Compartimentul Managementul Cercetării Ştiinţifice

Compartimentul Managementul Cercetării Ştiinţifice

 

Compartimentul Managementul cercetării științifice este coordonat de Prorectorul cu managementul academic și cercetarea științifică.

 

 

Atribuțiile principale sunt:

1. Desfășoară activitate de informare-diseminare-consultanță în vederea dezvoltării ariei de participare și eficiență a universității în competițiile naționale și internaționale de granturi.

2. Asigură suport tehnic administrativ și logistic pentru cadrele didactice care intenționează să aplice într-o competiție de granturi de cercetare.

3. Asigură secretul profesional atât cu privire la propunerile de proiecte cât și cu privire la contractele aflate în derulare.

4.Întocmește și actualizează în permanență fișele de evidență ale contractelor de cercetare.

 

Actualizat la 17.02.2023, 09:56