Compartiment Audit Public Intern

Compartiment Audit Public Intern

Compartimentul Audit Public Intern

Ec. Nicușor Paraschiv

E-mail: nicusor.paraschiv@umfcv.ro

Telefon: 0251-522458 interior 4019

 

 

Activitatea Compartimentului Audit public intern se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile și completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 5509/2017 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, cu modificările și completările ulterioare.

 

Atribuțiile Compartimentului Audit public Intern:

a) elaborarea proiectului planului anual de audit public intern;

b) efectuarea activității de audit public intern, pentru a evalua daca sistemele de management financiar și de control sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.

 

Raporturile compartimentului cu structurile administrative ale instituției :

(1) Raporturi de subordonare: Compartimentul Audit Intern este subordonat Rectorului UMFCV.

(2) Raporturi de colaborare: Compartimentul Audit Intern colaborează cu toate structurile administrative ale instituției

Actualizat la 07.12.2023, 13:28