Mobilităţi Erasmus

Mobilităţi Erasmus

Prin programul ERASMUS se acordă studenţilor (inclusiv celor de la master sau doctorat, dar cu excepţia celor din anul I) oportunitatea de a studia într-o ţară a Uniunii Europene, pentru o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an universitar. Studenţii participanţi beneficiază de următoarele drepturi:

  • stabilirea, înaintea începerii stagiului, a unui acord de studiu (Learning Agreement) împreună cu universitatea de origine şi cea de destinaţie;
  • acest acord va detalia programul de studiu în timpul stagiului şi creditele ce trebuie acumulate
  • eliberarea de către instituţia de destinaţie, la încheierea stagiului a unui atestat (foaie matricolă), conţinând rezultatele obţinute în timpul programului de studiu (credite şi note)
  • recunoaşterea academică totală din partea instituţiei de origine a creditelor obţinute în timpul programului de studiu, în conformitate cu acordul de studiu
  • exceptarea de la plata către universitatea de destinaţie de taxe de studiu, înmatriculare, examinare sau acces la facilităţile oferite de laboratoare sau biblioteci, în timpul studiilor Erasmus
  • un supliment de bursă, destinat acoperirii parţiale a cheltuielilor ocazionate de stagiul în străinătate
  • menţinerea bursei naţionale pe durata acestui stagiu.

 

 

Dacă eşti student la una din facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, este bine să ştii că mobilităţile pot avea loc numai către instituţii de învăţământ superior cu care cadrele didactice ale UMF Craiova au încheiat acorduri în acest sens. Lista cu universităţile partenere este disponibilă şi poate fi consultată aici.

 

Selecţia studenţilor se face în luna martie a fiecărui an pentru anul universitar următor. Criteriile de selecţie includ evaluarea rezultatelor din timpul studiilor, cunoştinţele de limbi străine, motivaţie, activitate extraprofesională etc. Înscrierea se face prin depunerea unei scrisori de intenţie şi a unui CV (format european) la Biroul pentru Programe Comunitare.

 

 

 

 

Actualizat la 25.09.2023, 12:07