Informatii autor Zilele U.M.F. din Craiova 2014

Informatii autor Zilele U.M.F. din Craiova 2014

INFORMAŢII PENTRU AUTORI

  •  rezumatele vor cuprinde minim 200 şi maximum 300 de cuvinte;
  • se va utiliza fontul Times New Roman, cu semne diacritice româneşti, 10 puncte, alinierea Justify, spaţierea la un rând;
  •  titlul cu majuscule, bold, centrat;
  • autor fără menţionarea titlului ştiinţific/didactic, bold, centrat italic;
  • pentru doamne/domnişoare: numele de familie urmat de prenumele întreg;
  • pentru domni: numele de familie urmat de iniţiala/iniţialele prenumelui;
  •  afilierea marcată prin *, **, ***, italic;
  • nu se acceptă: grafice, tabele, schiţe sau figuri;
  • avizul de conformitate pentru lucrările depuse se acordă la nivelul disciplinei sub semnătura şefului acesteia;
  • vor fi trimise cel mult două lucrări ca prim autor, pe suport CD sau prin poşta electronică, la adresa de e-mail: zileleumfcv@gmail.com, cu confirmare de primire.

Termenul limită pentru înregistrarea rezumatelor  este 10 APRILIE 2014. Rezumatele care nu respecta întocmai recomandările de redactare şi nu sunt depuse în termenul anunţat NU vor fi publicate în volumul manifestărilor ştiinţifice. Participanţii sunt rugaţi să trimită lucrări originale, cu condiţia ca acestea să nu fi fost publicate anterior, asumându-şi întreaga responsabilitate asupra copyright-ului şi afirmaţiilor din text, conform legislaţiei în vigoare. Trimiterea unui rezumat implică angajamentul formal al autorului de a prezenta lucrarea la manifestare. Dintre rezumatele trimise către secretariat, Comitetul Ştiinţific va selecta cele mai reprezentative lucrări care vor fipublicate in extenso în revista CURRENT HEALTH SCIENCES JOURNAL.

 

Vă aşteptăm cu toată prietenia !

Actualizat la 08.09.2021, 18:27