Serviciul social și administrare clădiri

Serviciul social și administrare clădiri

Serviciul social și administrare clădiri este condus de un șef serviciu care se subordonează directorului resurse umane și are, în principal, urmatoarele atribuții:

a) asigurarea spațiilor de cazare în cămine, întreținerea și repararea acestora;

b) repartizarea locurilor de cazare eliberate astfel încât să se asigure costuri minime /loc de cazare, pe tot parcursul anului universitar;

c) asigurarea desfășurării serviciilor de prestări servicii (spălătorie rufe, dezinsecție și deratizare, salubrizare, instalații frigorifice, case de marcat) ;

d) asigurarea servirii hranei pentru cadre didactice și studenți la Cantină, in conditii igienico – sanitare corespunzatoare normelor ASPDolj și la prețuri accesibile;

e) asigurarea evidenței și distribuirii în condiții corespunzatoare a burselor studenților și decontării abonamentelor de călătorie;

f) asigurarea aprovizionării cu materiale de curățenie, reparații și întreținere necesare desfășurării corespunzatoare a activității în cămine și cantină.

 

Şef Serviciu

Ec. Elena Khalaf

E-mail: social@umfcv.ro

Actualizat la 13.06.2023, 14:23