Istoric editură

Istoric editură

Editura Medicală Universitară Craiova a fost înfiinţată în anul 1999, după organizarea Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova, în cadrul Fundației "MEDICINA". Fundația cultural - ştiinţifică "Medicina" este persoană juridică, fără scop lucrativ, a corpului profesoral şi studenților Universității de Medicină şi Farmacie din Craiova şi a altor oameni de ştiinţă și practică medicală din zona Olteniei, cu scopul de a contribui la creșterea prestigiului învăţământului şi cercetării ştiinţifice medicale româneşti prin dinamizarea potențialului intelectual de specialitate din zona Olteniei. În acest scop Fundația îşi propune să sprijine organizarea unor manifestații științifice și internaționale, cu participarea membrilor interesați, cadre medicale, personal didactic și de cercetare și studenți. Scopul Fundației este de a promova cooperarea internă şi internaţională cu fundații, asociații similare și diverse instituții academice. Fundația își mai propune şi contribuie la dezvoltarea bazei materiale necesare procesului de cercetare şi învăţământ a UMF. Membrii fondatori care asigură și conducerea Fundației sunt:

  • Prof. univ. dr. Tudorel Ciurea, Rectorul UMF Craiova
  • Prof. univ. dr. Ion Georgescu, Decanul Facultăţii de Medicină
  • Prof. univ. dr. Mihai Surpățeanu, Decanul Facultății de Stomatologie
  • Prof. univ. dr. Augustin Cupșa, Prorector al UMF Craiova
  • Prof. univ. dr. Florin Bădulescu, Secretar Științific al UMF Craiova
  • Prof. univ. dr. Florin Gorunescu, Secretar Științific al Facultăţii de Farmacie
  • Conf. univ. dr. Nicolae Cernea, Directorul Editurii Medicale Universitare Craiova

Editura Medicală Universitară Craiova (EMUC), ființează în cadrul Fundației "MEDICINA" de pe lângă Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova potrivit Deciziei Senatului Universităţii 25 B/16.12.1998 și Deciziei 1/13.04.1999 a Consiliului de Conducere a Fundației "MEDICINA". Principalul scop al înfiinţării Editurii constă în:

  • sprijinirea, prin lucrările editate a procesului de învățământ și cercetare ştiinţifică;
  • difuzarea rezultatelor cercetărilor stiintifice personale și colective ale cadrelor didactice;
  • sprijinirea publicării de literatură medicală și farmaceutică de către medicii și farmaciștii din Oltenia

Obiectul activităţii EMUC este editarea de lucrări cultural - științifice, cu rentabilitate și profit, din toate domeniile, în interesul cercetării și procesului de învăţământ.

 

Actualizat la 13.05.2024, 09:48