Masterat

Masterat

EXAMENUL DE DISERTAȚIE, SESIUNEA FEBRUARIE  2024

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE, VA AVEA LOC JOI, 29.02.2024, ORA 10.30 ÎN SALA 105, CORP C – BDUL 1 MAI NR.68

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE : 20,21,22 FEBRUARIE 2024 în intervalul orar 10.00-14.00.

 

Acte necesare dosar înscriere

-      CERERE ÎNSCRIERE  EXAMEN DISERTAȚIE – semnată de către absolvent

-      Copii legalizate sau certificate conform cu originalul de către persoanele autorizate dacă se prezinta originalul, ale certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie (unde este cazul)

-Copie CI afltat în termen de valabilitate

-      DECLARATIE PLAGIAT 2024 

-      NOTA DE  LICHIDARE  PENTRU RIDICAREA ACTELOR DE LA DOSARUL PERSONAL 2024

-      CERERE ACTE STUDII 2024

 LUCRAREA DE DISERTAȚIE ÎN FORMAT LETRICAceasta va fi însoțită de:     

-referatul lucrării semnat de către coordonatorul lucrării,

- rezumatul de min 500 cuvinte întocmit și semnat de absolvent,

- declaraţia de plagiat completată cu pix de culoare albastră, semnată de către coordonator şi de către absolvent

 

-CD care trebuie să cuprindă: (lucrarea de disertaţie în format PDF, prezentarea lucrării desertaţie în POWER POINT, declarația de plagiat  semnată de către coordonatorul ştiinţific şi de către absolvent, scanată în format PDF, referatul de avizare a lucrării,semnat de cadrul didactic coordonator și rezumatul absolventului, scanate in format PDF). Toate datele care se inscripționează pe CD, trebuie să conțină NUME_PRENUME și denumirea documentului.

Persoanele care nu au depus documentatia completă prevăzută în perioada de înscriere, nu vor putea participa la susţinerea examenului de disertaţie din sesiunea februarie 2024.

 

SUSTINEREA CONCURSULUI DE ADMITERE  LA PROGRAMUL DE MASTER DSNC VA AVEA LOC: LUNI, 25.09.2023, ORA 13:00, IN AMFITEATRUL 102, CORP C (FMAM)

CANDIDATII VOR AVEA ASUPRA LOR CARTEA DE IDENTITATE SI PREZENTAREA .ppt ( POWERPOINT) IN FORMAT ELECTRONIC 

 

EXAMENUL DE DISERTAȚIE, SESIUNEA FEBRUARIE  2023,

PERIOADA DE ÎNSCRIERE : 20-22.02.2023 în intervalul orar 10.00-14.00.

 

DOCUMENTE ÎNSCRIERE:

-      CERERE ÎNSCRIERE  EXAMEN DISERTAȚIEsemnată de către absolvent

-      Copii legalizate sau certificate conform cu originalul de către persoanele autorizate dacă se prezinta originalul, ale certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie (unde este cazul)

-      DECLARATIE PLAGIAT 2023 

-      NOTA DE  LICHIDARE  PENTRU RIDICAREA ACTELOR DE LA DOSARUL PERSONAL 2023

-      CERERE ACTE STUDII 2023

-      LUCRAREA DE DISERTAȚIE ÎN FORMAT LETRIC. Aceasta va fi însoțită de: referatul lucrării semnat de către Coordonatorul lucrării, rezumatul de min 500 cuvinte întocmit și semnat de absolvent.

-      CD care conține: lucrarea de DISERTAȚIE în format pdf, prezentarea power point, rezumatul și referatul scanate.

 

Persoanele care nu au depus documentatia completă prevăzută în perioada de înscriere, nu vor putea participa la susţinerea examenului de disertaţie din sesiunea februarie 2023.

 

 

EXAMENUL DE DISERTAŢIE, SESIUNEA FEBRUARIE  2023, SE VA DESFĂȘURA DUPĂ URMATORUL CALENDAR ÎN MOD FIZIC:

 

 

1. SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE: MARȚI 28 FEBRUARIE 2023, ORA 12.00, SALA 105 , CORP C – BDUL 1 MAI NR.68

 

 

 

Actualizat la 16.02.2024, 09:28