Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau perioadelor de studii efectuate în străinătate