Platforma inovativă pentru diagnosticul, stadializarea și prognosticul tumorilor hepatice

Platforma inovativă pentru diagnosticul, stadializarea și prognosticul tumorilor hepatice

34 TE

Autoritate contractantă: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Platforma inovativă pentru diagnosticul, stadializarea și prognosticul tumorilor hepatice


Carcinomul hepatocelular (CHC), tumoră primară malignă a ficatului, este în prezent al doilea ca mortalitate și al 5-lea in lume. Diagnosticul patologic precis, mai ales în stadiile incipiente, este dificil chiar și pentru un anatomopatolog expert. Au fost introdusi recent noi markeri de diagnostic și prognostic; cu toate acestea, semnificația lor clinică este încă în dezbatere. Recaderea după rezectie chirurgicala este una dintre problemele principale. Endomicroscopia confocală bazată de miniprobe (pCLE) este o nouă modalitate imagistică care permite observarea țesutului viu la nivel celular. Sistemele de diagnostic asistat de computer (CAD) oferă soluții integrative pentru diagnosticul afecțiunilor maligne. Rețelele neuronale profunde (DNN) pot învăța din imagini fără a parcurge etapele de extragere si segmentare, introducând astfel mai puțin zgomot în rezultatul final. Ne propunem să testăm o soluție intraoperatorie bazată pe pCLE pentru evaluarea rezectiilor hepatice (marja de rezecție, invazia microvaculara, tumorile microsatelii), în combinație cu un panel de anticorpi fluoromarcati pentru evaluarea rapidă la fața locului a tumorii rezecate, pentru a determina subtipul tumorii, găsirea de noi markeri și ținte pentru terapia sistemică ulterioară. În sfârșit, ne propunem să dezvoltăm un sistem automat de diagnostic bazat pe rețele neuronale convolute (CNN) pentru a ajuta clinicienii să interpreteze în timp real imaginile furnizate de sistemul pCLE. Toate protocoalele umane au aprobarea etică. Toate metodele și rezultatele vor fi validate în funcție de biomarkerii standard de aur, metodele imagistice și interpretarea umană, apoi comparativ cu diagnosticul final sau confirmate în timpul monitorizării. Validarea statistică prin teste de sensibilitate, specificitate și precizie de diagnostic va fi comparată cu standardele. Rezultatele vor fi difuzate prin lucrări indexate ISI și prezență la congrese. CNN și sistemul de imagistică vor fi principalele rezultate. Propunerea are trei obiective principale și trei obiective secundare care le corespund acestora: 1) Testarea unei soluții intraoperatorii bazată pe pCLE (encomicroscopie confocala laser bazata pe miniprobe) pentru evaluarea rezecțiilor chirurgicale ale tumorilor hepatice, în ceea ce privește marja de rezecție, invazia microvasculara și existența microsateliților; 2) Testarea la fața locului, în același timp, a instalării pCLE în colaborare cu un panou de anticorpi marcați Alexa 488 pentru evaluarea rapidă la fața locului a tumorii rezecate pentru a determina subtipul tumorii, identifiarea de markeri noi și ținte pentru pentru terapie sistemică ulterioara (medicină personalizată) 3) Testarea unui sistem automat de diagnostic bazat pe rețele neuronale convolute (CNN-uri) pentru a ajuta clinicienii să interpreteze în timp real imaginile furnizate de sistemul pCLE din obiectivele 1) și 2), oferind diagnosticul, stadializarea, prognosticul și identificarea posibilelor ținte terapeutice. Rezultate prognozate: 1x raport tehnic preliminar privind baza de date structurata, software interfata analiza pCLE si sistem de diagnostic computerizat bazat pe retele neuronale convolutionale 1x raport tehnic intermediar privind baza de date structurata, software interfata analiza pCLE si sistem de diagnostic computerizat bazat pe retele neuronale convolutionale 1x raport tehnic final privind baza de date structurata, software interfata analiza pCLE si sistem de diagnostic computerizat bazat pe retele neuronale convolutionale 1x Rezumat stiintific trimis la o conferinta in domeniu 2x Articole stiintifice trimise spre publicare in reviste indexate in baze de date internationale (proofs); 1x Propunere de brevet (depusa la OSIM).
...
  • Fonduri
  • An : 2020
  • Data de la care : 01.09.2020
  • Data până la care : 31.08.2022
  • Sumă : 431900  RON
Actualizat la 29.03.2023, 09:58