Programa

Programa

 

 
 •  
 • FISA DISCIPLINEI
  I. INFORMAŢII GENERALE
  I. INFORMAŢII GENERALE
  Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA
  Facultatea MEDICINA Dentara
  Domeniul de licenţă SANATATE
  Programul de studii Medicină Dentara
  Denumirea disciplinei Anatomie clinica si topografica a capului si a gatului
  Codul disciplinei MD2101
  II. STRUCTURA DISCIPLINEI
  II. STRUCTURA DISCIPLINEI
  Nivelul de
  studii
  1)
  Semestrul
  Tip
  2)
  (conţinut)
  Tip
  3)
  (obligativitate)
  Activităţi normate [ore/săpt.]
  Total ore
  [ore/sem]
  Credite
  4)
  C S L P TOTAL
  I 2 4 6 84 10
  III. TITULAR DISCIPLINĂ
  III. TITULAR DISCIPLINĂ
  Numele şi prenumele Manescu Maria Rodica
  Instituţia Universitatea de Medicina si Farmacie
  Catedra/Departamentul 2
  Titlul ştiinţific doctor
  Gradul didactic Conf univ
  Încadrarea (norma de bază/asociat) Norma de baza
  IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
  IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
  Obiective generale;
  . Întelegerea rolului cercetării fundamentale în perfectionarea clinică a viitorului
  medic stomatolog.
  . Cunoaşterea anatomiei speciale a teritoriului oro-maxilo-facial, atât de importantă
  în chirurgia practică.
  Obiective specifice;
  . Informarea asupra aplicatiilor practice, astfel încât aceasta anatomie să devină utilă
  pregătirii clinice viitorului medic
   
  V. COMPETENŢELE SPECIFICE
  V. COMPETENŢELE SPECIFICE (vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face parte disciplina)
  La finalizarea cursului studentul va fi capabil:
  Să cunoască bazele anatomice privind propagarea infectillor cu punct de plecare
  dentar, cât şi drenajul limfatic în teritoriul oro-maxilo-facial.
  Să cunoască spatiile cervico- faciale şi rolul lor în practica oro-maxilo-facială.
  Să cunoască bazele anatomice privind anestezia în stomatologie, astfel incât să poată
  selecta reperele anatomice vizibile şi invizibile pe care să le poată adapta ulterior la
  fiecare pacient.
  Să lucreze în echipă pentru a diseca și a identifica elementele vasculare, nervoase și musculare ale capului, gâtului
  - să dovedească o atitudine profesională si de respect faţă de preparatele anatomice şi echipa de lucru
  - să-şi însuşească şi să utilizeze corect termenii anatomici care definesc regiunile topografice ale capului si
  gatului
 • VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI
  VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI
 • VI.1 Curs (unităţi de conţinut) un semestru , 28 ore
  Nr. ore
  1. Anatomia topografica si clinica a capului Craniometrie.
  2
  2. Regiuni topografice de suprafata ale fetei.Topografia ramurilor terminale ale n. facial
  2
  . .
  3. Regiuni topografice de profunzime ale fetei
  2
  4. Regiunea muschilor masticatori.Topografia nervului mandibular.
  2
  5. Anatomia topografica a cavitatii orale I(vestibulul bucal,regiunea palatina)
  2
  6. Anatomia topografica a cavitatii orale II(regiunea sublinguala,regiunile retromolare)
  7. Anatomia topografica si sectionala a encefalului 2
  8. Notiuni de anatomie aplicata , topografica privind articulatia temporomandibulara si sinusul
  maxilar
  2
  9. Anatomia topografica si clinica a gatului I. Topografia plexului cervical 2
  10. Anatomia topografica si clinica a gatului II.Topografia simpaticului cervical. 2
  11. Topografia mediastinului 2
  12. Topografia fasciilor capului si gatului,spatii fasciale potentiale.Diseminarea infectiilor
  dentare
  2
   
  13. Topografia grupelor ganglionare limfatice si drenajul limfatic in teritoriu oro-maxilo-facial.
  Anatomia sectionala a capului si gatului
  2
  14. Notiuni de anatomie topografica si clinica a abdomenului
  2
  VI.2.Lucrari practice-teme (56 ore)
  1.Craniu recapitulare 2
  2.Regiunile anatomo topografice ale capului (regiones facies , regiones capitis). 2
  3.Regiunea frontoparietooccipitala,mastoidiana auriculara 2
  4.Regiunea nazala,cavitatea nazala 2
  5.Regiunea orbitala,cavitatea orbitala 2
  6.Regiunea infraorbitala,zigomatica si bucala,regiunea parotideomaseterina 2
  7.Regiunea infratemporala 2
  8.Regiuna muschilor masticatori. 2
  9.Evaluare I 2
  10.Topografia cavitatii orale,vestibulul, regiunea palatina. 2
  11.Topografia cavitatii orale,regiunea sublinguala 2
  12.Topografia cavitatii orale,regiunile retromolare 2
  13.Topografia nervilor alveolari.Aplicatii practice 2
  14.Continutul neurocraniului 2
  15.Anatomia sectionala a encefalului 2
  16.Craniometrie. 2
  17.Topografia cranio-encefalica 2
 • 2
  19.Topografia regiunii anterioare a gatului:trigonum submentale,trigonum submandibulare
  2
  20. Trigonum musculare. Aplicatii practice
  2
  21. Trigonul caroticum Regiunea sternocleidomastoidiana
  2
  22. Regiunea laterala a gatului
  2
  23. Anatomia sectionala a capului si gatului
  2
  24. Anatomia topografica si aplicata a toracelui,mediastinul
  2
  25. Descoperiri de vase si nervi la nivelul capului si gatului
  2
  26. Anatomia pe viu a capului si gatului
  2
  27. Anatomia topografica si sectionala a abdomenului
  2
  28.EvaluareIII
  2
  VII. BIBLIOGRAFIE
  VII. BIBLIOGRAFIE
  Bibliografie
  Bibliografie selectiva:
  1.Notiuni de anatomie topografica clinica si sectionala a capului si gatului-Rodica Maria Manescu,Mindrila Ion,Edit.
  Reprograph, Craiova,2008
  2Notiuni deanatomie topografica a capului si gatului Lucian Podoleanu, Victor Nimigean, Edit Cerma ,Bucuresti
  3.Anatomia clinica a capului si gatuluiNimigean V, Edit Cerma ,Bucuresti,2000
  4. Clinical Anatomy by systems Snell RS, 8 edition
  5.Anatomie topografica si sectionala – Mindrila I.,Tarnita D.N.,Rodica Maria Manesc, Edit Medicala Universitara,2009
  .
  VIII. REPERE METODOLOGICE
  VIII. REPERE METODOLOGICE
  Forme de activitate
  Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare
  prin probleme/proiecte etc.
  18.EvaluareII
 •  
Actualizat la 08.09.2021, 19:38