Teze de doctorat sustinute public in 2016

Teze de doctorat sustinute public in 2016

 

DOCTORAND
Data, ora, locul susţinerii tezei
Titlul tezei de doctorat
 
   

CÎRSTEA D. CLAUDIA

25.01.2016

orele 9.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

MODALITĂŢI DE EVALUARE A AFECTĂRII CUTANATE ÎN BOLILE CONJUNCTIVO-VASCULARE IMUN MEDIATE

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LILIANA NOVAC, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  PAULINA LUCIA CIUREA, U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  VICTORIA ULMEANU, Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

4. Prof. univ. dr ZIZI NICULESCU, Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

5. Prof. univ. dr  FLORIN PETRESCU,  U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE   

Rezumat engleză

 

TUDORAŞCU M.  RAUL PETRIŞOR

25.01.2016

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

STUDIUL COMPARATIV PRIVIND EVOLUŢIA ŞI PROGNOSTICUL PACIENŢILOR CU CARDIOMIOPATIE DILATATIVĂ ISCHEMICĂ VERSUS NONISCHEMICĂ

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LILIANA NOVAC, Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  PAULINA LUCIA CIUREA, U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  VICTORIA ULMEANU,  Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

4. Prof. univ. dr ZIZI NICULESCU,  Universitatea ''Ovidius'' Constanţa

5. Prof. univ. dr  FLORIN PETRESCU,  U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

   FOARTE BINE

Rezumat

engleză

 

GOLESCU C.D. MANUELA ILEANA 

19.02.2016

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

SINTEZA, CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICĂ ŞI INVESTIGAREA UNOR COMPUŞI CU PROPRIETĂŢI DE CRISTALE LICHIDE NEMATICE ŞI SMECTICE

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANICA DRICU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  JOHNY NEAMŢU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  LAURENŢIU MORUŞCIAG

U.M.F. "Carol Davila" Bucureşti

4. Conf. univ.dr  CRISTIAN TIGAE

Universitatea din Craiova

5. Conf. univ. dr  GABRIELA RĂU

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE    

Rezumat engleză

       

 

MOCANU P. ADRIANA GEORGIANA

19.02.2016

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

STUDII PRIVIND SINTEZA ŞI CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICĂ A UNUI COMPOZIT HIDROXIAPATITĂ -CIPROFLOXACINĂ CU APLICAŢII ÎN TERAPIA OSOASĂ

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANICA DRICU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  JOHNY NEAMŢU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  LAURENŢIU MORUŞCIAG

U.M.F. "Carol Davila" Bucureşti

4. Conf. univ.dr  CRISTIAN TIGAE

Universitatea din Craiova

5. Conf. univ. dr OCTAVIAN CROITORU

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

   FOARTE BINE  

Rezumat engleză

       

  

ANDREI I. ŞTEFAN - CONSTANTIN

26.02.2016

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

LOCUL OSTEOSINTEZEI METALICE ÎN FRACTURILE DESCHISE DE GAMBĂ

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Acad. prof. univ. dr  NICOLAE GORUN

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr DAN BARBU

U.M.F. ''Carol Davila '' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DANIELA TARNIŢĂ

Universitatea din Craiova

5. Conf. univ. dr DAN GRECU

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

    FOARTE BINE

Rezumat engleză

     

  

GURAN D.T. CARMEN - MIRELA (SÎRBU)

01.04.2016

orele 9.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

CONDUITA ACTUALĂ LA NAŞTERE ŞI POSTPARTUM A FEŢILOR HIPOTROFICI ÎN RELAŢIE CU ETIOPATOGENIA RCIU

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  NICOLAE RÂCĂ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Acad. Prof. univ. dr PETRACHE VÂRTEJ

U.M.F. ''Carol Davila '' Bucureşti

4. Acad. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU

U.M.F. ''Carol Davila '' Bucureşti

5. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

       

 

RÎCĂ I. DAIANA - ELENA (ANGHELOIU)

 

01.04.2016

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

CARDIOTOCOGRAFIA FETALĂ INTEGRATĂ ÎN EVALUAREA ANTENATALĂ ÎN DIAGNOSTICUL SUFERINŢEI FETALE ACUTE

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  NICOLAE RÂCĂ

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Acad. Prof. univ. dr PETRACHE VÂRTEJ

U.M.F. ''Carol Davila '' Bucureşti

4. Acad. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU

U.M.F. ''Carol Davila '' Bucureşti

5. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

       

   

SÎRBU C. OVIDIU COSTINEL

 

 

01.04.2016

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

ROLUL ECOGRAFIEI ÎN PERIOADA A II-A A TRAVALIULUI

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr FRANCISC MIXICH

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  NICOLAE CERNEA

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Acad. Prof. univ. dr PETRACHE VÂRTEJ

U.M.F. ''Carol Davila '' Bucureşti

4. Acad. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU

U.M.F. ''Carol Davila '' Bucureşti

5. Prof. univ. dr LILIANA NOVAC

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

       

  

BĂRU L. LIDIA (BOLDEANU)

 

01.04.2016

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

IMPLICAREA POLIMORFISMELOR GENELOR KDR, iNOS ŞI p53 ÎN AVORTUL RECURENT

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  LILIANA NOVAC

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Acad. Prof. univ. dr PETRACHE VÂRTEJ

U.M.F. ''Carol Davila '' Bucureşti

4. Acad. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU

U.M.F. ''Carol Davila '' Bucureşti

5. Prof. univ. dr FRANCISC MIXICH

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

  

STREAŢĂ I. IOANA

(CV)

24.06.2016

orele 9.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

EVALUAREA MOLECULARĂ A TULBURĂRILOR GLOBALE DE DEZVOLTARE ŞI A DEFICITULUI INTELECTUAL *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANICA DRICU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  FRANCISC MIXICH (CV)

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  VICTOR IOAN POP (CV)  

 U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca

4. Conf. univ. dr RADU POPP (CV)  

 U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca

5. Conf. univ. dr MIHAI IOANA (CV)

 U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

OSMAN I. ANDREI

24.06.2016

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

PRINCIPII ACTUALE DIAGNOSTICE ŞI TERAPEUTICE ÎN TUMORILE MALIGNE LARINGIENE

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  ELENA IONIŢĂ

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  RADU - CRISTIAN POPESCU  

 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr GHEORGHE IONEL COMŞA

 Universitatea ''Ovidius''Constanţa

5. Prof. univ. dr CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU

 U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

  

NOVY C.B. OANA - ROXANA

(CV)

29.06.2016

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

STUDIUL OSTEOPOROZEI PRIN UTILIZAREA BIOMARKERILOR *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CRISTIANA SIMIONESCU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  LILIANA NOVAC (CV)

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Acad. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU  (CV)  

 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr EDUARD CIRCO (CV)  

 Universitatea '' Ovidius'' Constanţa

5. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA (CV)

 U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

  

IANCU Ş. GABRIELA MARCELINA

(CV)

29.06.2016

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

CORELAREA FACTORILOR DE MEDIU CU CANCERELE DIGESTIVE

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CRISTIANA SIMIONESCU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  FLORINEL BĂDULESCU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  PETRU ARMEAN  (CV)

 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Cercet. Şt. gr. I dr ALEXANDRU CĂLIN GRIGORESCU(CV)

Institutul Oncologic ''Prof. dr Alexandru Trestioreanu'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr ILEANA PREJBEANU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

       

  *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

  

CROITORU O. MIRELA LUCIA (OPRI)

  

                  

30.06.2016

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

STUDIUL CLINIC, HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL MODIFICĂRILOR PARODONTALE LA PURTĂTORII DE PROTEZE DENTARE FIXE ŞI MOBILIZABILE

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  LAURENŢIU MOGOANTĂ

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  ANDREI MOTOC

 U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr GABRIELA MUŢIU  

 Universitatea din Oradea

5. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU  

 U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

 

URETYAN G. MELANIA OLIMPIA

 

  

                  

30.06.2016

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

STUDIUL CLINIC, HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL

MODIFICĂRILOR PARODONTALE ŞI DENTINARE LA

PACIENŢII CU PARODONTOPATIE SEVERĂ

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  LAURENŢIU MOGOANTĂ

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  ANDREEA DIDILESCU

 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr GABRIELA MUŢIU  

 Universitatea din Oradea

5. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU  

 U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

 

POPESCU C. EMMA - CRISTINA  

(CV)

30.06.2016

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

HIPERCREŞTEREA GINGIVALĂ DE CAUZĂ LOCALĂ - STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  ŞTEFANIA CRĂIŢOIU (CV)

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  ANDREEA DIDILESCU (CV)

 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr GABRIELA MUŢIU (CV)  

 Universitatea din Oradea

5. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ (CV)  

 U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

FLORINCESCU N. NONA AURA (FLORINCESCU - GHEORGHE)

(CV)

15.07.2016

orele 9.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 STUDIUL CLINIC ŞI BIOLOGIC ASUPRA EFICIENŢEI TRATAMENTULUI ANTIINFLAMATOR ÎN RINITA ALERGICĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr EUGEN OSIAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  FLORICA POPESCU (CV)

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  ELENA CĂTĂLINA LUPUŞORU (CV)

 U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

4. Prof. univ. dr VIORELA ENĂCHESCU (CV)  

 U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr  ADRIAN TASE (CV)  

  Universitatea din Piteşti

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

       

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

VANCEA P. CRISTIANA PAULA (BĂRBULESCU)

 

15.07.2016

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 TRATAMENTUL OBEZITĂŢII LA COPIL ŞI ADOLESCENT

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr EUGEN OSIAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  FLORICA POPESCU

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr VIORELA ENĂCHESCU   

 U.M.F. Craiova

4. Conf. univ. dr   EMILIAN DAMIAN POPOVICI

 U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ. dr  ADRIAN TASE  

  Universitatea din Piteşti

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE 

Rezumat engleză

       

   

FLOROU D. CHAROULA  

 

19.07.2016

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

ASPECTE MACROSCOPICE, MICROSCOPICE ŞI IMUNOHISTOCHIMICE ALE ENCEFALULUI LA PACIENŢII TRAUMATIZAŢI ŞI EXAMINAŢI LA MEDICINĂ LEGALĂ

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr IANCU EMIL PLEŞEA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  LAURENŢIU MOGOANTĂ

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr CARMEN ARDELEANU

 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr GABRIELA MUŢIU

 Universitatea din Oradea

5. Prof. univ. dr ROXANA ZĂVOI

 U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

  

BÎLDEA G. MIHAELA LARISA (BÎCU) (CV

  

                  

21.07.2016

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 MARKERI AI INSULINOREZISTENŢEI ÎN BOALA RENALĂ DIABETICĂ ÎN DIABETUL ZAHARAT TIP 1 *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANICA DRICU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  MARIA MOŢA (CV)

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  ROMULUS ZORIN TIMAR (CV)

 U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr MIHAELA EUGENIA DINCĂ (CV)

 U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr  ADRIAN RADU VLAD (CV)

 U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE  

Rezumat

engleză

       

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

MUNTEAN I.CRISTINA (CV)

21.07.2016

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

CORELAŢII CLINICO-PARACLINICE ÎN POLINEUROPATIA DIABETICĂ SENZITIVO-MOTORIE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANICA DRICU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  MARIA MOŢA (CV)

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  ROMULUS ZORIN TIMAR (CV)

 U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Conf. univ. dr  ADRIAN RADU VLAD (CV)

 U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ. dr  VALERICA TUDORICĂ (CV)

 U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat

engleză

       

  *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

  

MAŞALA I. NARCIS CRISTIAN

16.09.2016

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

EVALUAREA PREOPERATORIE A SISTEMULUI VENOS PORT HEPATIC PRIN COMPUTER TOMOGRAFIE

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  RĂDUCU NEMEŞ

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  MIRCEA BEURAN

 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DORU VÂLCEANU

 U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ.dr  MIHAI POPESCU

 U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

  

DUMITRA A. GHEORGHE - GINDROVEL

19.09.2016

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

ABORDAREA WHEEZINGULUI ÎN PRACTICA PEDIATRICĂ A CABINETULUI MEDICULUI DE FAMILIE

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  IANCU EMIL PLEŞEA

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  IOAN GHERGHINA

 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CRISTIAN GHEONEA

 U.M.F.  Craiova

5. Conf. univ.dr  MIHAI CRAIU

 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

 

PĂTRUNĂ C. CRISTINA - EUGENIA (CV)

30.09.2016

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

STUDIUL NEUROPSIHIC ŞI CARDIOVASCULAR LA UN LOT DE MUNCITORI ÎN SIGURANŢA CIRCULAŢIEI *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr AMELIA MARIA GĂMAN

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  SIMONA GUSTI (CV)

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  IOANA ANCA BĂDĂRĂU (CV)

 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr GEORGETA MIHALAŞ  (CV)

 U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr  MARIA IANCĂU (CV)

 U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

       

  *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

ILIESCU N.Ş. LELIA(CV)

30.09.2016

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

STUDIU PRIVIND TERAPIA DURERII POSTOPERATORII ÎN CHIRURGIA MAJORĂ ABDOMINALĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr AMELIA MARIA GĂMAN

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  SIMONA GUSTI (CV)

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  IOANA ANCA BĂDĂRĂU (CV)

 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr GEORGETA MIHALAŞ  (CV)

 U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ.dr  MARIA IANCĂU (CV)

 U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

       

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

    

ŞOŞEA M. NELU IRINEL

5.10.2016

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

EFECTELE PROPOFOLULUI ASUPRA BALANŢEI REDOX LA PACIENŢII CHIRURGICALI, ÎN PERIOADA PERIOPERATORIE

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Conf. univ. dr MARIN VALERIU ŞURLIN

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  MARIA VRABETE

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  DOREL SĂNDESC

 U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr LIGIA RUSU

 Universitatea din Craiova

5. Prof. univ.dr  DAN MOGOŞ

 U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FAORTE BINE 

Rezumat engleză

  

MITROI F. CRISTINA - MARIANA (CV)

14.10.2016

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

ROLUL TRANZIŢIEI EPITELIO-MEZENCHIMALE ÎN CARCINOGENEZA TIROIDIANĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  CRISTIANA SIMIONESCU (CV)

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  MARIANA COSTACHE (CV)

 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIA SAJIN (CV)

 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr  MARIN VALERIU ŞURLIN (CV)

 U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

FOARTE BINE 

Rezumat engleză

       

  *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

  

BACÎZU I. ELENA (MIREA) (CV)

18.11.2016

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

MODELE MATEMATICE PRIVIND MORBIDITATEA PROFESIONALĂ PRIN TULBURĂRI DE STATICĂ VERTEBRALĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LILIANA VICTORIA NOVAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  POPESCU FLORICA (CV)

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr ELENA TAINA AVRAMESCU (CV)

 Universitatea din Craiova

4. Conf. univ. dr AGRIPINA RAŞCU (CV)

 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ.dr  MAGDALENA RODICA TRĂISTARU (CV)

 U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE 

Rezumat engleză

       

  *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

   

IOVĂNESCU L.C. VLAD - FLORIN (CV)

18.11.2016

orele 13.30

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

DISFUNCŢIA RENALĂ ÎN BOALA CRONICĂ HEPATICĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANICA DRICU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  EUGEN MOŢA (CV)

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr MIRCEA NICOLAE PENESCU (CV)

 U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CRISTIN CONSTANTIN VERE (CV)

 U.M.F. Craiova

5. Conf. univ.dr  LILIANA ANA TUŢĂ (CV)

Universitatea ''Ovidius'' Constanţa, Facultatea de Medicină

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE 

Rezumat engleză

       

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

DIUGAN D. FLAVIA - CRISTINA (CV)

6.12.2016

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

IMPORTANŢA GLICEMIEI LA O ORĂ ÎN CADRUL TESTULUI DE TOLERANŢĂ LA GLUCOZĂ ORALĂ ÎN EVALUAREA INSULINOSECREŢIEI ŞI A INSULINOREZISTENŢEI *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CRISTIN CONSTANTIN VERE

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  MARIA MOŢA (CV)

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr ROMULUS ZORIN TIMAR (CV)

U.M.F. '' Victor Babeş'' Timişoara

4. Prof. univ. dr MIHAELA EUGENIA DINCĂ (CV)

 U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr  ADRIAN RADU VLAD (CV)

 U.M.F. '' Victor Babeş'' Timişoara

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

       

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

  

PÎRVU A. ANA (BOBÎRNAC)

12.12.2016

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ALE ÎMBOLNĂVIRILOR PRIN TUBERCULOZĂ LA GRUPE POPULAŢIONALE DEFAVORIZATE ÎN JUDEŢUL DOLJ ÎN PERIOADA

2006 - 2011

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CRISTIANA SIMIONESCU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  VALENTIN CÂRLIG  

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Conf. univ. dr   EMILIAN DAMIAN POPOVICI

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

4. Conf. univ. dr   ADRIAN BĂNCESCU

U.M.F. ''Carol Davila''Bucureşti

5. Conf. univ. dr  SORIN NICOLAE DINESCU

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

    

FLORESCU M.G. DAN NICOLAE (CV)

15.12.2016

orele 16.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

POLIMORFISME GENETICE ASOCIATE GENELOR NOD2 ŞI ATG5 ŞI RISCUL DE CANCER GASTRIC*)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CRISTIN CONSTANTIN VERE

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  TUDOREL CIUREA (CV)

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr MIHAI MIRCEA DICULESCU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CRISTIAN GHEORGHE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

       

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

GHEORMAN V. VICTOR (CV)

15.12.2016

orele 17.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

CONSIDERAŢII PRIVIND STRESUL ŞI MODIFICĂRILE NEUROPSIHICE ÎN AFECŢIUNILE HEPATICE CRONICE DE ETIOLOGIE VIRALĂ*)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CRISTIN CONSTANTIN VERE

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  ION ROGOVEANU (CV)

          U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr MIHAI MIRCEA DICULESCU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CRISTIAN GHEORGHE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr TUDOR UDRIŞTOIU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

       

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

STĂNIA I. BOGDAN - MARIAN  

19.12.2016

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

PARTICULARITĂŢI CLINICO-EVOLUTIVE ŞI TERAPEUTICE ALE TULBURĂRII DEPRESIVE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr DRAGOŞ MARINESCU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr MIRELA MANEA

U.M.F. ''Carol Davila''Bucureşti

4. Prof. univ. dr TUDOR UDRIŞTOIU

 

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr MARIA LADEA

 

U.M.F. ''Carol Davila''Bucureşti 

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

  

MUTICĂ M. MIHAI (CV)

19.12.2016

orele 14.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

ASPECTE TERAPEUTICE ŞI EVOLUTIVE ÎN SCHIZOFRENIE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr DRAGOŞ MARINESCU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MIRELA MANEA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila''Bucureşti

4. Prof. univ. dr TUDOR UDRIŞTOIU (CV)

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr MARIA LADEA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila''Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

       

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

Actualizat la 22.11.2023, 09:28