Dezvoltarea infrastructurii IT a UMF Craiova în vederea desfășurării activității didactice în mediul online

Dezvoltarea infrastructurii IT a UMF Craiova în vederea desfășurării activității didactice în mediul online

Titlul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii IT a UMF Craiova în vederea desfășurării activității didactice în mediul online

Beneficiar: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA

Numele programului: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Nr. contract de finanțare: 330/233t/09.08.2021

Cod SMIS: 150245

Valoare proiect: 873.583,22 lei

Finanțare nerambursabilă: 856.111,55 lei, din care:

•                     742.545,73 lei cofinanțare UE (FEDR);

•                     113.565,82 lei cofinanțare din bugetul național (BS).

 

Locațiile de implementare a proiectului: 

•                     Str. Petru Rareș, nr. 2, Municipiul Craiova, jud. Dolj.

•                     Bld. 1 Mai, nr. 66, Municipiul Craiova, jud. Dolj.

 

Obiectivul general - Facilitarea desfășurării activităților didactice începând cu anul școlar 2020 – 2021 la nivelul unității de învățământ universitar – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, prin dotarea acesteia cu infrastructura IT necesară pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei create de coronavirusul SARS-CoV-2.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Asigurarea accesului la mediul de educație online pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale din Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova.
  • Dotarea a 198 studenți care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale înmatriculați la Universitatea de Medicină și Farmacie cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul laptopurilor necesare pentru asigurarea accesului acestora la procesul de învățare în mediul on-line.
  • Dotarea a 14 săli ale UMF Craiova cu 5 laptop-uri (ce vor fi predate la 5 cadre didactice), 14 Sistem All-In-One, 14 Cameră Web, 5 Table interactive, 14 Tablete grafice și 14 Routere wireless necesare atât pentru asigurarea desfășurării activităților didactice on-line, evitându-se astfel contactul direct al studenților cu cadrele didactice, în vederea prevenirii riscului de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2.

 

Data începere proiect: 09.08.2021

Perioada de implementare: 09.08.2021 – 08.08.2022

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact:

Universitatea de Medicina și Farmacie Craiova

Adresa: Localitatea Craiova, str. Petru Rareș, nr. 2, județul Dolj, România

Telefon: 0351443561 , Fax: 0251593077

Manager proiect: Caragea Mihai-Onălache

E-mail: rector@umfcv.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați: www.mfe.gov.ro

 

Actualizat la 13.10.2023, 10:56