Rezultate intermediare ale proiectului POSDRU nr. 82705-CR1

Rezultate intermediare ale proiectului POSDRU nr. 82705-CR1

 

 

 

 

Perioada:

 
01 decembrie 2010 – 30 aprilie 2011
Activităţi
Rezultate planificate
Rezultate atinse
Procent de realizare
Stadiul (început, în curs, realizat)
Activitatea 1 Iniţierea proiectului şi completarea bazelor de date
A1.3.Semnarea contractelor individuale de studii universitare de doctorat, inclusiv anexele acestora, precum si a eventualelor acte aditionale în conformitate cu specificul proiectului
urmărirea în lunile 2-3,anul 1 proiect a celor 31 contracte încheiate cu doctoranzii, anexelor acestora şi a eventualelor acte adiţionale
urmărirea în lunile 2-3,anul 1 proiect a celor 31 contracte încheiate cu doctoranzii, a anexelor acestora şi a eventualelor acte adiţionale
100%
finalizat
A1.4. Completarea datelor personale ale grupului tinta în aplicatia informatica pentru evidenta doctoranzilor beneficiari ai proiectului
urmărirea
în lunile 2-3, anul 1 proiect a completării datelor personale a celor 31 doctoranzi
urmărirea
în lunile 2-3, anul 1 proiect a completării datelor personale a celor 31 doctoranzi
100%
finalizat
Activitatea 2 Formarea doctoranzilor în conformitate cu planurile de studii actualizate
A2.1 Formarea doctoranzilor prin programul de pregatirea avansata si alegerea traseelor curriculare din lista temelor optionale
31 de doctoranzi inclusi in programul de pregatire avansata
31 de doctoranzi inclusi in programul de pregatire avansata
50%
în derulare
A2.2. Urmarirea intocmirii rapoartelor de activitate ale doctoranzilor si avizarea acestora de catre experti
1116 informari lunare privind activitatea doctoranzilor
186 informari lunare privind activitatea doctoranzilor
17%
în derulare
Activitatea 3 Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi
A.3.1. Organizarea şi derularea activităţilor pentru acordarea bursei lunare catre doctoranzi
31 doctoranzi care beneficiază lunar de bursă doctorală
31 doctoranzi care beneficiază lunar de bursă doctorală
17%
 
 
 
 
 
 
în derulare
 
 
 
 
 
A.3.2. Organizarea şi derularea activităţilor de sprijin a participării doctoranzilor la Simpozioane, Conferinte sau Seminarii nationale si/sau internationale cu acordarea finantarii
184 de participări la simpozioane, seminarii şi /sau conferinţe
1 participări la simpozioane, seminarii şi /sau conferinţe
1 %
început
Activitatea 5 Activitati de informare şi publicitate
A5.1. Realizarea de brosuri, pliante, afise referitoare la proiect si crearea unei sectiuni în site-ul institutional dedicata proiectului
300 broşuri
800 pliante
1 secţiune creată în site-ul instituţional dedicată proiectului
0 broşuri
0 pliante
1 secţiune creată în site-ul instituţional dedicată proiectului
0%
în derulare
A.5.2. Organizarea de conferinte de presa pentru asigurarea vizibilitatii proiectului
2 conferinţe de presă
1 conferinţă de presă
50%
în derulare
Activitatea 6 Asigurarea caracterului interdisciplinar al temelor de cercetare precum si a vizibilitatii rezultatelor cercetarii
A.6.2. Realizarea si sustinerea de lucrari stiintifice la manifestari nationale sau internationale de catre doctoranzi si publicarea în reviste indexate în baze de date a rezultatelor obtinute pe parcursul stagiului doctoral
- 124 lucrări doctoranzi prezentate la conferinte, seminarii, sesiuni de cercetare;
- 62 lucrări doctoranzi publicate în reviste indexate
- 2 lucrări doctoranzi prezentate la conferinte, seminarii, sesiuni de cercetare;
- 1 lucrare  publicată în reviste indexate
2%
 
 
 
 
 
 
2%
în derulare
Activitatea 7 Managementul şi monitorizarea proiectului
A.7.1. Monitorizarea permanenta de catre echipa de management bazata pe sistemul de obiective/activitati si responsabilitati stabilite initial
260 rapoarte de activitate ale echipei de management
29 rapoarte de activitate ale echipei de management
11%
în derulare pe toata perioada proiectului
A.7.2. Gestiunea financiara a proiectului si gestiunea documentelor specifice procesului de alocare a burselor de studiu şi de mobilitate a doctoranzilor
31 doctoranzi care beneficiază lunar de bursă doctorală
31 doctoranzi care beneficiază lunar de bursă doctorală
17%
 
 
 
 
 
 
în derulare
 
 
 
 
 
A.7.3. Intocmirea si transmiterea unor rapoarte tehnice si financiare interne si catre autoritatea de management sau organismul intermediar
6 Cereri de rambursare
0 Cereri de rambursare
0%
în derulare
A.7.4. Pregatirea procedurilor de achizitii din cadrul proiectului si efectuarea achizitiilor
4 proceduri achiziţie echipamente necesare proiectului
(+efectuarea achiziţiei)
1 procedură  achiziţie echipamente necesare proiectului
(+efectuarea achiziţiei)
25%
în derulare

 

Actualizat la 08.09.2021, 18:25