Serviciul de Achiziţii publice, aprovizionare și marketing

Serviciul de Achiziţii publice, aprovizionare și marketing

Modele electronice necesare realizarii achizițiilor publice:

a. Model referat necesitate

b. Instrucțiuni completare referat necesitate

c. Model memoriu tehnic-justificativ

d. Exemplu completare referat de necesitate

 

Serviciul de Achiziţii publice, aprovizionare și marketing este condus de un șef de birou subordonat directorului general administrativ adjunct. În cadrul biroului se îndeplinesc următoarele activităţi:

a) Îndeplinirea programului anual de achiziții;

b) Realizarea achizițiilor publice prin Sistemul Electronic de Achiziții publice;

c) Monitorizarea achizițiilor și dotărilor pe beneficiari: facultăți, catedre, servicii,alte compartimente și pe surse de finanțare;

d) Întocmirea notelor de fundamentare conținâd propuneri privind componența comisiei de verificare a documentației, de evaluare a ofertelor pentru licitație și a comisiei pentru evaluarea ofertelor pentru achiziții prin cerere de oferte de preț la nivelul instituției;

e) Întocmirea documentelor necesare bunei desfășurări a procedurilor de achiziții publice (caietul de sarcini, anunțul de participare, anunțul de atribuire, nota de estimare a contractului de achiziție);

f) Întocmirea documentelor specifice angajării cheltuielilor bugetare (propuneri de angajare a cheltuielilor bugetare, angajamente bugetare individuale şi globale, comenzi).

Actualizat la 29.01.2024, 11:12