Despre conflicte în general

Despre conflicte în general

O societate fără conflicte are fi o societate perfectă, utopică. Însă în viaţa cotidiană, conflictele sunt omniprezente, bineînţeles de magnitudini şi de tipuri diferite, unele dintre ele având şi rol reglator şi aducând beneficii părţilor implicate. Probabil că vă întrebaţi, ce beneficii poate avea un conflict?

Înainte de a ajunge la beneficiile pe care le poate avea o persoană care gestionează adecvat un conflict este important să îl definim. În definiţia clasică, conflictul reprezintă o opoziţie deschisă, o luptă între indivizi, grupuri, clase sociale, partide, comunităţi, state cu interese economice, politice, religioase, etnice, rasiale etc., divergente sau incompatibile, cu efecte distructive asupra interacţiunii sociale. În „Dicţionarul de Psihologie” de N. Sillamy, conflictul este definit ca „luptă de tendinţe, de interese; situaţie în care se găseşte un individ supus unor forţe vectorial opuse şi de puteri aproape egale”.

Unii autori, precum C. Rogers, G. Allport, E. Erikson, consideră conflictul ca fiind o caracteristică normală a psihismului, condiţie a dezvoltării şi autodepăşirii, pe de altă parte, alţi autori îl consideră ca o urmare negativă a perturbărilor personalităţii (W. Stern, P. Janet, A. Maslow, K. Lewin, L. Festinger).

Există numeroase clasificări ale conflictelor, în funcţie de diverse criterii, dintre care amintim cele mai importante: localizarea (conflicte intrapersonale/intrapsihice şi extrapersonale/sociale), vizibilitate (manifeste şi nemanifeste), natura (biologice, psihologice, socioculturale), părţile implicate (endogene-exogene, simetrice-asimetrice), scopul (centrate pe problemă sau pe structură), nivelul (disconfort, incident, neînţelegere, tensiune, criza) etc.

Conflictele pot avea mai multe cauze, ca de exemplu incompatibilitatea dintre persoane, dintre credinţele lor, multitudinea nevoilor care se cer a fi satisfăcute şi, care, poate la un anumit moment nu sunt concordante cu ale celorlalţi, comunicarea absentă sau defectuoasă, comportamente neadecvate, agresivitatea, conflictul de norme, competenţe sociale dezvoltate nesatisfăcător.

Rezultatele conflictelor intrapsihice pot fi: constructive (se instalează o armonizare a vieţii personale, în sensul că persoana îşi formează noi atitudini, noi trăiri, îşi dezvoltă conştiinţa de sine, învaţă să se autoaprecieze adecvat, devine mai coerentă, mai stabilă în comportamente, decizii etc.) şi distructive (personalitate dizarmonică – apar sentimente de depreciere în ceea ce priveşte propria persoană, de neîncredere în forţele proprii, eficienţa la locul de muncă scade, relaţiile interpersonale se depreciază, tulburări nevrotice).

Actualizat la 03.02.2023, 13:27