Direcţia Generală Administrativă

Direcţia Generală Administrativă

Director General Administrativ

Mihai Caragea

Email: dgaumfcv.ro

 

Directorul general administrativ face parte din personalul de conducere, îndrumare si control al UMFCV.

(1) Directorul general administrativ are responsabilitati in :

- Investitii: constructii noi, reparatii capitale, laboratoare, amfiteatre, dotari;

- Functionarea administratiei si a consiliului de administratie;

- Probleme studentesti: camine, cantine, cluburi

- Protocol;

- Finantare;

- Sponsori – venituri extrabugetare;

- Imagine si relatia cu mass-media.

(2) Directorul general administrativ este angajat prin concurs pe o perioada de proba de un an, după validarea concursului prin vot secret de catre Senatul UMFCV.

(3) La sfarsitul perioadei de proba poate fi angajat pe o perioada de 5 ani. Angajarea presupune si semnarea contractului de management administrativ cu Rectorul UMFCV.

Numirea Directorului general administrativ se face de catre Rectorul UMFCV.

(4) Rectorul UMFCV poate suspenda din functie, din motive justificate, Directorul general administrativ.

(5) Hotararea de revocare sau mentinere in functie a Directorului general administrativ se ia de catre Senatul UMFCV în cel mult 30 de zile de la data comunicarii ordinului de suspendare.

(6) Directorul general administrativ este sub autoritatea Senatului şi subordonat direct Rectorului.

(7) Directorul general administrativ este responsabil de buna functionare administrativa si financiar contabila a UMFCV.

(8) Directorul general administrativ are sarcina de a executa deciziile strategice luate de autoritatile academice ale UMFCV si de a contribui la managementul strategic si cotidian al UMFCV.

(9) Directorul general administrativ urmareste si coordoneaza din punct de vedere administrativ implementarea politicii UMFCV în domenii ca: finante, buget, gestionarea patrimoniului si gestionarea administrativa a formarii continue, a relatiilor internationale si a cercetarii.

 

Actualizat la 30.09.2022, 13:18