Etapele conflictului

Etapele conflictului

Conflictul este o relaţie în care fiecare parte percepe scopurile, valorile, interesele şi conduita celeilalte persoane ca opuse celor ale sale. Aproape toate conflictele trec printr-o perioadă de creştere şi descreştere a intensităţii lor. Acest ciclu este un răspuns dinamic la acţiunile şi reacţiunile părţilor.

Pentru a înţelege şi a manageria mai bine un conflict, trebuie să analizăm etapele lui:

  1. Debutul – faza în care un conflict iese din starea de latenţă şi devine manifest prin simple neînţelegeri. Pot apărea divergenţe minore care necontrolate la timp pot degenera în conflicte reale.
  2. Confruntarea – faza în care tensiunea interacţiunii este crescută. Acest moment este foarte important deoarece apare nevoia unei soluţii raţionale. Modul de gestionare a acestei etape îşi va pune amprenta asupra evoluţiei conflictului. Creşterea, escaladarea conflictului sau rezolvarea lui se hotărăşte în această etapă.
  3. Creşterea – are loc atunci când părţile îşi intensifică acţiunile de urmărire a scopurilor lor. Creşterea poate fi văzută în forme diferite, însă de obicei implică anumite acţiuni ostile îndreptate către o altă parte. În această etapă se ajunge la escaladarea agresivităţii argumentelor, indivizii tind să înlocuiască acţiunile raţionale cu acţiuni iraţionale, chair violente.
  4. Polarizarea - are loc atunci când toate aspectele relaţiilor dintre părţi încep să se destrame. Dacă se ajunge în această etapă înseamnă că acel conflict este distructiv, contactul dintre părţi descreşte, iar comunicarea devine încordată. De obicei această situaţie este însoţită şi de creşterea numărului de rezultate problematice.
  5. Lărgirea – este o fază în care părţile încep să-şi găsească suport în aliaţi şi protectori, conducând la creşterea numărului de părţi implicate în rezultatele conflictului.
  6. Antrenarea - În ultimele stagii ale conflictelor, părţile sunt deseori  prinse în cursul acţiunii generând o continuare sau intensificare a conflictului, fără nici o şansă de retragere onorabilă sau sigură. Frica de a pierde influenţa şi poziţia, neacceptarea admiterii unei greşeli costisitoare, şi dorinţa de revanşă sau recuperare a pierderilor, toate astea contribuie la continuarea implicării în conflict în ciuda pierderilor uriaşe.
  7. Descreşterea - Are loc atunci când părţile, uneori cu ajutorul unei terţe părţi intermediare, acţionează într-un mod prin care indică că au de gând să înceteze cu comportamentul advers, fie unilateral fie condiţionat.
  8. Rezolvarea - este etapa în care părţile ajung să reducă, să rezolve sau să termine conflictul. Se obţine o situaţie de calm şi cooperare. Rezolvarea prin crearea unui echilibru instabil nu este o soluţie constructivă, acesta, la cel mai mic semn de tensiune va reacţiona distructiv asupra părţilor, putând genera un nou conflict.
Actualizat la 03.02.2023, 13:33