Contact

Contact

Membrii echipei
Profesor universitar Liliana Victoria Novac
Director proiect
Liliana Victoria Novac
Profesor universitar
Cercetator
Pleşea Emil
Conferentiar universitar
Cercetator
Tudorache Stefania
Asistent universitar
Cercetator
Niculescu Mihaela
Sef de lucrari
Cercetator
Foarfă Camelia
Sef lucrari universitar
Cercetator
Cernea Daniela
Conferentiar universitar
Cercetator
Căpitănescu Răzvan
Asistent universitar
Cercetator
Ciurea Raluca
Asistent universitar
Cercetator
Sâncă Alina
Doctorand
Economist
Gheorghe Sorina
Economist UMF Craiova
Economist
Moldoveanu Adriana
Contabil şef UMF Craiova
Cercetator
Gavrilă Alice
Doctorand
Cercetator
Pop Oltin
Rezident
Cercetator
Comănescu Alexandru
Asistent universitar
Cercetator
Nemescu Dragos
Sef lucrari universitar
Responsabil stiintific
Onofriescu Mircea
Profesor universitar
Cercetator
Manolea Magdalena Maria
Doctorand
Cercetator
Iliescu Dominic
Asistent universitar
Cercetator
Popescu Carmen
Medic primar
Responsabil stiintific
Cernea Nicolae
Profesor universitar
Persoane de contact
Asist. univ. Dr. Dominic Iliescu
Sef lucr. Dr. Nemescu Dragos
Profesor universitar Dr. Nicolae Cernea
Prof. univ. Dr. Liliana Novac
Asist. univ. Dr. Stefania Tudorache
Asist. univ. Dr. Alexandru Comanescu
Actualizat la 08.09.2021, 18:47