Teze de doctorat susţinute public în 2023

Teze de doctorat susţinute public în 2023

DOCTORAND

Data, ora, locul susţinerii tezei   

             Titlul tezei de doctorat

 

 

 

CIOC (DINU) C. CĂTĂLINA ELENA -  (CV)

 10.02.2023

ora 12,30

Sala 102

Extindere

Corp A’  

TERAPII INOVATOARE ȊN TRATAMENTUL TUMORILOR CEREBRALE *)

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR SUZANA DĂNOIU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR ANICA DRICU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MARIA GREABU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR MARIA MOHORA (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

5. CONF. UNIV. DR CONSTANTIN CRISTIAN VĂDUVA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

 

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

POPA D.M. DENISA-ELENA -  (CV)

 17.02.2023

ora 10,00

Sala 102

Extindere

Corp A’  

MODIFICĂRI ALE PROFILULUI PSIHOLOGIC AL PACIENȚILOR CU BOLI INFLAMATORII INTESTINALE *)

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOREL CIUREA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR DAN – IONUŢ GHEONEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MIHAI MIRCEA DICULESCU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR LUCIAN NEGREANU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

5. CONF. UNIV. DR MIHAIL CRISTIAN PÎRLOG (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

 

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

MITEA (DANILESCU) M. CLAUDIA MONICA -  (CV)

 17.02.2023

ora 11,00

Sala 102

Extindere

Corp A’  

IMPACTUL TRATAMENTULUI ANTIVIRAL ASUPRA PARAMETRILOR PARACLINICI ȘI STATUSULUI PSIHOSOMATIC LA PACIENȚII CU INFECȚIE CU VIRUS HEPATIC C *)

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOREL CIUREA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR ION ROGOVEANU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MIHAI MIRCEA DICULESCU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR LUCIAN NEGREANU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR DAN – IONUŢ GHEONEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

 

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

   

RUICAN D.M. DAN -  (CV)

 10.03.2023

ora 11,00

Sala ‘’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’ (102)

Extindere

Corp A’  

AUTOPSIA VIRTUALA A CORDULUI FETAL IN PRIMUL TRIMESTRU *)

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR MARIN VALERIU ŞURLIN, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR DOMINIC GABRIEL ILIESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR RADU VLĂDĂREANU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR IULIANA CEAUŞU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR NICOLAE CERNEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE  

Rezumat engleză

 

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

MERCUŢ C. IRINA - MARIA -  (CV)

 20.03.2023

ora 12,00

Sala ‘’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’ (102)

Extindere

Corp A’  

 

STUDIUL CLINICO-EPIDEMIOLOGIC, HISTOPATOLOGIC SI IMUNOHISTOCHIMIC AL CARCINOAMELOR PALPEBRALE NONMELANOM *) 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR SUZANA DĂNOIU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR MARIUS EUGEN CIUREA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR HORIA TUDOR STANCA (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR SILVIU ADRIAN MARINESCU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI 

5. PROF. UNIV. DR CECIL SORIN MIREA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE  

Rezumat engleză

 

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

VLĂDUŢU F.D. DIANA-ELENA -  (CV)

 23.03.2023

ora 11,00

Sala ‘’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’ (102)

Extindere

Corp A’  

 

ASPECTE ALE SOLICITĂRILOR DE LA NIVELUL APARATULUI DENTO-MAXILAR ÎN BRUXISM *) 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR HORIA OCTAVIAN MANOLEA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR VERONICA MERCUŢ (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR NORINA CONSUELA FORNA (CV), U.M.F. ''GR. T. POPA'' IAŞI

4. PROF. UNIV. DR SORIN CLAUDIU POPŞOR (CV), U.M.F.S.T. ‘’GEORGE EMIL PALADE’’ TÂRGU-MUREŞ 

5. CONF. UNIV. DR MIHAELA IONESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

  EXCELENT

Rezumat engleză

 

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

ARSENIE G. CRISTIAN - COSMIN -  (CV)

 24.03.2023

ora 11 ,30

Sala ‘’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’ (102)

Extindere

Corp A’  

 

CONTRIBUȚII LA EVIDENȚIEREA POSIBILELOR CĂI PATOGENICE COMUNE ALE ASOCIERII BOALA PARODONTALĂ – FICAT GRAS NON - ALCOOLIC *) 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR PETRA ŞURLIN (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ANDREEA DIDILESCU (CV), U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR ALEXANDRA LIVIA ROMAN (CV), U.M.F. ''IULIU HAŢIEGANU'' CLUJ-NAPOCA

5. PROF. UNIV. DR HORIA OCTAVIAN MANOLEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

  FOARTE BINE

Rezumat engleză

 

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

Actualizat la 24.03.2023, 14:46