL

16.12.2011

orele 12.00

Sala 311 Extensie

CONTRIBUŢII LA STUDIUL HISTOLOGIC AL HIPERTROFIEI GINGIVALE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr ONICESCU DOINA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ.dr MARIA SAJIN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr MONICA BANIŢĂ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  Foarte bine

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 24.01.2012  

 

  

 Rezumat engleză

DIMA M. GEORGETA (AFREM)

16.12.2011

orele 13.00

Sala 311 Extensie

STUDIUL HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL CARCINOAMELOR RECTALE CU COMPONENTĂ MUCINOASĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr ONICESCU DOINA

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ.dr MARIA SAJIN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  Foarte bine

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  24.01.2012

  

 Rezumat engleză

STREBA C. COSTIN TEODOR

16.12.2011

orele 14.00

Sala Senat Cladirea Veche

MODEL INTEGRATIV DE DIAGNOSTIC ŞI PREDICŢIE A EVOLUŢIEI LEZIUNILOR FOCALE HEPATICE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Conf. univ. dr FLORIN PETRESCU

Prodecanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA DICULESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ.dr CRISTIAN GHEORGHE

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  Foarte bine

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 24.01.2012 

 

  

 Rezumat engleză

PĂTRAŞCU D.D. ŞTEFAN

16.12.2011

orele 15.00

Sala 311 Extensie

CONTRIBUŢII LA STUDIUL CHIRURGIEI ENDOSCOPICE TRANSLUMENALE PRIN ORIFICII NATURALE: FEZABILITATE, IMPACT IMUNOLOGIC, LIMITE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA BEURAN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ.dr TRAIAN BURCOŞ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr RĂDUCU NEMEŞ

U.M.F. Craiova

Rezultatul comisiei

  Foarte bine

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  24.01.2012

  

 Rezumat engleză

ENE G.C. DRAGOŞ

16.12.2011

orele 16.00

Sala 311 Extensie

PRINCIPII DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ÎN CANCERUL DE JONCŢIUNE ESO-GASTRICĂ

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr RĂDUCU NEMEŞ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr MIRCEA BEURAN

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ.dr DORIN MERCUŢ

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr CLAUDIU ŞTEFAN TURCULEŢ

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

Rezultatul comisiei

  Foarte bine

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină: 24.01.2012 

 

  

Rezumat engleză

 

 SCOREI I.R. IULIA DARIA 

  20.12.2011

 

orele 11.00

Sala 311

Extensie

 DETERMINAREA EFECTULUI ANTI-INFLAMATOR AL FRUCTOBORATULUI DE CALCIU, PRIN EVALUAREA UNOR MARKERI BIOCHIMICI ŞI A CALITĂŢII VIEŢI. STUDIU IN VITRO ŞI IN VIVO

 Comisia:

 PREŞEDINTE:  

 

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ANICA DRICU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CIUBOTARU DAN

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ.dr DANIELA POPA

Universtiatea din Craiova

5. Prof. univ. dr FRANCISC MIXICH

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei

Foarte bine 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  24.01.2012

 Rezumat engleză

 BĂNICIOIU I. MIHAI DANIEL

20.12.2011

orele 12.00

Sala 311

Extensie  

 ROLUL CELULELOR STEM PROGENITOARE CIRCULANTE ŞI AL RECEPTORILOR FACTORILOR DE CREŞTERE ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TERAPIA TUMORILOR CEREBRALE

 Comisia:

 PREŞEDINTE:  

 

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

Decanul Facultăţii de Medicină

CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ANICA DRICU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof.univ.dr CIUBOTARU DAN

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ.dr DANIELA POPA

Universtiatea din Craiova

5. Prof. univ. dr FRANCISC MIXICH

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei

Foarte bine 

Data validării în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină:  24.01.2012

 Rezumat engleză

   

  

 

 

  

 

 

Actualizat la 22.11.2023, 09:58