Teze de doctorat sustinute public in 2022

Teze de doctorat sustinute public in 2022

DOCTORAND

Data, ora, locul susţinerii tezei   

             Titlul tezei de doctorat

 

 

PREDA I.S. SILVIU DANIEL (CV)

14.01.2022

ora 12.00

susţinere on-line 

ASPECTE DE MANAGEMENT CHIRURGICAL AL HERNIILOR HIATALE *)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=ma838344e15f6e8ea526c7acbe5377ab7

Meeting number:

 2734 810 8132

Password:

 Preda.SD

Host key:

 208327

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR STELIAN ŞTEFĂNIŢĂ MOGOANTĂ, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  MARIN VALERIU ŞURLIN (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR VICTOR DAN EUGEN STRÂMBU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. CONF. UNIV. DR KONSTANTINOS SAPALIDIS (CV)    UNIVERSITATEA ‘’ARISTOTEL’’ SALONIC - GRECIA, FACULTATEA DE MEDICINĂ

5. CONF. UNIV. DR STELIAN PANTEA (CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

GIURA (ŞTEFĂNESCU)  A. SIMONA (CV)

26.01.2022

ora 11.00

susţinere on-line 

BIOMARKERI HEMATOLOGICI, BIOCHIMICI ȘI INFLAMATORI PENTRU PREDICȚIA RĂSPUNSULUI LA TERAPIA STANDARD DIN FAZA INTENSIVĂ LA PACIENȚII CU TUBERCULOZĂ PULMONARĂ*)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m9216366a81991a7947e4e5dea42d55cd

Meeting number:

 2731 662 8662

Password:

 Giura.Simona

 Host key:

 360047

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. CONF. UNIV. DR ADINA TURCU-ŞTIOLICĂ, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  CĂTĂLINA GABRIELA PISOSCHI (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ANDREEA – LETIŢIA ARSENE (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR CORNELIA GEANINA MIRCEA (CV), U.M.F. ''GR. T. POPA'' IAŞI

5. PROF. UNIV. DR ILEANA MONICA BANIŢĂ (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

  

NEAMŢU (PÎRVU) J. ANDREEA - SILVIA (CV)

26.01.2022

ora 12.00

susţinere on-line 

TEHNOLOGIE NOUĂ DE SINTEZĂ ȘI STABILIZARE A UNUI DERIVAT AL VITAMINEI B3, NICOTINAMID RIBOZIDA *)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m2333b092368f57727859f3e16c5cc1df

Meeting number:

 2732 307 7455

Password:

 Neamtu.AS

 Host key:

 193107

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR ANICA DRICU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  CĂTĂLINA GABRIELA PISOSCHI (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR DOINA DRĂGĂNESCU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. CONF. UNIV. DR OVIDIU DORIN CRIŞAN (CV), U.M.F. ''IULIU HAŢIEGANU'' CLUJ-NAPOCA

5. CONF. UNIV. DR GABRIELA RĂU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

  *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

  

PUCĂ D. BOGDAN MARIAN (CV)

8.02.2022

ora 11.30

susţinere on-line 

TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL

DISPLAZIILOR CERVICALE SEVERE *)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=ma27cefb06cda8359a3b431ffe9b89c0c

Meeting number:

 2734 860 3774

Password:

 Puca.BM

Host key:

 111341

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  MIHAI BRĂILA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR RADU VLĂDĂREANU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR NICOLAE SUCIU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR ION GEORGESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

CARACAŞ G. ANDREI - MIHAI (CV)

11.02.2022

ora 11.00

susţinere on-line 

POSIBILITĂŢI TEHNOLOGICE DE EVALUARE A STRUCTURILOR PROTETICE DENTARE FIXE *)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m47bf9f9e780b9efc293a9958ce89af03

Meeting number:

 2732 511 6695

Password:

 Caracas.AM

Host key:

 261005

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR VERONICA MERCUŢ, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  HORIA OCTAVIAN MANOLEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR NORINA CONSUELA FORNA (CV), U.M.F. ''GR. T. POPA'' IAŞI

4. PROF. UNIV. DR COSMIN SINESCU (CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

5. PROF. UNIV. DR MONICA SCRIECIU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

SECU M.D. RUXANDRA - ELENA (CARACAŞ) (CV)

11.02.2022

ora 13.00

susţinere on-line 

TESTAREA BIOCOMPATIBILITĂŢII MATERIALELOR DE AUGMENTARE OSOASĂ UTILIZATE ÎN MEDICINA DENTARĂ *)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m28d1bd93bea0650f12acbe27f0e981ad

Meeting number:

 2731 197 9570

Password:

 Secu.RE

Host key:

 530128

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR VERONICA MERCUŢ, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  HORIA OCTAVIAN MANOLEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MEDA LAVINIA NEGRUŢIU (CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

4. PROF. UNIV. DR SANDA MIHAELA POPESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR LUCIAN TOMA CIOCAN (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

DRĂGAN N.V. IRINA (CV)

11.03.2022

ora 9.00

susţinere on-line 

MANAGEMENTUL FRACTURILOR COSTALE *)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mb9ad9d892e3ee23aae38d221d26aed87

Meeting number:

 2731 273 1207

Password:

 Dragan.Irina

Host key:

 210537

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR IONICĂ DANIEL VÎLCEA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  MARIN VALERIU ŞURLIN (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR VICTOR DAN EUGEN STRÂMBU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR ION MÎNDRILĂ (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR CRISTINA GRIGORESCU (CV), U.M.F. ''GR. T. POPA'' IAŞI

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

    

COSTACHE O. ANDREI  (CV)

18.03.2022

ora 12.00

susţinere on-line 

ELEMENTE DE VULNERABILITATE ÎN DEPRESIE *)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m64592c29fb245008ad9971f7f7afc007

Meeting number:

 2733 237 2312

Password:

 Costache.Andrei

Host key:

 970076

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  MIHAI IOANA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MARIA PUIU (CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

4. PROF. UNIV. DR CLAUDIA VIOLETA BĂNESCU (CV), U.M.F.S.T. ''GEORGE EMIL PALADE'' TÂRGU-MUREŞ

5. PROF. UNIV. DR FLORIN BURADA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engle

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

PĂTRU F. ADRIAN (CV)

21.03.2022

ora 10.00

susţinere on-line 

PARTICULARITĂṬI CLINICO MORFOLOGICE ALE CARCINOAMELOR SCUAMOASE DE LA NIVELUL PALATULUI *)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m6ec7f29fc4c60a91623b86621b218c5e

Meeting number:

 2731 312 9170

Password:

 Patru.A

Host key:

 151135

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR STELIAN ŞTEFĂNIŢĂ MOGOANTĂ, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  MARIN VALERIU ŞURLIN (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ALEXANDRU BUCUR (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR CLAUDIU MĂRGĂRITESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR STELIAN PANTEA (CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

DOBRE (CIUREA) D. ANA - MARIA (CV)

21.03.2022

ora 12.00

susţinere on-line 

TEHNICI ACTUALE DE DIAGNOSTIC ȘI PROGNOSTIC ÎN CARCINOMUL HEPATOCELULAR *)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m6aced37f933ad5c09e601e18721e7d77

Meeting number:

 2733 508 3728

Password:

 Ciurea.AM

Host key:

 639152

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR ION ROGOVEANU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  DAN – IONUŢ GHEONEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MIHAI – MIRCEA DICULESCU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR LUCIAN NEGREANU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR CRISTIN – CONSTANTIN VERE (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 EXCELENT

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

PREDOI (TABACU) G. MARIA CARMEN (CV)

 

12.04.2022

ora 11.00

susţinere  on-line  

RISCUL COMPLICAŢIILOR SEVERE ȊN SARCINA ASOCIATĂ CU SUPRAPONDERABILITATE SAU OBEZITATE *)

 

 

Meeting link:

https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mb6f979e714c5f4e6c7fca5fd5dc8deb4

Meeting number:

2730 550 7571

Password:

Predoi.MC (77336416 from video systems)

Host key:

926391

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR ION MÎNDRILĂ, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  LILIANA VICTORIA NOVAC (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR RADU VLĂDĂREANU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR CONSTANTIN DIMITRIE NANU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. CONF. UNIV. DR DOMINIC GABRIEL ILIESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

  FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

  

MIESCU (MARIN) A.V. MIHAELA ELENA (CV)

 

12.04.2022

ora 12.00

susţinere  on-line  

MONITORIZAREA EVOLUŢIEI SARCINII PRIN EVALUAREA ECOGRAFICĂ DE PRIM TRIMESTRU *)

 

 

Meeting link:

https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m05f5636c84dafa265c82a0f7e0c96896

Meeting number:

2733 717 3953

Password:

Miescu.ME (64372816 from video systems)

Host key:

596943

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR ION MÎNDRILĂ, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  LILIANA VICTORIA NOVAC (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR RADU VLĂDĂREANU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR CONSTANTIN DIMITRIE NANU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. CONF. UNIV. DR DOMINIC GABRIEL ILIESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE 

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

PETRESCU F. ANA - MARIA (CV)

 

12.04.2022

ora 13.00

susţinere  on-line  

DIAGNOSTICUL ECOGRAFIC PRENATAL ȘI PROGNOSTICUL CAZURILOR CU ARC AORTIC LA DREAPTA *)

 

 

Meeting link:

https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m1e0d02f4cd6250aa77b330ce16cefd8c

Meeting number:

2730 011 8771

Password:

Petrescu.AM (73873728 from video systems)

Host key:

730191

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR MARIN VALERIU ŞURLIN, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  NICOLAE CERNEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR RADU VLĂDĂREANU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR MONICA MIHAELA CÎRSTOIU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. CONF. UNIV. DR DOMINIC GABRIEL ILIESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

  FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

CONSTANTINESCU (GHEORGHE)  G. ELENA – CODRUŢA (CV)

 

15.04.2022

ora 13.00

susţinere  on-line  

EVALUAREA MINIM INVAZIVĂ A STEATOZEI HEPATICE FOLOSIND TEHNICI DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ *)

 

 

Meeting link:

https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m266da845cf441aea72b50f7d0ade0f21

Meeting number:

2732 692 0685

Password:

Constantinescu.E (26678268 from video systems)

Host key:

155237

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  ADRIAN SĂFTOIU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR SIMONA - ALINA POPESCU (CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

4. PROF. UNIV. DR ROXANA-LUCIA-DENISA ŞIRLI (CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

5. PROF. UNIV. DR MARIN - VALERIU ŞURLIN (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

BUBULICĂ (CIOCÎLTEU) S. MARIA – VIORICA (CV)

 

6.05.2022

ora 11.00

susţinere on-line  

SINTEZA ȘI CARACTERIZAREA UNOR BIOCOMPOZITE DE TIP PLGA-GENTAMICINĂ ȘI PLGA-HIDROXIAPATITĂ-GENTAMICINĂ CU APLICAȚII ÎN MEDICINĂ *)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m8665a8c33389e0af78057f850a265797

Meeting number:

 2733 292 7321

Password:

 Bubulica.MV (28285422 from video systems)

Host key:

 268981

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. CONF. UNIV. DR ADINA TURCU-ŞTIOLICĂ, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  JOHNY NEAMŢU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR DOINA DRĂGĂNESCU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. CONF. UNIV. DR CRISTIAN TIGAE (CV), UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR EMILIA AMZOIU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

PETRESCU S.M. STELIAN-MIHAI-SEVER (CV)

 

19.05.2022

ora 11.00

susţinere on-line  

CERCETĂRI PRIVIND APLICABILITATEA INVESTIGAȚIILOR MODERNE ÎN TERAPIA ORTODONTICĂ *)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mecb4f1844f9b9f6bd80eddc6f8e0ea36

Meeting number:

 2734 180 3916

Password:

 Petrescu.SMS (73873728 from video systems)

Host key:

 695083

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR MIHAELA - JANA ŢUCULINĂ, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. CONF. UNIV. DR  IONELA - TEODORA DASCĂLU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MARIANA PĂCURAR (CV), U.M.F.S.T. ''GEORGE EMIL PALADE'' TÂRGU-MUREŞ

4. PROF. UNIV. DR  COSMIN SINESCU (CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

5. PROF. UNIV. DR HORIA-OCTAVIAN MANOLEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

MORAR (BINIŞOR) D. IOANA - DANIELA (CV)

 

27.05.2022

ora 12.00

susţinere on-line  

IMPLICAREA ȚESUTULUI ADIPOS VISCERAL ÎN PATOLOGIA INFLAMATORIE ȘI TUMORALĂ *)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mf98114011d998bdb86399d537211f09c

Meeting number:

 2733 423 9975

Password:

 Morar.ID (66727143 from video systems)

Host key:

 682449

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR ANICA DRICU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  ILEANA MONICA BANIŢĂ (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR CORNELIA AMĂLINEI (CV), U.M.F. ''GR. T. POPA'' IAŞI

4. PROF. UNIV. DR IANCU – EMIL PLEŞEA (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR NICOLAE DANIEL PIRICI (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

TRĂISTARU (MOISE) I. CRISTIANA - GIANINA (CV)

 

30.05.2022

ora 12.00

susţinere on-line  

IMAGISTICA AVANSATĂ A FUNCȚIEI CARDIACE LA ADOLESCENȚII ȘI ADULȚII TINERI CU BOALA FICATULUI GRAS NONALCOOLIC *)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m15413d622f6a4fd3aedcc4832c4482b5

Meeting number:

 2732 927 3401

Password:

 Traistaru.CG (87247827 from video systems)

Host key:

 516935

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR DAN – IONUŢ GHEONEA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  ION ROGOVEANU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR CRINA - JULIETA SINESCU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR CONSTANTIN - TUDOR LUCA (CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

5. PROF. UNIV. DR CONSTANTIN MILITARU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

CONSTANTINESCU M.C. ALEXANDRU (CV)

 

10.06.2022

ora 12.00

susţinere on-line  

IMPACTUL ECOENDOSCOPIEI ÎN PATOLOGIA PANCREATICĂ  *)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m3e02f4d10ed23b4676f4eb478f86ffde

Meeting number:

 2730 304 1535

Password:

 Y3ZmUJMQ2p2 (93968567 from video systems)

Host key:

 460637

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR CRISTIN CONSTANTIN VERE, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  TUDOREL CIUREA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MIHAI – MIRCEA DICULESCU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR LUCIAN NEGREANU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR DAN – IONUŢ GHEONEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

DOCHIŢ G. CORINA MARIA (CV)

 

10.06.2022

ora 13.00

susţinere on-line  

ROLUL TRANZIȚIEI EPITELIO-MEZENCHIMALE ÎN TUMORILE SEROASE MALIGNE OVARIENE  *)

 

 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=md71cd6d0de708983d84d2b2043a86841

Meeting number:

 2733 230 0439

Password:

 DOCHIT.CM (36244812 from video systems)

Host key:

 748283

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR NICOLAE CERNEA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MARIA SAJIN (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR SABINA ANDRADA ZURAC (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR ALEX EMILIAN STEPAN (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

MEETESCU G.A. RALUCA - ELENA (NICA) (CV)

 

06.07.2022

ora 11.00

susţinere

 on-line  

IMAGISTICA MULTIMODALĂ CORELATĂ CU DIAGNOSTICUL HISTOPATOLOGIC ȘI UTILITATEA TEHNICILOR DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ÎN PATOLOGIA MAMARĂ *) 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mc137aa84b51e37f491f8e9c707e50cf9

Meeting number:

 2731 013 9784

Password:

 Dfir47J6HiR (33474756 from video systems)

Host key:

 207633

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  IOANA ANDREEA GHEONEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR GHEORGHE IANA (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR SORIN MARIAN DUDEA (CV), U.M.F. ''IULIU HAŢIEGANU'' CLUJ-NAPOCA

5. PROF. UNIV. DR MARIUS EUGEN CIUREA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

DUMBRAVĂ G. DĂNUŢ ADRIAN (CV)

 

14.07.2022

ora 11.00

susţinere

 on-line  

EFECTUL VEZICULELOR EXTRACELULARE MEZENCHIMALE ASUPRA PLASTICITĂȚII ȘI REMODELĂRII ȚESUTULUI CEREBRAL ÎN MODEL ANIMAL DE ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL. EFECTUL VÂRSTEI *) 

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mcefdc8d54a2cfcdbe9386c12cb9ee04c

Meeting number:

 2734 763 2790

Password:

 UHwhi58wJq4 (84944589 from video systems)

Host key:

 776113

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  AUREL POPA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ANA – MARIA ZĂGREAN (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR TUDOR - ADRIAN BĂLŞEANU (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR BOGDAN AMUZESCU (CV), UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

TRAŞCĂ (POPA) M. CRISTINA - MARIA (CV)

 

02.09.2022

ora 12.00

susţinere

 on-line  

GESTIONAREA TOXICITĂȚII CUTANATE LA PACIENȚII ONCOLOGICI AFLAȚI ÎN TRATAMENT CU INHIBITORI AI RECEPTORULUI FACTORULUI DE CREȘTERE EPIDERMIC

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m974b32d0b0c89bed221a05e619870cbf

Meeting number:

 2731 275 9565

Password:

 qeV5Jp7sfy3 (73855777 from video systems)

Host key:

 544796

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR DAN – IONUŢ GHEONEA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  ADRIAN SĂFTOIU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MARIANA JINGA (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR SIMONA - LAURA IANOŞI (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR RALUCA - SIMONA COSTACHE (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

 Rezultatul comisiei:

  FOARTE BINE

Rezumat

engleză

   

    *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

ŞERBAN S. REBECCA CRISTIANA (CV)

 

13.09.2022

ora 15.00

susţinere

 on-line  

PARTICULARITĂȚI CLINICO-EVOLUTIVE ȘI DE TRATAMENT ÎN ASTMUL BRONȘIC LA COPIL

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mae0628c4c6b95b9f52d8bab4d378baea

Meeting number:

 2734 037 1940

Password:

 upY4EUMtB32 (87943868 from video systems

Host key:

 513554

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR SORIN - NICOLAE DINESCU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  CRISTIAN GHEONEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR DOINA ANCA PLEŞCA (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR TUDOR – ADRIAN BĂLŞEANU (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR OANA FALUP-PECURARIU (CV), UNIVERSITATEA ‘’TRANSILVANIA’’ DIN BRAŞOV

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

BUŞU L. EUGENIA-ANDREEA (MARCU) (CV)

 

19.09.2022

ora 10.00

susţinere

 on-line  

TRANSMITEREA MATERNO-FETALĂ A INFECȚIEI CU HIV

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m502cfc9f606a11900faf74f476000423

Meeting number:

 2732 808 5419

Password:

 dpHC3uU6Cp3 (37423886 from video systems)

Host key:

 126132

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOR – ADRIAN BĂLŞEANU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  SORIN - NICOLAE DINESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MANUELA ARBUNE (CV), UNIVERSITATEA ‘’DUNĂREA DE JOS’’  DIN GALAŢI

4. PROF. UNIV. DR CRISTIAN GHEONEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR ELENA - VOICHIŢA LĂZUREANU (CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA  

 

PĂTRU C. SILVIA (RISTEA) (CV)

 

20.09.2022

ora 12.00

susţinere

 on-line  

BENEFICIILE TEHNICILOR PSIHOTERAPEUTICE ASOCIATE TRATAMENTULUI MEDICAMENTOS ÎN TULBURAREA DEPRESIVĂ

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mbb69d512d9260b80912c5e4179c53825

Meeting number:

 2732 571 6300

Password:

 Zyj3gGeiy26 (99534434 from video systems)

Host key:

 868800

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR  DRAGOŞ OVIDIU ALEXANDRU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  DRAGOŞ-CONSTANTIN-GHEORGHE MARINESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MIRELA MANEA (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. CONF. UNIV. DR CORINA - LAVINIA DUICĂ (CV), UNIVERSITATEA ‘’LUCIAN BLAGA’’ SIBIU

5. CONF. UNIV. DR MIHAIL-CRISTIAN PÎRLOG (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

COJOCARU (SCHENKER) E. RAMONA - ADRIANA (CV)

 

23.09.2022

ora 10.00

susţinere

 on-line  

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA TULBURĂRILOR PSIHOLOGICE LA PACIENTELE DIAGNOSTICATE CU CANCER AL GLANDEI MAMARE

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOR – ADRIAN BĂLŞEANU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  MARIUS – EUGEN CIUREA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR LAURA MAZILU (CV), UNIVERSITATEA ‘’OVIDIUS’’ DIN CONSTANŢA

4. CONF. UNIV. DR ŞERBAN - MIRCEA NEGRU (CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

5. CONF. UNIV. DR CECIL - SORIN MIREA (CV), U.M.F. CRAIOVA   

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

MÎNDRILĂ I. BOGDAN (CV)

 

26.09.2022

ora 9,30

susţinere

 on-line  

SISTEME TERAGNOZICE PE BAZĂ DE NANOCOMPOZITE FEROMAGNETICE ÎN PATOLOGIA HEPATICĂ

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m5eacd57f1cdbaad1e668ed3e74ca8dc6

Meeting number:

 2734 688 9822

Password:

 MJpzkXK6m73 (65795956 from video systems)

Host key:

 144438

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOR-ADRIAN BĂLŞEANU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  ION ROGOVEANU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ANDREI-GHEORGHE-MARIUS MOTOC ( CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

4. PROF. UNIV. DR FLORIN-MIHAIL FILIPOIU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR COSTIN-TEODOR STREBA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

EXCELENT 

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

GHIŢĂ V. RĂZVAN -EUGEN (CV)

 

26.09.2022

ora 11.00

susţinere

 on-line  

CONTRIBUȚII LA STUDIUL MODIFICĂRILOR MUCOASEI ORALE LA PURTĂTORII DE PROTEZE DENTARE MOBILE ACRILICE

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m00a3d45f8aa340514db3b7bdbb3ad4d5

Meeting number:

 2733 146 8475

Password:

 SRmbPh23NQ6 (77627423 from video systems)

Host key:

 772190

Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR VERONICA MERCUŢ, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  MONICA SCRIECIU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR NORINA CONSUELA FORNA ( CV), U.M.F. ''GR. T. POPA'' IAŞI

4. PROF. UNIV. DR SORIN CLAUDIU POPŞOR (CV), U.M.F.S.T. ''GEORGE EMIL PALADE'' TÂRGU-MUREŞ

5. PROF. UNIV. DR LAURENŢIU MOGOANTĂ (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

CHISĂLĂU (TRAŞCĂ) V.V. ANDREEA BEATRICE  (CV)

 

26.09.2022

ora 12,30

susţinere

 on-line  

ROLUL ECOGRAFIEI MUSCULOSCHELETALE ȊN EVALUAREA MANIFESTĂRILOR EXTRA-ARTICULARE ȊN ARTROPATIA PSORIAZICĂ

Meeting link:

https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m28040f590152632c31c933815f83f5ef 

Meeting number:

 2731 590 6817

Password:

 rJtASEpS364 (75827377 from video systems)

Host key:

 529474

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOR-ADRIAN BĂLŞEANU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  PAULINA – LUCIA CIUREA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MIHAI BOJINCĂ ( CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR CLAUDIU AVRAM (CV), UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

5. PROF. UNIV. DR ANANU – FLORENTIN VREJU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

PROTASIEWICZ (PROTASIEWICZ-TIMOFTICIUC) A. DIANA - CRISTINA  (CV)

 

27.09.2022

ora 10.00

susţinere

 on-line  

STUDIUL TULBURĂRILOR DE SOMN LA PACIENȚII CU OBEZITATE CU ȘI FĂRĂ MODIFICĂRI CARDIO-METABOLICE

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m7ee5d852b4bcd0ee9a726b9da34e97df

Meeting number:

 2731 407 9354

Password:

 3TmFTiax7z7 (38638429 from video systems)

Host key:

 826485

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR VERONICA SFREDEL, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  MARIA MOŢA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ROMULUS ZORIN TIMAR ( CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

4. CONF. UNIV. DR ANCA-MIHAELA PANTEA-STOIAN (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. CONF. UNIV. DR IONELA - MIHAELA VLADU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 EXCELENT

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

PCELA (PREDA) S. AGNESA (CV)

 

27.09.2022

ora 11.00

susţinere

 on-line  

DIABETUL ZAHARAT GESTAȚIONAL

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mbb635df70bb1d6e21bbd1036fce974ac

Meeting number:

 2732 720 6203

Password:

 bJu9KVC29pR (25895822 from video systems)

Host key:

 526979

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR VERONICA SFREDEL, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  MARIA MOŢA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ROMULUS ZORIN TIMAR ( CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

4. PROF. UNIV. DR NICOLAE CERNEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR ANCA-MIHAELA PANTEA-STOIAN (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

 Rezultatul comisiei:

 EXCELENT

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

PASCU (VÎNTURIŞ) R. EMILIA -GEORGIANA (CV)

 

27.09.2022

ora 13.00

susţinere

 on-line  

IMPLICAREA STRESULUI OXIDATIV ÎN   INSTABILITATEA CLONALĂ DIN LEUCEMIA MIELOIDĂ CRONICĂ ȘI INSTALAREA REZISTENȚEI LA TERAPIA CU INHIBITORI TIROZINKINAZICI

Meeting link:

https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mdd984f1c8115e609517e09b3c000f429 

Meeting number:

 2733 318 8431

Password:

 VZmswJ5Dj88 (89679553 from video systems)

Host key:

 680249

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOR – ADRIAN BĂLŞEANU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  AMELIA - MARIA GĂMAN (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR DANINA - MIRELA MUNTEAN ( CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

4. PROF. UNIV. DR MIHAI IOANA (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR IOANA IONIŢĂ (CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

VATAMANESKU IVAN (CV)

 

27.09.2022

ora 14.30

susţinere

 on-line  

PREVENIREA ȘI TRATAREA COMPLICAŢIILOR RINOPLASTIEI SI RECONSTRUCȚIEI DE PIRAMIDĂ NAZALĂ LA PACIENȚII ONCOLOGICI

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=md483570e9589debc288d20e7d2767c3f

Meeting number:

 2734 506 5152

Password:

 9pJjmPcYy24 (97556729 from video systems)

Host key:

 930430

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOR – ADRIAN BĂLŞEANU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  MARIUS – EUGEN CIUREA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ION TIBERIU BRATU ( CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

4. CONF. UNIV. DR SILVIU ADRIAN MARINESCU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. CONF. UNIV. DR  FLORIN ANGHELINA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

DINCĂ (MARINESCU) B.M. ELENA ALEXANDRA (CV)

 

27.09.2022

ora 15,30

susţinere

 on-line  

ÎMBUNĂTĂȚIREA VINDECĂRII PLĂGILOR CU DEFECT TEGUMENTAR

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m4fc58074d1f36da059b3e617c0ac71d1

Meeting number:

 2734 614 1894

Password:

 67JJbJapNb3 (67552527 from video systems)

Host key:

 855369

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOR-ADRIAN BĂLŞEANU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  MARIUS – EUGEN CIUREA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. CONF. UNIV. DR SILVIU ADRIAN MARINESCU ( CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. CONF. UNIV. DR LEONIDAS PAVLIDIS (CV), UNIVERSITATEA ‘’ARISTOTEL’’ SALONIC, GRECIA 

5. CONF. UNIV. DR  CECIL-SORIN MIREA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

BUTARU (DUDUVECHE) C.C.  ANCA - ELENA (CV)

 

28.09.2022

ora 10.00

susţinere

 on-line  

STRATEGII DE MICROELIMINARE A HEPATITEI CRONICE VIRALE C ÎN ROMÂNIA

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m7566b751ce7d0306a7a49376346ce887

Meeting number:

 2732 705 5210

Password:

 ENex2CFPP24 (36392237 from video systems)

Host key:

 965008

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOREL CIUREA,REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  DAN – IONUŢ GHEONEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MIHAI – MIRCEA DICULESCU ( CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR EUGEN DUMITRU (CV), UNIVERSITATEA ‘’OVIDIUS’’ DIN CONSTANŢA

5. PROF. UNIV. DR SORIN - NICOLAE DINESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

ŞANDRU V. VASILE (CV)

 

28.09.2022

ora 11,00

susţinere

 on-line  

TRATAMENTUL MINIM INVAZIV PRIN ABLAȚIE CU RADIOFRECVENȚĂ ÎN COLANGIOCARCINOM ȘI MANAGEMENTUL MODERN AL STENOZELOR DE CALE BILIARĂ PRINCIPALĂ

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m49de5a75428bed7a3fce5f991c132459

Meeting number:

 2731 981 1530

Password:

 gsBKS6qna88 (47257676 from video systems)

Host key:

 499922

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOREL CIUREA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR DAN – IONUŢ GHEONEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR LUCIAN NEGREANU ( CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR EUGEN DUMITRU (CV), UNIVERSITATEA ‘’OVIDIUS’’ DIN CONSTANŢA

5. CONF. UNIV. DR SERGIU - MARIAN CAZACU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

NIŢĂ I. DENISA MARILENA (SĂBIESCU) (CV)

 

28.09.2022

ora 12,00

susţinere

 on-line  

AFECTAREA HEPATICĂ ÎN CADRUL INFECȚIEI CU VIRUSUL SARS-COV2 – ELEMENTE PREDICTIVE DE GRAVITATE

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mc998ef805a7f54aa331dc34b84d4ff12

Meeting number:

 2730 982 2842

Password:

 4AMji2JEbv5 (42654253 from video systems)

Host key:

 651019

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR PAUL MITRUŢ (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR LAURA - ELENA ILIESCU ( CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR DAN-IONUŢ GHEONEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR MIRUNA – LUMINIŢA DRĂGĂNESCU (CV), UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

POPA O. ROMEO (CV)

 

29.09.2022

ora 9,30

susţinere

 on-line  

LEZIUNEA ACUTĂ RENALĂ INDUSĂ DE VANCOMICINĂ LA ȘOBOLANII WISTAR; CERCETARI EXPERIMENTALE ASUPRA EFECTELOR NEFROPROTECTOARE ALE EXTRACTULUI STANDARDIZAT DE GINKGO BILOBA ȘI PENTOXIFILIN

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m81c9b18a0fca3b7bb870b5ed3e5d1473

Meeting number:

 2730 981 1221

Password:

 sVXUNCvi333 (78986284 from video systems)

Host key:

 519055

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR VALENTIN CÎRLIG (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR DALIBORCA - CRISTINA VLAD ( CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

4. PROF. UNIV. DR CORNELIU - CRISTIAN GEORGESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR ADRIAN TASE (CV), UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

SACERDOŢIANU D. VICTOR – MIHAI (CV)

 

29.09.2022

ora 10.00

susţinere

 on-line  

MODALITĂŢI IMAGISTICE DE EVALUARE A PACIENŢILOR CU CANCER GASTRIC

Meeting link:

  https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m39d032617c802927c1314667f2888cdf

Meeting number:

  2733 296 2543

Password:

  R22xavpwvZ4 (72292879 from video systems)

Host key:

 194590

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  ADRIAN SĂFTOIU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR LUCIAN NEGREANU ( CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR RADU BOGDAN MATEESCU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. CONF. UNIV. DR SERGIU - MARIAN CAZACU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 EXCELENT

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

BALTAC (CONSTANTIN) I.N. ALINA - LILIANA (CV)

 

29.09.2022

ora 11.00

susţinere

 on-line  

FACTORI DE PROGNOSTIC IMPLICAȚI ÎN CANCERUL PANCREATIC

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m31bda9ee94c719927f66772f1b0fe993

Meeting number:

  2732 421 7592

Password:

UmT8PnYFm27 (86887693 from video systems)  

Host key:

  602556

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  ADRIAN SĂFTOIU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR LUCIAN NEGREANU ( CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR RADU BOGDAN MATEESCU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. CONF. UNIV. DR SERGIU - MARIAN CAZACU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 EXCELENT

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

ENE Ş. CRISTINA GABRIELA (CV)

 

29.09.2022

ora 11,00

susţinere

 on-line  

MANAGEMENTUL ARTRITEI REUMATOIDE. ASPECTE CLINICE ȘI IMPACTUL ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII PACIENȚILOR

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=me31c8a64b3bcf389bf3b3f9fc4b4aa9c

Meeting number:

 2733 973 8634

Password:

 DMjvEPPM332 (36583776 from video systems)

Host key:

 707452

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR ION ROGOVEANU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR FLORICA POPESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR DALIBORCA - CRISTINA VLAD ( CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

4. PROF. UNIV. DR CORNELIU - CRISTIAN GEORGESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR ADRIAN TASE (CV), UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

HORESCU I. CRISTINA (CV)

 

30.09.2022

ora 11.00

susţinere

 on-line  

METODE NOI DE ȊMBUNĂTĂŢIRE A RĂSPUNSULUI LA TEMOZOLAMIDĂ ȊN TUMORILE CEREBRALE DE GRAD ȊNALT

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mb9f35d704f59e56c08acfc6c6dabff60

Meeting number:

 2733 423 6717

Password:

 yPTTU9Mbf62 (97888962 from video systems)

Host key:

 752907

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR SUZANA DĂNOIU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  ANICA DRICU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MARIA GREABU ( CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR MARIA MOHORA  (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR VERONICA SFREDEL (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA  

  

MELCEA (NAGY)  A. RODICA - DANIELA (CV)

 

30.09.2022

ora 12,30

susţinere

 on-line  

ANOMALIILE SISTEMULUI VENOS FETAL HEPATIC

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mec5766e73f8bf7f8f54ddf87fa249d50

Meeting number:

 2732 228 4063

Password:

 Q9wcKukPj22 (79925857 from video systems)

Host key:

 191061

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. CONF. UNIV. DR DOMINIC – GABRIEL ILIESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR RADU VLĂDĂREANU ( CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR ELVIRA BRĂTILĂ (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR NICOLAE CERNEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 EXCELENT

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

DÎRĂ F. LAURENŢIU - MIHAI (CV)

 

30.09.2022

ora 13,30

susţinere

 on-line  

CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA ESTIMAREA PROGNOSTICULUI NAȘTERII CU AJUTORUL ECOGRAFIEI . AVANTAJE COMPARATIV CU EXAMINAREA CLINICĂ

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m28287b79a574d9b45d6f0fe6aac7f015

Meeting number:

 2733 641 7670

Password:

 CpXjbpwM524 (27952796 from video systems)

Host key:

 722256

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. CONF. UNIV. DR DOMINIC – GABRIEL ILIESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR RADU VLĂDĂREANU ( CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR ELVIRA BRĂTILĂ (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR NICOLAE CERNEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 EXCELENT

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

MOGOI (ANGHEL - SAVCIU) I. NICOLETA LOREDANA  (CV)

 

30.09.2022

ora 15,00

susţinere

 on-line  

EFECTUL TRATAMENTULUI ANTICOAGULANT ASUPRA RESTRICȚIEI DE CREȘTERE INTRAUTERINĂ ÎN SARCINILE CU TROMBOFILIE

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m7384e20bd997cda7ac95f0e1514f6c26

Meeting number:

 2734 617 7789

Password:

 SMhDcuWQ362 (76432897 from video systems)

Host key:

 529541

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR NICOLAE CERNEA  (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR CONSTANTIN - DIMITRIE NANU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR IOAN SAS (CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

5. CONF. UNIV. DR ŞTEFANIA TUDORACHE (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

FLORESCU (HĂDĂREANU)  G. DIANA RUXANDRA (CV)

 15.11.2022

ora 12,00

Sala 102

Extindere

Corp A’  

IMPLICAŢII FIZIOPATOLOGICE ŞI IMAGISTICE ÎN REGURGITAREA TRICUSPIDIANĂ FUNCŢIONALĂ ATRIALĂ *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR TUDOR – ADRIAN BĂLŞEANU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR RUXANDRA OANA JURCUŢ (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR RADU ANDY SASCĂU (CV), U.M.F. ''GR. T. POPA'' IAŞI

5. CONF. UNIV. DR IONUŢ DONOIU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

EXCELENT

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

BALEA (MEHEDINŢEANU) V. ALINA MARIA (CV)

 21.11.2022

ora 10,00

Sala 102

Extindere

Corp A’  

MODIFICĂRI ALE SISTEMULUI NERVOS AUTONOM ÎN TUMORILE MALIGNE GASTRICE *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOREL CIUREA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR CRISTIN CONSTANTIN VERE (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR LUCIAN NEGREANU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR DAN IONUŢ GHEONEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR KONSTANTINOS SAPALIDIS (CV), UNIVERSITATEA ''ARISTOTEL'' SALONIC, GRECIA,

FACULTATEA DE MEDICINĂ

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

FILIP (IONESCU) G. OANA LILIANA (CV)

 25.11.2022

ora 10,00

Sala 102

Extindere

Corp A’  

SINTEZA ŞI CARACTERIZAREA UNUI MATERIAL COMPOZIT, BIOCOMPATIBIL, DE TIP  HIDROXIAPATITĂ - COLAGEN - ANTIBIOTIC *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR CĂTĂLINA GABRIELA PISOSCHI, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR JOHNY NEAMŢU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR OCTAVIAN CROITORU (CV), U.M.F. CRAIOVA

4. CONF. UNIV. DR CRISTIAN TIGAE (CV), UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR OVIDIU DORIN CRIŞAN (CV), U.M.F. ‘’IULIU HAŢIEGANU’’ CLUJ-NAPOCA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

MITRUŢ M.M. IOANA (CV)

 8.12.2022

ora 10,30

Sala 102

Extindere

Corp A’  

POSIBILITĂȚI DE UTILIZARE A PREPARATELOR PE BAZĂ DE FRUCTOBORAT DE CALCIU ÎN MEDICINA DENTARĂ *)

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR PETRA ŞURLIN, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR HORIA OCTAVIAN MANOLEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR VILY MARIUS CIMPOIAŞU (CV), UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

4. PROF. UNIV. DR VERONICA MERCUŢ (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR LUMINIŢA LAZĂR (CV), U.M.F.S.T.  ''GEORGE EMIL PALADE'' TÂRGU-MUREŞ

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE

Rezumat 

engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

POPESCU A. MIHAI (CV)

 8.12.2022

ora 17,30

Sala 102

Extindere

Corp A’  

ASPECTE ETIOPATOGENICE ÎN DEFECTELE DE DEZVOLTARE DOBÂNDITE ALE SMALŢULUI DENTAR *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR MONICA SCRIECIU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR VERONICA MERCUŢ (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR NORINA CONSUELA FORNA (CV), U.M.F. '' GR. T. POPA'' IAŞI

4. PROF. UNIV. DR MARIANA PĂCURAR (CV), U.M.F.S.T.  ''GEORGE EMIL PALADE'' TÂRGU-MUREŞ

5. PROF. UNIV. DR CRISTIAN GHEONEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

EXCELENT

Rezumat

engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

DIACONU Ş. RODICA-NICOLETA (CV)

 12.12.2022

ora 12,30

Sala 102

Extindere

Corp A’  

ROLUL TESTOSTERONULUI ȘI GENEI APOE ÎN CARDIOMIOPATIA DILATATIVĂ *)

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ADRIANA MIHAELA ILIESIU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR DAN DOBREANU (CV), U.M.F.S.T.  ''GEORGE EMIL PALADE'' TÂRGU-MUREŞ

5. CONF. UNIV. DR IONUŢ DONOIU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 EXCELENT

Rezumat

engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

NICOLAE G. FLAVIA-MIRELA (CV)

 16.12.2022

ora 10,30

Sala 102

Extindere

Corp A’  

THE ROLE OF PERIOPATHOGENIC BACTERIA IN THE EVOLUTION OF GASTROENTEROLOGICAL CANCERS *)

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR PETRA ŞURLIN (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ANDREEA CRISTIANA DIDILESCU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR NADIM AL HAJJAR (CV), U.M.F. ‘’IULIU HAŢIEGANU’’ CLUJ-NAPOCA

5. CONF. UNIV. DR LUMINIŢA LAZĂR (CV), U.M.F.S.T.  ''GEORGE EMIL PALADE'' TÂRGU-MUREŞ

 Rezultatul comisiei:

 EXCELENT

Rezumat

română

 

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

ZĂVĂLEANU M.C. ALEXANDRA DANIELA (ROTARU - ZĂVĂLEANU) (CV)

 16.12.2022

ora 11,45

Sala 102

Extindere

Corp A’  

MODIFICĂRILE CORTICALE DIN INFLAMAŢIA SISTEMICĂ SECUNDARĂ PERITONITEI BACTERIENE *)

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR DAN IONUŢ GHEONEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR CONSTANTIN CĂRUNTU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR ION SORIN BERBECE (CV), UNIVERSITATEA’’ DUNĂREA DE JOS’’ GALAŢI

5. PROF. UNIV. DR CITTO IULIAN TAISESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA  

 

POPESCU S. MARIAN SORIN (CV)

 16.12.2022

ora 13,00

Sala 102

Extindere

Corp A’  

IMPACTUL METABOLIC AL DIABETULUI ZAHARAT TIP 2 LA PACIENȚII INFECTAȚI CU VIRUSUL HEPATIC C – EFECTUL TERAPIEI ANTIVIRALE *)

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR COSTIN TEODOR STREBA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR PAUL MITRUŢ (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ION DINA (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR ELENA LAURA ILIESCU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR CORNELIA DANIELA CĂLINA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

STĂTESCU C. CARMEN (CV)

 16.12.2022

ora 14,30

Sala 102

Extindere

Corp A’  

CONTRIBUȚII ADUSE ÎN MĂSURĂTORILE ARTICULAȚIILOR MEMBRULUI INFERIOR ÎN TIMPUL MERSULUI LA PACIENȚII CU ARTROZĂ *)

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU (CV), U.M.F. CRAIOVA

3. PROF. UNIV. DR MAGDALENA RODICA TRĂISTARU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

4. PROF. UNIV. DR CONSTANTIN CĂRUNTU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR ION SORIN BERBECE (CV), UNIVERSITATEA’’ DUNĂREA DE JOS’’ GALAŢI

6. PROF. UNIV. DR CITTO IULIAN TAISESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

 

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

VOICU V. NICOLETA - LOREDANA (CV)

 19.12.2022

ora 12,00

Sala 102

Extindere

Corp A’  

STUDIUL ANGIOARHITECTURII PLACENTARE ÎN COMPLICAŢIILE GESTAŢIONALE MEDIATE DE PLACENTĂ *)

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR SABINA BERCEANU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR RADU VLĂDĂREANU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR MONICA MIHAELA CÎRSTOIU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR LAURENŢIU MOGOANTĂ (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

 

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

 

POPESCU - DRIGĂ C. MIRCEA - VASILE -  (CV)

 20.12.2022

ora 12,00

Sala 102

Extindere

Corp A’  

TRATAMENTE FARMACOLOGICE CARE VIZEAZĂ ÎMBUNĂTĂȚIREA RECUPERĂRII MORFOFUNCȚIONALE DUPĂ UN ACCIDENT VASCULAR ISCHEMIC *)

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR AUREL POPA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ANA - MARIA ZĂGREAN (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR BOGDAN AMUZESCU (CV), UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat

engleză

 

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

Actualizat la 20.12.2022, 13:09