Direcţia Resurse Umane

Direcţia Resurse Umane

Director

Ec. Aurica Matei

Email: resurse.umaneumfcv.ro


Directia Resurse Umane
este condus de un director subordonat directorului general administrativ si are urmatoarele atributii:

a) Coordonarea activitatilor de angajare a personalului didactic din cadrul UMFCV;

b) Coordonarea activitatilor de angajare, promovare si evaluare a personalului nedidactic

din cadrul UMFCV;

c) Coordonarea activitatilor de completare a Registrului General de Evidenta al Salariatilor;

d) Coordonarea activitatilor de intocmire a statelor de functii pentru personalul auxiliar didactic si nedidactic;

e) Realizarea legaturii intre toate compartimentele UMF in ceea ce priveste reglementarile legate de salarii (termenele de aducere a concediilor medicale, a foilor colective de prezenta etc.

 

Directia Resurse Umane are in subordine doua compartimente si un serviciu:

a) Compartimentul Salarizare;

b) Compartimentul Personal;

c) Serviciul Social si Administrare Cladiri.

 

Actualizat la 08.12.2022, 14:50