Descriere

Descriere

Farmacovigilența este știința și activitățile legate de detectarea, evaluarea, înțelegerea și

prevenirea efectelor adverse sau a oricărei alte probleme legate de medicamente/vaccin.

Toate medicamentele și vaccinurile sunt supuse unor teste riguroase pentru siguranță și

eficacitate prin studii clinice înainte de a fi autorizate pentru utilizare. Cu toate acestea,

procesul de testare clinică implică studierea acestor produse la un număr relativ mic de

indivizi selectați pentru o perioadă scurtă de timp. Anumite efecte secundare pot apărea

numai după ce aceste produse au fost utilizate de către o populație eterogenă, inclusiv

persoane cu alte boli concomitente, și pe o perioadă lungă de timp.

Disciplina are ca obiective principale urmatoarele:

- Deprinderea studentului cu noțiunea de farmacovigilență

- Cunoașterea legislației la nivel național și european în domeniul farmacovigilenței;

- Aplicarea cunoștințelor dobândite în completarea fișei de farmacovigilență;

- Însușirea modalităților de colaborare cu inspectorii ANM pe probleme de

farmacovigilență.

Actualizat la 04.05.2023, 10:25