RESEARCH 62 – Doctorat în context european, contract POSDRU/187/1.5/S/156069