Compartimentul Salarizare

Compartimentul Salarizare

Compatimentul Salarizare are următoarele atribuții:

a) Întocmirea statelor de salarii pe baza foilor colective de prezență primite de la catedre, departamente și servicii;

b) Calcularea și punerea în plată a concediilor medicale de boală, sarcină și lăuzie precum și a concediilor de odihnă;

c) Întocmirea statele de plată pentru cadrele didactice asociate și pentru profesorii consultanți, pe baza talonului lunar de pensie;

d) Primirea, verificarea și calcularea fișelor de cumul și plata cu ora conform tarifelor, funcției și vechimii cadrelor didactice și asociate;

e) Colaborarea cu banca pentru realizarea cardurilor de debit pentru angajații UMF, conform legii și comunicarea către aceasta a borderourilor care conțin drepturile salariale ce se vireaza în carduri;

f) Întocmirea, la cerere, a adeverințelor de venit;

g) Centralizarea viramentelor angajatului și angajatorului;

h) Depunerea declarației lunare privind contribuția la fondul de asigurări sociale pentru salariații din UMF la Casa județeană de pensii;

i) Întocmirea declarațiilor lunare către casele de asigurări sociale de sănătate și Agenția de ocupare a forței de muncă în conformitate cu normele acestora și la datele stabilite prin lege.

j) Întocmirea declarațiilor statistice lunare către Direcția județeană de statistică, la datele stabilite prin lege.

Actualizat la 13.10.2023, 13:29