Rezultate intermediare ale proiectului POSDRU Nr. 82705-CR3

Rezultate intermediare ale proiectului POSDRU Nr. 82705-CR3

Perioada:

01 decembrie 2010 – 31 august 2013

Activităţi

Rezultate planificate

Rezultate atinse

Procent de realizare

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1 Iniţierea proiectului şi completarea bazelor de date

A1.3. Semnarea contractelor individuale de studii universitare de doctorat, inclusiv anexele acestora, precum si a eventualelor acte aditionale în conformitate cu specificul proiectului

urmărirea în lunile 2-3,anul 1 proiect a celor 31 contracte încheiate cu doctoranzii, anexelor acestora şi a eventualelor acte adiţionale

urmărirea în lunile 2-3,anul 1 proiect a celor 31 contracte încheiate cu doctoranzii, a anexelor acestora şi a eventualelor acte adiţionale

100%

finalizat

A1.4. Completarea datelor personale ale grupului tinta în aplicatia informatica pentru evidenta doctoranzilor beneficiari ai proiectului

urmărirea

în lunile 2-3, anul 1 proiect a  completării datelor personale a celor 31 doctoranzi

urmărirea

în lunile 2-3, anul 1 proiect a  completării datelor personale a celor 31 doctoranzi

100%

finalizat

Activitatea 2 Formarea doctoranzilor în conformitate cu planurile de studii actualizate

A2.1 Formarea doctoranzilor prin programul de pregatirea avansata si alegerea traseelor curriculare din lista temelor optionale

31 de doctoranzi inclusi in programul de pregatire avansata

31 de doctoranzi inclusi in programul de pregatire avansata

100%

finalizat

A2.2. Urmarirea intocmirii rapoartelor de activitate ale doctoranzilor si avizarea acestora de catre experti

1116 informari lunare privind activitatea doctoranzilor

1078 informari lunare privind activitatea doctoranzilor

97%

în derulare

Activitatea 3 Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi

A.3.1. Organizarea şi derularea activităţilor  pentru acordarea bursei lunare catre doctoranzi

124 lucrari prezentate

62 lucrari publicate

1116 pontaje lunare privind activ doctoranzilor

136 lucrari prezentate

87 lucrari publicate

1078 pontaje lunare privind activ doctoranzilor

110%

 

140%

 

97%

 

 

în derulare

 

în derulare

 

în derulare

 

A.3.2. Organizarea şi derularea activităţilor de sprijin a participării doctoranzilor la Simpozioane, Conferinte sau Seminarii nationale si/sau internationale cu acordarea finantarii

184 de participări la simpozioane, seminarii şi /sau conferinţe

8 participări la simpozioane, seminarii şi /sau conferinţe

4 %

în derulare

 

Activitatea 4 Sprijinirea efectuarii mobilitatilor externe ale doctoranzilor

A4.1. Organizarea stagiilor de mobilitate a doctoranzilor sprijiniţi prin semnarea de acorduri în acest sens cu alte universitati sau centre de cercetare din Uniunea Europeana

10 Parteneri transnationali implicati in proiect

22 Parteneri transnationali implicati in proiect

220%

în derulare

A4.2. Derularea stagiilor de pregatire pentru doctoranzii sprijiniţi în universitati sau centre de cercetare din UE si acordarea sprijinului financiar

176 informari mobilitati externe

176 pontaje mobilitati externe

129 informari mobilitati externe

129 pontaje mobilitati externe

73%

 

 

 

73%

în derulare

Activitatea 5 Activitati de informare şi publicitate

A5.1. Realizarea de brosuri, pliante, afise referitoare la proiect si crearea unei sectiuni în site-ul institutional dedicata proiectului

300 broşuri

800 pliante

1 secţiune creată în site-ul instituţional dedicată proiectului

0 broşuri

0 pliante

1 secţiune creată în site-ul instituţional dedicată proiectului

10%

în derulare

A.5.2. Organizarea de conferinte de presa pentru asigurarea vizibilitatii proiectului

2 conferinţe de presă

1 conferinţă de presă

50%

în derulare

Activitatea 6 Asigurarea caracterului interdisciplinar al temelor de cercetare precum si a vizibilitatii rezultatelor cercetarii

A.6.2. Realizarea si sustinerea de lucrari stiintifice la manifestari nationale sau internationale de catre doctoranzi si publicarea în reviste indexate în baze de date a rezultatelor obtinute pe parcursul stagiului doctoral

- 124 lucrări doctoranzi prezentate la conferinte, seminarii, sesiuni de cercetare;

- 62 lucrări doctoranzi publicate în reviste indexate

- 136 lucrări doctoranzi prezentate la conferinte, seminarii, sesiuni de cercetare;

- 87 lucrare  publicată în reviste indexate

110%

 

 

 

 

 

 

140%

în derulare

Activitatea 7 Managementul şi monitorizarea proiectului

A.7.1. Monitorizarea permanenta de catre echipa de management bazata pe sistemul de obiective/activitati si responsabilitati stabilite initial

260 rapoarte de activitate ale echipei de management

409 rapoarte de activitate ale echipei de management

157%

în derulare pe toata perioada proiectului

A.7.2. Gestiunea financiara a proiectului si gestiunea documentelor specifice procesului de alocare a burselor de studiu şi de mobilitate a doctoranzilor

31 doctoranzi care beneficiază lunar de bursă doctorală

31 doctoranzi care beneficiază lunar de bursă doctorală

97%

 

 

 

 

 

 

în derulare

 

 

 

 

 

A.7.3. Intocmirea si transmiterea unor rapoarte tehnice si financiare interne si catre autoritatea de management sau organismul intermediar

6 Cereri de rambursare

3 Cereri de rambursare

50%

în derulare

A.7.4. Pregatirea procedurilor de achizitii din cadrul proiectului si efectuarea achizitiilor

4 proceduri achiziţie echipamente necesare proiectului

(+efectuarea achiziţiei)

4 proceduri  achiziţie echipamente necesare proiectului

(+efectuarea achiziţiei)

100%

în derulare

Actualizat la 08.09.2021, 18:25