Misiunea Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală

Misiunea Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală

Pregătim profesioniștii în nursing, radiologie și imagistică. Misiunea didactică şi de cercetare ştiinţifică a Facultăţii de Moaşe și Asistenţă Medicală este de a pregăti specialişti în aceste domenii, în conformitate cu prevederile legale privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist şi moaşe (Cod COR 2221, 2222), care să ofere tratament şi servicii de îngrijire persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap ori infirme, precum și altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potenţiale asupra sănătăţii, inclusiv înaintea, în timpul sau după naşterea copilului. Aceștia îşi asumă responsabilitatea pentru planificarea, gestionarea şi evaluarea îngrijirii pacienţilor, inclusiv supravegherea altor lucrători din domeniul îngrijirii sănătăţii, lucrând în mod autonom ori în echipe cu medici şi cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive şi curative.

Absolvenţii vor fi capabili să satisfacă cerinţele de menţinere a stării de sănătate a beneficiarilor din ţară şi din întreg spaţiul comunitar european şi din afara acestuia, cunoscând şi aplicând procesul specific de nursing, dar şi de a forma specialişti cu aptitudini în domeniile de cercetare în nursing, ceea ce va permite ridicarea la rang de ştiinţă a acestei profesii.

Identificăm şi sprijinim implicarea absolvenţilor în procesul educaţional al studenţilor. Formăm specialişti care să îngrijească omul printr-o abordare comprehensivă şi holistică.

 

 

Actualizat la 05.01.2023, 13:07