Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021 - 2027

Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021 - 2027

PROGRAMUL REGIONAL SUD VEST OLTENIA 2021 - 2027

Obiectivul general al programului:

Programul are rolul de a sprijini obiectivele de politică asumate la nivel de UE prin intermediul unor tipuri de investiții care să contribuie la competitivitatea regională, inovare și digitalizare, eficiență energetică, mobilitate și conectivitate.

Obiective specifice

  • Consolidarea capacităților și competențelor în materie de cercetare și inovare, precum și preluarea tehnologiilor avansate/intensificarea cooperării între universități/ instituțiile de cercetare și dezvoltare și mediul de afaceri;
  • Valorificarea avantajelelor digitalizării, susținerea conceptului de smart city;
  • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • Regenerare urbană și spații verzi;
  • Dezvoltarea mobilității regionale și locale;
  • Conectivitate regională (îmbunătățirea accesului la reteaua TEN-T) și descongestionarea traficului;
  • Îmbunătățirea infrastructurii de educație și adaptarea la cerințele de pe piața muncii;
  • Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului;
  • Dezvoltare urbană durabilă;
  • Sistemul de management și control al POR SV.

Autoritatea de Management: Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Actualizat la 18.03.2024, 09:45