Etape

Etape

2007 luni

Etapa I - Stabilirea protocoalelor de lucru
 •   289080 RON
 • Obiective
  - documentare - actualizarea echipamentelor şi a documentaţiei tehnice şi ştiinţifice cu privire la parametrii implicaţi în proiect - stabilirea unui protocol de studiu ultrasonografic, intervenţional, serologic, genetic, histopatologic, fenotipic neonatal şi de analiza statistică - stabilirea unui protocol de tehnică în explorarea ultrasonografică, recoltare, conservare, fixare şi transport şi evaluare a probelor biologice ; proiectarea şi construirea bazelor de date relaţionale (pentru toţi partenerii) - workshop al grupului de lucru în scopul omogenizării cunoştinţelor, realizarea fisei de monitorizare, alegerea lotului şi stabilirea metodologiei - management-ul proiectului - totodată, se va participa la manifestări ştiinţifice, participări la cursuri de formare şi perfecţionare; vizite de lucru/schimburi de bună practică Această etapă crează premisele atingerii obiectivelor generale şi specifice, fiind absolut necesară. În această primă etapă se vor derula activităţi de documentare,de definire a strategiei de lucru, de comunicare si transfer de cunostiinte, de definitivare a metodologiilor de lucru, de constituire a loturilor de studiu,elaborarea de baze de date şi crearea unui sistem structurat de gestionare a datelor.
 • Activități
  Activitate I.1 Documentare în vederea stabilirii criterilor de constituire a lotului de studiu Activitate I.2. Actualizarea echipamentelor şi a documentaţiei tehnice şi ştiinţifice cu privire la parametrii implicaţi în proiect Activitate I.3 Stabilirea unui protocol de studiu ultrasonografic, intervnţională, serologică, genetic, histopatologic, fenotipic neonatal şi de analiza statistică Activitate I.4 Stabilirea unui protocol de tehnică în explorarea ultrasonografică, recoltare, conservare, fixare şi transport şi evaluare a probelor biologice ; proiectarea şi construirea bazelor de date relaţionale (pentru toţi partenerii) Activitate I.5 Workshop al grupului de studiu în scopul omogenizării cunoştinţelor, realizarea fisei de monitorizare, alegerea lotului şi stabilirea metodologiei Activitate I.6 Managementul proiectului

12 luni

Etapa a II-a Evaluare comparativă a modelelor de screening actuale şi studiul preliminar al altor variabile în scopul optimizarii metodelor screening complexe
 •   991552 RON
 • Obiective
  - evaluarea parametrilor ultrasonografici; selectarea cazurilor conform criteriilor de includere în lot şi evaluarea parametrilor ultrasonografici conform protocolului de investigatii - organizarea şi amenajarea departamentului de medicina materno-fetala - proceduri intervenţionale: anmiocenteză; selecţia cazurilor şi efectuarea amniocentezei conform protocolului - proceduri intervenţionale:curetaj uterin; selecţia cazurilor şi efectuarea curetajului uterin conform protocolului - evaluare citogenetică, prelucrarea probelor biologice şi efectuarea cariotipului / testului FISH, conform protocolului de lucru - evaluarea imnohistochimică; prelucrarea imunohistochimică a ţesutului placentar conform protocolului de lucru - evaluarea neonatală; evaluarea conform sistemului de scoring al morfotipului fetal, selecţia morfotipurilor sugestive - recoltarea probelor de sânge de la gravidă, prelucrarea şi interpretarea serologică conform protocolului - analiza biostatiscă: prelucrarea datelor experimentale, prin statistici descriptive, reprezentări grafice, teste de inferenţă statistică, studii de corelaţie - management-ul proiectului; organizare de întâlniri cu toţi partenerii; centralizarea şi prelucraea datelor experimentale; centralizarea documentelor financiar-contabile - diseminare de informaţii - participări la manifestări ştiinţifice; participări la cursuri de formare şi perfecţionare; vizite de lucru/schimburi de bună practică - conectarea la reţelele de cercetare naţionale şi internaţionale Activităţile derulate în etapa a doua vor sta la baza elaborării celor două sisteme: cel bazal şi cel de excelenţă. Susţinerea materială a cercetării din această etapă va viza sectoare importante: - procurarea de materiale şi consumabile pentru tehnicile de lucru - organizarea şi eficientizarea departamentului de medicină materno-fetală - cheltuieli de personal - menţinerea unui nivel ridicat de performanţă a colectivului, prin participarea la cursuri, conferinţe şi congrese de specialitate
 • Activități
  Activitate II.1 Evaluarea parametrilor ultrasonografici Selectarea cazurilor conform criteriilor de includere în lot şi evaluarea parametrilor Ultrasonografici conform protocolului de inveritgaţii Activitate II.2 Organizarea şi amenajarea departamentului de medicina materno-fetala Activitate II.3. Proceduri intervenţionale: anmiocenteză Selecţia cazurilor şi efectuarea amniocentezei conform protocolului de management Activitate II.4. Proceduri intervenţionale:cureaj uterinSelecţia cazurilor şi efectuarea curetajului uterin conform protocolului de managemen Activitate II.5. Evaluare citogenetică Prelucrarea probelor biologice şi efectuarea cariotipului sau testului FISH conform protocolului de lucru Activitate II.6. Evaluarea imnohistochimică Prelucrarea imunohistochimică a ţesutului placentar conform protocolului de lucru Activitate II.7. Evaluarea neonatală Evaluarea conform sitemului de scoring al morfotipului fetal selecţia morfotipurilor sugestive Activitate II.8. Recoltare probelor de sânge gravida, prelucrarea şi interpretarea serologică conform protocolului Activitate II.9. Analiza biostatiscă: prelucrarea datelor experimentale, prin statistici descriptive, reprezentări grafice, teste de inferenţă statistică, studii de corelaţie Activitate II.10. Managemetul proiectului Organizare intâlniri cu toţi partenerii; Centralizarea şi prelucraea datelor experimentale; Centralizarea documentelor financiar-contabile

12 luni

Etapa a III-a Studiul complex al variabilelor ultrasonografice, serologice, histologice şi citogenetice cuprinse în studiu
 •   585552 RON
 • Obiective
  În etapa a treia vor continua activităţile de investigare a gravidelor, asigurând un lot reprezentativ de studiu, urmarind aceleaşi elemente ca şi la etapa a II-a, şi se va face monitorizarea celor două sisteme propuse, în ceea ce priveşte eficienţa lor ca metode de diagnostic antenatal.
 • Activități
  Activitate III.1 Evaluarea parametrilor ultrasonografici Selectarea cazurilor conform criteriilor de includere în lot şi evaluarea parametrilor Ultrasonografici conform protocolului de inveritgaţii Activitate III.2 Organizarea şi amenajarea departamentului de medicina materno-fetala Activitate III.3. Proceduri intervenţionale: anmiocenteză Selecţia cazurilor şi efectuarea amniocentezei conform protocolului de management Activitate III.4. Proceduri intervenţionale:cureaj uterinSelecţia cazurilor şi efectuarea curetajului uterin conform protocolului de managemen Activitate III.5. Evaluare citogenetică Prelucrarea probelor biologice şi efectuarea cariotipului sau testului FISH conform protocolului de lucru Activitate III.6. Evaluarea imnohistochimică Prelucrarea imunohistochimică a ţesutului placentar conform protocolului de lucru Activitate III.7. Evaluarea neonatală Evaluarea conform sitemului de scoring al morfotipului fetal selecţia morfotipurilor sugestive Activitate III.8. Recoltare probelor de sânge gravida, prelucrarea şi interpretarea serologică conform protocolului Activitate III.9. Analiza biostatiscă: prelucrarea datelor experimentale, prin statistici descriptive, reprezentări grafice, teste de inferenţă statistică, studii de corelaţie Activitate III.10. Managemetul proiectului Organizare intâlniri cu toţi partenerii; Centralizarea şi prelucraea datelor experimentale; Centralizarea documentelor financiar-contabile

9 luni

Etapa a IV-a Elaborarea şi verificarea unor strategii de detectie, diagnoză, monitorizare şi management pentru cromozomopatii
 •   121696 RON
 • Obiective
  - analiza biostatiscă; centralizarea şi prelucrarea datelor prin statistici descriptive, reprezentări grafice, teste de inferenţă statistică, studii de corelaţie - elaborarea de modele conceptuale şi teorii; elaborarea conceptelor de screening optimizate pentru depistarea cromozomopatiilor - managementul proiectului - diseminare de informaţii; organizare de cursuri de formare şi perfecţionare - participări la manifestări ştiinţifice - conectarea la reţelele de cercetare naţionale şi internaţionale În prima parte a ultimei etape, vor fi finalizate studiile ecografice, serologice, clinice , citogenetice, imunohistochimice şi statistice. În cea de-a doua parte, se vor desfăşura studiile comparative între diverşi parametri măsuraţi, se va stabili sensibilitatea şi specificitatea fiecărei metode propuse.
 • Activități
  Activitate IV.1. (A.1.1.) Analiza biostatiscă Centralizarea şi prelucrarea datelor prin statistici descriptive, reprezentări grafice, teste de inferenţă statistică, studii de corelaţi Activitate IV.2. (A.1.2.) Elaborarea de modele conceptuale şi teorii Elaborarea conceptelor de screening optimizate pentru depistarea cromozomopatiilor Activitate IV.4. (B.2.) Diseminare de informaţii Organizare de cursuri de formare şi perfecţionare Activitate IV.5. (B.3.) Participări la manifestări ştiinţifice Activitate IV.6. (B.6.) Conectarea la reţelele de cercetare naţionale şi internaţionale
Actualizat la 08.09.2021, 18:47