Compartimentul Personal

Compartimentul Personal

Compartimentul Personal are următoarele atribuții:

a) Angajarea, promovarea și evaluarea personalului didactic, auxiliar didactic și administrativ din cadrul UMFCV ;

b) Completarea Registrului General de Evidență al Salariaților;

c) Întocmirea statelor de funcții pentru personalul nedidactic;

d) Eliberarea de adeverințe privind calitatea de angajat precum și adeverințelor de vechime;

e) Procurarea de carnete de muncă pentru noii angajați și a suplimentelor de carnete de muncă;

f) Întocmirea dosarelor în vederea pensionării (limită vârstă, anticipată, parțial anticipată, invaliditate) și depunerea lor la Casa județeana de pensii pentru personalul didactic și nedidactic din UMFCV;

g) Întocmirea legitimațiilor pentru personalul UMF și preschimbarea celor expirate;

h) Întocmirea organigramelor pentru toate serviciile din cadrul UMF.

Actualizat la 13.10.2023, 13:30