Teze de doctorat susţinute public 2006

Teze de doctorat susţinute public 2006

 

TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE PUBLIC ÎN CADRUL I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA,

  ÎN ANUL CALENDARISTIC 2006

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Numele şi prenumele

Anul susţinerii tezei

Titlul tezei

Nume, prenume conducator

ADAM C. DRAGOŞ

2006

STUDIUL CLINIC ŞI EXPERIMENTAL ÎN RUPTURILE DE MENISC

Prof.univ.dr NICOLAE GORUN

ANDRIŢOIU C. ALEXANDRU - CONSTANTIN

2006

MONITORIZAREA HIPERTENSIUNII ARTERIALE LA GRAVIDELE CU PREECLAMPSIE ÎN RELAŢIE CU PARAMETRII ECO-DOPPLER AI EVOLUŢIEI FETALE

Prof.univ.dr NICOLAE RÂCĂ

BĂLĂ M. VIOLETA SERENADA

2006

STUDIUL HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL CANCERULUI ENDOMETRIAL

Prof.univ.dr ION ROŞCULESCU

BĂLEANU D. VASILE

2006

COMPLICAŢII SEPTICE PERIOPERATORII ÎN APENDICITA ACUTĂ. PROBLEME DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT

Prof.univ.dr FANE GHELASE

BOROGHINĂ E.E. RADU - DAN

2006

INTERACŢIUNILE DINTRE CONDROCITE ŞI MATRICEA EXTRACELULARĂ IMPLICATE ÎN DEGRADAREA CARTILAJULUI ARTROZIC UMAN

Prof.univ.dr MIHAI CRUCE

CIUREA T. MARIUS-EUGEN

2006

LITIAZA COLEDOCIANĂ - ALGORITM DIAGNOSTIC ŞI MODALITĂŢI TERAPEUTICE ACTUALE

Prof.univ.dr ION GEORGESCU

CONSTANTINESCU D. CARMEN

2006

STUDII PRIVIND MONITORIZAREA FETALĂ CLINICĂ ŞI PARACLINICĂ ÎN SARCINA NORMALĂ ŞI PATOLOGICĂ

Prof.univ.dr MARIA CERNEA

DESELNICU N. ELENA - SIMONA

2006

CONTRIBUŢIUNI LA STUDIUL CLINICO-STATISTIC, STUDIUL HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL GLANDELOR BRUNNER ÎN PATOLOGIA GASTRICĂ

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

DIDU D. SORIN- COSTINEL

2006

PROCEDEU NOU DE TRATAMENT AL LUXAŢIILOR ACROMIO-CLAVICULARE

Prof.univ.dr NICOLAE GORUN

DRÎGNEI - VESELU M.N. DANIELA MIHAIELA

2006

CONTRIBUŢII LA STUDIUL HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTCHIMIC AL LEZIUNILOR PREINVAZIVE ŞI INVAZIVE ALE EPITELIULUI SCUAMOS NATIV ŞI METAPLAZIC AL COLULUI UTERIN

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

DUŢĂ S. NICOLAE-LUCIAN

2006

CONTRIBUŢII LA STUDIUL ARHITECTURII ESOFAGULUI

Prof.univ.dr GHEORGHE DRĂGOI

ELEFTERESCU  R.M. VENERA - ELENA

2006

MECANISME FARMACOTERAPEUTICE ALE UNEI ASOCIERI MEDICAMENTOASE SINERGICE ÎN ASTMUL BRONŞIC

Acad. Prof.univ.dr VICTOR VOICU

ENE A. MARILENA

2006

APORTUL DIAGNOSTIC AL METODELOR IMAGISTICE ÎN PATOLOGIA OBSTRUCTIVĂ BILIARĂ. STUDIU COMPARATIV

Prof.univ.dr PAULINA LUCIA CIUREA

ENE V. GABRIELA - SIMONA

2006

STUDIUL IRIGAŢIEI EXTREMITĂŢII CEFALICE ŞI A MEMBRELOR LA UN LOT DE BOLNAVI DE CONECTIVITE (LUPUS ERITEMATOS, BOALĂ RAYNAUD, SCLERODERMIE SISTEMICĂ)

Prof.univ.dr SIMONA GUSTI

GĂBAN I. VIVIANCE

2006

CARCINOMUL TIROIDIAN DIFERENŢIAT. STUDIU EPIDEMIOLOGIC, DIAGNOSTIC ŞI TERAPEUTIC

Prof.univ.dr FANE GHELASE

 

GEORGESCU M. ARISTIDA COSTINELA

2006

EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ PELVINĂ �N BILANŢUL INFERTILITĂŢII FEMININE

Prof.univ.dr MARIA CERNEA

GEORMĂNEANU V. CRISTIANA

2006

STUDIUL URGENŢELOR HEMORAGICE OBSTETRICALE ŞI CONTRIBUŢIA S.M.U.R. LA REZOLVAREA ACESTORA

Prof.univ.dr MARIA CERNEA

GOLLI V. ANDREEA - LOREDANA

2006

CONTRIBUŢII LA STUDIUL EPIDEMIOLOGIC PRIVIND ENDEMIA DE TUBERCULOZĂ DIN OLTENIA

Prof.asoc. dr CRISTIAN DIDILESCU

HERTZOG C. DAN IONUŢ

2006

CERCETĂRI PRIVIND MECANISMELE CITOTOXICITĂŢII CICLOSPORINEI A LA NIVEL CELULAR

Acad. Prof.univ.dr VICTOR VOICU

KOULOUFAKOS GEORGIOS

2006

ANEMIA COOLEY LA COPIL. ASPECTE EPIDEMIOLOGICE, CLINICE ŞI TERAPEUTICE

Prof.univ.dr DUMITRU BULUCEA

LĂPĂDAT C. GABRIEL - COSTIN

2006

CANCERUL DE CAP DE PANCREAS - ETIOPATOGENIE, DIAGNOSTIC, CONTROVERSE ASUPRA TRATAMENTULUI

Prof.univ.dr ION GEORGESCU

MARINESCU D. GEORGETA - MIRELA

2006

MATRICEA EXTRACELULARĂ A STROMEI CORNEENE ŞI IMPLICAŢIILE EI �N TRANSPARENŢA CORNEEI ŞI �N VINDECAREA LEZIUNILOR CORNEEI

Prof.univ.dr MIHAI CRUCE

MĂLĂIUŞ I. VASILE

2006

STUDIUL FACTORILOR DE RISC AI HEMORAGIILOR DIGESTIVE �N CIROZELE HEPATICE

Prof.univ.dr TUDOREL CIUREA

MORĂRESCU I. MIHAELA - DOINA

2006

CONTRIBUŢII LA STUDIUL OSTEOPOROZEI �N PRE ŞI POSTMENOPAUZĂ. POSIBILITĂŢI EVOLUTIVE DIAGNOSTICE ŞI TERAPEUTICE

Prof.univ.dr MARIA CERNEA

NICOARĂ V. ALINA DOINA

2006

ASPECTE ETIOPATOGENICE �N ANEMIILE HEMOLITICE AUTOIMUNE

Prof.univ.dr MARIUS GEORGESCU

PANDURU A. LAURENŢIA - OLIMPIA

2006

CONTRIBUŢII LA STUDIUL PANCREASULUI EXOCRIN �N HEPATOPATIILE CRONICE. STUDIU CLINICO-STATISTIC, STUDIU HISTOLOGIC ŞI STUDIU IMUNOHISTOCHIMIC

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

P�R�U N. CORINA - SANDA

2006

CORELAŢII CITOLOGICE, BACTERIOLOGICE, IMUNOHISTOCHIMICE ŞI HISTOPATOLOGICE �N LEZIUNILE CERVICALE PREINVAZIVE

Prof.univ.dr MARIA CERNEA

PETCU. E. JEAN

2006

INFECŢIILE URINARE �N TULBURĂRILE DE STATICĂ ALE ORGANELOR UROGENITALE

Prof.univ.dr NICOLAE R�CĂ

PIRICI A. NICOLAE - DANIEL

2006

IMPLICAREA PERETELUI VASCULAR �N PATOLOGIA UNOR MODELE ANIMALE ALE BOLII ALZHEIMER

Prof.univ.dr MIHAI CRUCE

PLUTĂ I. ION-DORIN

2006

FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ COMPLIANŢA LA TRATAMENT A PACIENŢILOR DE V�RSTĂ PEDIATRICĂ CU BOLI CRONICE

Prof.univ.dr DUMITRU BULUCEA

POPESCU G. FLORINA - CARMEN

2006

CONTRIBUŢII LA STUDIUL HISTOLOGIC AL TUMORILOR NONEPITELIALE ALE MAMELEI

Prof.univ.dr FLORIN BOGDAN

REIAD SOLIMAN DOHAIR

2006

ASPECTE CLINICE, TERAPEUTICE ŞI PROGNOSTICE LEGATE DE PLĂGILE PRIN �MPUŞCARE ŞI EXPLOZIVI

Prof.univ.dr FLOREA PURCARU

S�RBULESCU N. CRISTINA ANCA

2006

ASPECTE FARMACOTOXICOLOGICE ŞI TERAPEUTICE ALE IMPLICĂRII AGRESIUNII OXIDATIVE �N PATOGENIA CARDIOTOXICITĂŢII UNOR COMPUŞI ORGANOFOSFORICI

Acad. Prof.univ.dr VICTOR VOICU

ŞIŞIROI C. OTILIA - CONSTANTINA

2006

ETIOPATOGENEZA ŞI MANAGEMENTUL HEMORAGIILOR DIGESTIVE �N CIROZELE HEPATICE

Prof.univ.dr TUDOREL CIUREA

TUDORACHE I. ŞTEFANIA

2006

ECOGRAFIA DIN TRIMESTRUL AL III-LEA DE SARCINĂ �NTRE LIMITE ŞI AŞTEPTĂRI. APORTUL �N OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI NAŞTERII

Prof.univ.dr MARIA CERNEA

TURAICHE V. MARIUS

2006

IMPACTUL RADIOACTIVITĂŢII ASUPRA SISTEMULUI OM-AMBIANŢĂ DIN SUDUL OLTENIEI

Prof.univ.dr ANDREI BONDARI

ULMEANU I. P. RUXANDRA

2006

APORTUL BRONHOSCOPIEI ŞI AL TOMOGRAFIEI COMPUTERIZATE �N DIAGNOSTICUL CANCERULUI PULMONAR

Prof.asoc. dr CRISTIAN DIDILESCU

V�NĂ DUMITRAŞCU A. SPERANŢA

2006

PROF. UNIV. DR DOCENT DIMITRIE GEROTA, ANATOMIST - CHIRURG - RADIOLOG, UMANIST ŞI FILANTROP (1867 - 1939)

Prof.univ.dr MIHAIL ŞCHEAU

V�RCAN D. ANCA DANIELA

2006

CONTRACEPŢIA HORMONALĂ - IMPLICAŢII METABOLICE ŞI CARDIOVASCULARE

Prof.univ.dr NICOLAE R�CĂ

 

DOMENIUL FARMACIE

 

Numele şi prenumele

Anul susţinerii tezei

titlul tezei

Nume, prenume conducator

MIRCIOIU C. ION

2006

FENOMENE DE TRANSFER IN VITRO ŞI IN VIVO

Prof.univ.dr MIRCIOIU CONSTANTIN

BEJENARU D. LUDOVIC - EVERARD

2006

CERCETĂRI FARMACOGNOSTICE ASUPRA UNOR SPECII DE EPILOBIUM (ONAGRACEAE)

Prof.univ.dr HONORIUS POPESCU

CĂLINA I. CORNELIA DANIELA

2006

CERCETĂRI FARMACOGNOSTICE ASUPRA SPECIEI ROBINIA PSEUDOACACIA L. (FABACEAE)

Prof.univ.dr HONORIUS POPESCU

Actualizat la 22.11.2023, 10:43