Declarații de avere şi interese

Declarații de avere şi interese

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnitătilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Când se depun declaraţiile:

  • anual, până la data de 15 iunie;
  • în termen de 30 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii;
  • în termen de cel mult 30 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii.

Persoana responsabilă care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese este doamna Becheru Daniela, Directia Resurse umane.

Manual pentru completarea electronică a declaraţiilor

Actualizat la 29.06.2023, 15:03