Compartiment Prevenţie şi Protecţie

Compartiment Prevenţie şi Protecţie

 

Coordonator Compartiment Prevenţie și Protecţie

Ing. Galiceanu Radu Aurel
E-mail: radu.galiceanu@umfcv.ro

Telefon: 0770 675 877

 

 

 

Compartimentul Prevenţie şi Protecţie este coordonat de un coordonator de compartiment, desfășurandu-şi activitatea în conformitate cu: Legea 319/2006(actualizată),- legea securităţii şi sănătaţii în muncă;  HG 1425/2006 (actualizat), -  norme metodologice de aprobare a legii securităţii și sănătaţii în muncă; Legea 307/2006 (actualizată), -  apărarea împotriva incendiilor; OMAI 163/2007(actualizat), - norme generale de apărare împotriva incendiilor; Legea 481/2004 (actualizată),  - privind protecţia civilă; Ordin 712/2005 (actualizat), - aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgență;  Ordin 158/2007 (actualizat), - aprobarea Criterilor de performanță privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor pentru situaţii de urgență; şi are urmatoarele atribuţii:

      a) Coordonarea directă a activităţilor privind securitatea și sănătatea în muncă;

      b) Coordonarea directă a activităţilor privind situaţiile de urgență;

      c) Coordonarea și controlarea activităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;

      d) Coordonarea și controlarea activităţilor privind protecţia civilă.
 
 

Raporturile Compartimentului Prevenţie și Protecţie  cu structurile administrative ale instituţiei :

Raporturi de subordonare: este subordonat Rectorului UMFCV și Directorului General Administrativ.
Raporturi de colaborare: colaborează cu toate structurile academice și administrative ale UMFCV.

 

 

    

 

Actualizat la 10.06.2024, 10:30