Etape

Etape

14 luni

Etapa I Structurarea unei baze de date ºi etapizarea planului de cercetare
 •   33100 RON
 • Obiective
  Structurarea unui fisier electronic cu datele pacientelor cu avort. Elaborarea bazei de date si crearea unui sistem structurat de gestionare a datelor. Identificarea parametrilor necesari structurãrii bazei de date.
 • Activități
  Activitati: Structurarea unui fisier electronic cu datele pacientelor cu avort. Elaborarea bazei de date si crearea unui sistem structurat de gestionare a datelor. Identificarea parametrilor necesari structurãrii bazei de date. Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor: Raport de activitate; Raport cheltuieli;Fisa Financiara; Procese-verbale de avizare internã; Procese-verbale de avizare externã; Deviz post-calcul general ºi pentru parteneri; Facturi fiscale; Lista echipamentelor achiziþionate; Raport CD RIA

16 luni

Etapa II - Evaluarea clinicã a pacientelor cu avort prin metode imagistice convenþionale; evaluarea prin metode morfologice clasice ºi imunohistochimice a situsului de implantare din produsele recoltate prin chiuretaj uterin
 •   534400 RON
 • Obiective
  Evaluarea angiogenezei ºi a vasculogenezei corelat cu valuarea rãspunsului imun prin expresia imunohiostochimicã a unor factori vasculari ºi tisulari, la nivelul situsului de implantare. Evaluarea pacientelor cu avort prin metode imagistice. Evaluarea histopatologicã comparativã a avortului spontan/avortul indus. Evaluarea imagistica a avortului spontan/avort indus. Evaluarea clinicã histopatologicã a situsului de implantare în avort, Evaluarea imagistica comparativã a avortului spontan/avort indus.
 • Activități
  Activitati: Evaluarea angiogenezei ºi a vasculogenezei corelat cu valuarea rãspunsului imun prin expresia imunohiostochimicã a unor factori vasculari ºi tisulari, la nivelul situsului de implantare Evaluarea pacientelor cu avort prin metode imagisticeEvaluarea histopatologicã comparativã a avortului spontan/avortul indus, Evaluarea imagistica a avortului spontan/avort indus Evaluarea clinicã histopatologicã a situsului de implantare în avort, Evaluarea imagistica comparativã a avortului spontan/avort indus Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor: Raport de activitate; Raport cheltuieli;Fisa Financiara; Procese-verbale de avizare internã; Procese-verbale de avizare externã; Deviz post-calcul general ºi pentru parteneri; Facturi fiscale; Lista echipamentelor achiziþionate; Raport CD RIA.

16 luni

Etapa III - Evaluarea prin metode morfologice clasice ºi imunohistochimice a situsului de implantare
 •   366260 RON
 • Obiective
  Evaluarea angiogenezei ºi a vasculogenezei corelat cu evaluarea rãspunsului imun prin expresia imunohiostochimicã a unor factori vasculari ºi tisulari, la nivelul situsului de implantare. Valoarea examenului histopatologic clasic prin metode de colorare uzuale în evaluarea comparativã a avortului spontan faþã de avortul indus. Evaluarea clinicã ºi histopatologicã a situsului de implantare în avort.
 • Activități
  Activitati: Evaluarea angiogenezei ºi a vasculogenezei corelat cu evaluarea rãspunsului imun prin expresia imunohiostochimicã a unor factori vasculari ºi tisulari, la nivelul situsului de implantare. Valoarea examenului histopatologic clasic prin metode de colorare uzuale în evaluarea comparativã a avortului spontan faþã de avortul indus. Evaluarea clinicã ºi histopatologicã a situsului de implantare în avort. Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor: Raport de activitate; Raport cheltuieli;Fisa Financiara; Procese-verbale de avizare internã; Procese-verbale de avizare externã; Deviz post-calcul general ºi pentru parteneri; Facturi fiscale; Lista echipamentelor achiziþionate; Raport CD RIA

16 luni

Etapa IV - Prelucrarea statisticã a datelor obþinute din analiza morfologicã a situsului de implantare
 •   135360 RON
 • Obiective
  Crearea unui support informaþional pentru perfecþionarea ºi educaþia medicalã continuã. Evaluarea clinicã ºi histopatologicã a situsului de implantare în avort. Valoarea examenului histopatologic clasic prin metode de colorare speciale în evaluarea avortului.
 • Activități
  Activitati: Crearea unui support informaþional pentru perfecþionarea ºi educaþia medicalã continuã. Evaluarea clinicã ºi histopatologicã a situsului de implantare în avort. Valoarea examenului histopatologic clasic prin metode de colorare speciale în evaluarea avortului. Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor: Raport de activitate; Raport cheltuieli;Fisa Financiara; Procese-verbale de avizare internã; Procese-verbale de avizare externã; Deviz post-calcul general ºi pentru parteneri; Facturi fiscale; Lista echipamentelor achiziþionate; Raport CD RIA.
Actualizat la 08.09.2021, 18:47