Teze de doctorat susţinute public 2007

Teze de doctorat susţinute public 2007

                     TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE PUBLIC ÎN CADRUL I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA, 

                        ÎN ANUL CALENDARISTIC 2007

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Numele şi prenumele

Anul susţinerii tezei

Titlul tezei

Nume, prenume conducator

ALBU C. ION

2007

RUPTURILE TENDONULUI AHILIAN

Prof.univ.dr NICOLAE GORUN

ALEXANDRU D. ANASTASIA MARIA

2007

ACAD. PROF. DR ŞTEFAN MARIUS MILCU (1903 - 1997) - ENDOCRINOLOG ŞI ISTORIOGRAF MEDICAL

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

AUR N. CRISTINA DANIELA

 

2007

CONTRIBUŢII PRIVIND RELAŢIA HIPERPLAZIE - CANCER DE ENDOMETRU

Prof.univ.dr MARIA CERNEA

 BADEA-SCHEAU J. ANDREEA IOANA

 

2007

PROF. DR. DOC. MED. VICTOR PAPILIAN - ANATOMIST, OM DE ŞTIINŢĂ ŞI POLITIC (1888 - 1956)

Prof.univ.dr  MIHAIL ŞCHEAU

BĂTĂIOSU S. CONSTANTIN

2007

CONTRIBUŢII LA STUDIUL INERVAŢIEI MIOCARDULUI

Prof.univ.dr GHEORGHE DRĂGOI

BUSUIOC I. FLORIN DANIEL

2007

CERCETĂRI ASUPRA UNOR NOI SUBSTANŢE ACTIVE PE MUŞCHIUL UTERIN

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

NACIU (CARP) DELORA 

2007

VALOAREA MARKERILOR AUTOIMUNITĂŢII UMORALE PENTRU DIAGNOSTICUL ŞI MONITORIZAREA TRATAMENTULUI ANTIVIRAL AL HEPATITEI CRONICE VIRALE C

Prof.univ.dr MARIUS GEORGESCU

CÎRŢU D. DAN

2007

STUDIU DIAGNOSTIC ŞI TERAPEUTIC ACTUAL PRIVIND PICIORUL DIABETIC

Prof.univ.dr FANE GHELASE

CIOBANU C. MIRCEA OVIDIU

2007

STUDIU ANATOMO-CLINICO-TERAPEUTIC ÎN UNELE DEFECTE PARIETALE CONGENITALE LA COPIL. ANTITEZĂ OMFALOCEL - LAPAROSCHIZIS

Prof.univ.dr FANE GHELASE

DĂBULEANU S. AUREL

2007

VICTOR GOMOIU - PERSONALITATE MARCANTĂ A SOCIETĂŢII INTERNAŢIONALE DE ISTORIA MEDICINEI

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

DINU N. GABRIEL OVIDIU

2007

TRATAMENTUL DIFERENŢIAT FIXARE RIGIDĂ VERSUS DINAMICA �N FRACTURILE DE MASIV TROHANTERIAN

Prof.univ.dr NICOLAE GORUN

DINU M. LIVIU - JEAN

2007

PLĂM�NUL LA COPIII CU HIV/SIDA. STUDIU CITOLOGIC, CLINIC ŞI RADIOLOGIC

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

EŞANU - ŞIŞIROI V. MARCEL

2007

ACTUALITĂŢI �N TRATAMENTUL FRACTURILOR EXTREMITĂŢII DISTALE A FEMURULUI

Prof.univ.dr RADU CONSTANTIN

FAYEZ IBRAHIM ABDEL MAJID HAMMAD

2007

PATOLOGIA TUMORALĂ OVARIANĂ BENIGNĂ ŞI ABORDUL LAPAROSCOPIC. cORELAŢII ANATOMO-CLINICE, DIAGNOSTICE ŞI TERAPEUTICE

Prof.univ.dr MIHAI BRĂILA

TOHĂNEANU R. CRISTINA (FLORESCU)

2007

STUDIUL FACTORILOR DE RISC AI CARDIOMIOPATIEI DILATATIVE

Prof.univ.dr TUDOREL CIUREA

GĂVAN C. AURELIA MARIA

2007

CLUJUL ŞI CRAIOVA MEDICALĂ - RELAŢII DIDACTICO-ŞTIINŢIFICE

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

GREŞIŢĂ F. MIRCEA

2007

ISTORICUL MEDICINEI PREVENTIVE �N OLTENIA

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

GUJA V. GABRIEL - ALEXANDRU

2007

CONTRIBUŢII LA STUDIUL MORFOMETRIC ŞI HISTOLOGIC AL DEZVOLTĂRII PLĂM�NULUI �N STADIUL ALVEOLAR

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

HUREZEANU L. ADRIANA -CRISTINA -RUXANDA

2007

DEZVOLTAREA FIZICĂ ŞI NEUROPSIHICĂ A COPIILOR ŞI TINERILOR �N RELAŢIE CU FACTORII DE MEDIU, SCOLARI-FAMILIALI

Prof.univ.dr VALERIU NEŞTIANU

ISTRĂTOAIE O. OCTAVIAN

2007

ETIOLOGIA ŞI PATOGENIA MODIFICĂRILOR HEMODINAMICE LA PACIENTUL CU CIROZĂ HEPATICĂ

Prof.univ.dr MARIUS GEORGESCU

MANOLEA G. HORIA OCTAVIAN

2007

CONTRIBUŢII LA STUDIUL HISTOLOGIC AL PULPEI DENTARE CU REFERIRE LA EXISTENŢA SAU INEXISTENŢA COMPONENTEI MUSCULARE

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

MARINESCU P. LUMINIŢA DIANA

2007

ACTUALITĂŢI �N TERAPIA COMPLEXĂ A TULBURĂRILOR DE STATICĂ VERTEBRALĂ LA ADOLESCENŢI ŞI TINERI

Prof.univ.dr RADU CONSTANTIN

MARINESCU Ş. FLORIN

2007

UTILIZAREA TRANSILUMINAŢIEI OSOASE �N ZĂVOR�REA TIJELOR CENTROMEDULARE

Prof.univ.dr NICOLAE GORUN

MĂRCUŞANU V. GABRIEL VICTOR

2007

VALOAREA GREFONULUI OS TENDON OS �N TRATAMENTUL INSTABILITĂŢII CRONICE ANTERO EXTERNE DE GENUNCHI

Prof.univ.dr NICOLAE GORUN

MĂRGINEAN E.M. OVIDIU - MARCEL

2007

STEREOTOPOGRAFIA ŞI RAPORTURILE MATRIXULUI EXTRACELULAR AL COLULUI UTERULUI

Prof.univ.dr GHEORGHE DRĂGOI

MOCANU G. FLORENTINA ILEANA MARIA

2007

CONTRIBUŢII LA STUDIUL INTERRELAŢIILOR ŞI INDUCŢIEI RECIPROCE DINTRE DERIVATELE TISULARE ECTODERMICE ŞI MEZODERMICE ALE SISTEMULUI INTEGUMENTUM COMMUNE CU IMPLICAŢII �N PATOLOGIE

Prof.univ.dr GHEORGHE DRĂGOI

MOROŞANU C. ARISTICĂ

2007

ISTORICUL SPITALULUI ORĂŞENESC T�RGU-CĂRBUNEŞTI, JUDEŢUL GORJ

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

NEACŞU G. OCTAVIA - SORINA

2007

MECANISME ŞI ATITUDINI TERAPEUTICE �N HTA DE CAUZĂ ENDOCRINĂ

Prof.univ.dr MARIAN BISTRICEANU

NEAMŢU C. SIMONA - DANIELA

2007

COMPLEXUL TORCH. IMPLICAŢII �N MORBIDITATEA ŞI MORTALITATEA NEONATALĂ

Prof.univ.dr MIHAI BRĂILA

NIKOLETAKIS GEORGIOS

2007

CONTRIBUŢII LA STABILIREA UNOR ALGORITMI DE DIAGNOSTIC �N TUMORILE MALIGNE DE ŢESUTURI MOI

Prof.univ.dr ION ROŞCULESCU

ALEXANDRU A. NUŢI DANIELA (OPRESCU)

2007

SUFERINŢA FETALĂ ACUTĂ �N TRAVALIU

Prof.univ.dr MARIA CERNEA

PAGUNIS DESPINA ARINA

2007

CONTRIBUŢII LA STUDIUL BOLII INFLAMATORII PELVINE ŞI SECHELELE INDUSE DE ACEASTA

Prof.univ.dr MARIA CERNEA

PAUN M. DUMITRU

2007

G-RAL. DR. ODISEU APOSTOL CO-FONDATOR AL MEDICINEI AERONAUTICE ROM�NE ŞI ISTORIOGRAF MEDICAL

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

DATCU I. FLOAREA (PĂSĂRIN)

2007

TULBURĂRI DE GLICOREGLARE �N BOLILE ENDOCRINE. ATITUDINI TERAPEUTICE

Prof.univ.dr MARIAN BISTRICEANU

PĂTRULESCU I. ADRIAN DUMITRU

2007

OSTEOSINTEZA ELASTICĂ �N FRACTURILE DIAFIZARE ALE TIBIEI

Prof.univ.dr NICOLAE GORUN

PRIOTEASA D. IONICA (PIRICI)

2007

ASPECTE MORFOPATOLOGICE ŞI IMUNOHISTOCHIMICE ALE UNOR DEMENŢE DE LOB FRONTOTEMPORAL

Prof.univ.dr MIHAI CRUCE

PIŢURLEA I. VIOLETA

2007

ESOFAGITELE CAUSTICE. STUDIU ETIOPATOGENIC, DIAGNOSTIC ŞI TERAPEUTIC

Prof.univ.dr FANE GHELASE

TISMĂNARU G. GABRIELA (P�RGĂ)

2007

CONTRIBUŢII LA ELABORAREA UNUI MANAGEMENT �N SARCOIDOZĂ

Prof.Asoc. dr CRISTIAN DIDILESCU

POPESCU G. DRAGOŞ MARIAN

2007

EVALUAREA ENDOSCOPICĂ ŞI HISTOPATOLOGICĂ A RĂSPUNSULUI TERAPEUTIC �N BOALA DE REFLUX GASTRO-ESOFAGIAN

Prof.univ.dr TUDOREL CIUREA

POPESCU I. ROBERT MUGUREL

2007

CONTRIBUŢII LA STUDIUL ROLULUI ANGIOGENEZEI �N DEZVOLTAREA STRUCTURILOR BIOSISTEMULUI OMENESC

Prof.univ.dr GHEORGHE DRĂGOI

RĂDULESCU G. MIHAELA ELENA

2007

CONTRIBUŢII LA STUDIUL CLINIC, MORFOPATOLOGIC, IMUNOHISTOCHIMIC ŞI TERAPEUTIC AL HEMORAGIILOR UTERINE DISFUNCŢIONALE �N PERIOADA REPRODUCTIVĂ ŞI PERIMENOPAUZALĂ

Prof.univ.dr MARIA CERNEA

RIZA G. LIVIU

2007

CONTRIBUŢII LA STUDIUL MICROANATOMIEI CORPUSCULULUI RENAL

Prof.univ.dr GHEORGHE DRĂGOI

ROTARU A.H. LUCIANA - TEODORA

2007

CORELAŢII �NTRE ŞANSA DE SUPRAVIEŢUIRE ŞI MANAGEMENTUL PACIENTULUI TRAUMATIZAT �N � ORA DE AUR �

Prof.univ.dr FLOREA PURCARU

SOLLOSY G. MIHAELA

2007

CERCETĂRI PRIVIND SINDROMUL EXFOLIATIV

Prof.univ.dr FLORICA IGNAT

ŞTEFAN M. CLAUDIA MARINELA

2007

ASOCIEREA DRUSENILOR ŞI A POLIMORFISMELOR APOLIPOPROTEINEI E CU DEGENERESCENŢA MACULARĂ LEGATĂ DE V�RSTĂ

Prof.univ.dr MIHAI CRUCE

TOMA V. DUMITRU

2007

CHISTUL HIDATIC HEPATIC. POSIBILITĂŢI DIAGNOSTICE ŞI TERAPEUTICE MODERNE

Prof.univ.dr FANE GHELASE

BORCHINĂ G. ANA - MARIA (TRĂISTARU)

2007

CONTRIBUŢIILE MEDICULUI DE FAMILIE LA STUDIUL PATOLOGIEI PERIMENOPAUZALE

Prof.univ.dr MARIA CERNEA

 

TRIFAN A. IULIU FLORIN

2007

STUDIU CLINICO-EPIDEMIOLOGIC, HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL SUBSTANŢEI CEREBRALE ŞI PERETELUI VASCULAR LA PACIENŢII DECEDAŢI PRIN ACCIDENT VASCULAR HEMORAGIC

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

POPA C. MIHAELA - MARIANA (VASILE)

2007

STUDIU CLINIC ŞI PARACLINIC �N OVARUL POLICHISTIC PRIVIND INFERTILITATEA

Prof.univ.dr MARIA CERNEA

VĂDUVA T. ALICE - ROXANA

2007

VALOAREA DETERMINĂRII ANTICORPILOR ANTI ADN �N DIAGNOSTICUL ŞI MONITORIZAREA SUB TRATAMENT A LUPUSULUI ERITEMATOS SISTEMIC

Prof.univ.dr MARIUS GEORGESCU

VINŢE N. EMILIA

2007

MODIFICĂRI HORMONALE �N PSIHOZELE DEPRESIVE

Prof.univ.dr MARIAN BISTRICEANU

VINŢE I. TIBERIU LAURENŢIU

2007

MARKERI CLINICO-BIOLOGICI PREDICTIVI PENTRU CRONICIZAREA BOLILOR HEPATICE VIRALE

Prof.univ.dr MARIUS GEORGESCU

ZIMŢA G. MARIANA

2007

VICTOR GOMOIU ŞI RAPORTURILE SALE CU JUDEŢUL NATAL MEHEDIŢI

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

 

Numele şi prenumele

Anul susţinerii tezei

titlul tezei

Nume, prenume conducator

OLIMID V. DANIEL - ALIN

2007

STUDIUL CLINICO-MORFOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL CARCINOAMELOR SCUAMOASE ALE MUCOASEI ORALE

Prof.univ.dr MIHAI SURPĂŢEANU

PASKOVA M. GALINA

2007

POSIBILITĂŢI DE REZOLVARE A CAVITĂŢILOR ENDOOSOASE DUPĂ EXTIRPAREA TUMORILOR CHISTICE ALE MAXILARELOR

Prof.univ.dr MIHAI SURPĂŢEANU

Actualizat la 22.11.2023, 10:36