Rezultate in implemetarea proiectului

Rezultate in implemetarea proiectului

Perioada:
01 octombrie 2008 – 30 octombrie 2010
Activităţi
Rezultate planificate
Rezultate atinse
Procent de realizare
Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri
Activitatea 1 Iniţierea proiectului şi dezvoltarea şi actualizarea bazelor de date privind programele doctorale
A1.3.Urmărirea semnării contractelor individuale de studii universitare de doctorat, inclusiv anexele acestora
urmărirea anuală a celor 33 contracte încheiate cu doctoranzii, anexelor acestora şi a eventualelor acte adiţionale
urmărirea în anul 1 şi 2 a celor 33 contracte încheiate cu doctoranzii, a anexelor acestora şi a eventualelor acte adiţionale
83%
în derulare
Activitatea 2 Diversificarea programelor de pregătire pentru doctoranzi şi formarea acestora
A2.1 Dezvoltarea curriculei de pregătire doctorala
12 teme de studiu nou introduse
12 teme de studiu nou introduse
100%
realizat
A2.2. Introducerea de noi teme de studiu, suplimentare, inclusiv în domeniul managementului şi cercetării pentru care se organizează ateliere tematice/workshop-uri pentru doctoranzi.
12 teme de studiu nou introduse
12 teme de studiu nou introduse
100%
realizat
A2.3. Îmbunătăţirea pregătirii doctorale prin cooperarea cu alte universităţi sau centre de cercetare din UE prin semnarea de acorduri în acest sens.
10 acorduri încheiate cu alte universităţi
10 acorduri încheiate cu alte universităţi
100%
realizat
A2.4. Efectuarea de analize bibliografice pentru dezvoltarea temei doctorale şi /sau a elaborării proiectelor / granturi de cercetare, cu sprijinul direct al conducătorilor de doctorat
100 rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităţilor
0 rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităţilor
-
început
Activitatea 3 Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi
A.3.1. Organizarea şi derularea activităţilor pentru acordarea bursei lunare către doctoranzi
33 doctoranzi care beneficiază lunar de bursă doctorală
120 lucrări ştiinţifice
70 prezentate de doctoranzi şi cercetători
50 publicate de doctoranzi şi cercetători
33 doctoranzi care beneficiază lunar de bursă doctorală
107 lucrări ştiinţifice
70 prezentate de doctoranzi şi cercetători
37 publicate de doctoranzi şi cercetători
67%
 
 
 
 
 
 
89%
 
100%
 
 
74%
în derulare pe toata perioada proiectului
 
 
 
 
 
în derulare
 
realizat
 
 
în derulare
 
A.3.2. Organizarea şi derularea activităţilor de sprijin a participării doctoranzilor la simpozioane, conferinţe sau seminarii naţionale şi/sau internaţionale
30 de participări la simpozioane, seminarii şi /sau conferinţe
10 participări la simpozioane, seminarii şi /sau conferinţe
33 %
început
A.3.3. Demararea contactelor pentru stabilirea de instituţii gazdă pentru efectuarea stagiilor de perfecţionare în ţară şi străinătate şi furnizarea sprijinului financiar
10 instituţii contactate
10 instituţii contactate
100%
realizat
Activitatea 4 Sprijinirea efectuării de mobilităţi
A4.1. Organizarea stagiilor de mobilitate a doctoranzilor sprijiniţi
25 stagii de mobilitate organizate
17 stagii de mobilitate organizate
68%
început
A.4.2. Derularea stagiilor de pregătire pentru doctoranzii sprijiniţi în universităţi sau centre de cercetare din UE cu durata de până la 8 luni consecutive
25 stagii de mobilitate derulate şi încheiate
10 stagii de mobilitate derulate şi încheiate
40%
început
Activitatea 5 Activităţi inovatoare destinate susţinerii caracterului interdisciplinar în programele de formare/ cercetare doctorală
A.5.1. Cooptarea doctoranzilor în colectivele proiectelor de cercetare naţională şi/sau internaţionale derulate în universităţi
21 de doctoranzi care fac parte din echipele de execuţie a contractelor de cercetare derulate de universităţi timp de 29 luni
21 de doctoranzi care fac parte din echipele de execuţie a contractelor de cercetare derulate de universităţi timp de 18 luni
62%
în derulare
A.5.2.Sprijin pentru doctoranzi pentru participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi/sau internaţionale şi publicarea în reviste indexate în baze de date internaţionale şi/sau cotate ISI în vederea prezentării lucrărilor ştiinţifice realizate pe parcursul stagiului doctoral, în domenii legate de tema cercetării de doctorat
33 doctoranzi sprijiniti sa participe la manifestari si sa publice in reviste indexate timp de 17 luni
33 doctoranzi sprijiniti sa participe la manifestari si sa publice in reviste indexate timp de 6 luni
35%
început
A.5.3. Participarea la forme de pregătire şi de cercetare interdisciplinară
10 doctoranzi care participă la forme de pregătire interdisciplinară
5 doctoranzi care participă la forme de pregătire interdisciplinară
50%
început
Activitatea 6 Monitorizarea proiectului de către echipa de implementare
A.6.1. Monitorizarea permanentă de către echipa de management bazată pe sistemul de obiective/activităţi şi responsabilităţi stabilite iniţial
12 întâlniri formale şi/sau informale ale echipei de management
9 întâlniri formale şi/sau informale ale echipei de management
75%
în derulare pe toata perioada proiectului
A.6.2. Evaluarea sistematică de către echipa de management a calităţii activităţilor proiectului şi îmbunătăţirea permanentă a activităţilor
14 rapoarte de evaluare sistematică a calităţii activităţilor proiectului
10 rapoarte de evaluare sistematică a calităţii activităţilor proiectului
71%
în derulare pe toata perioada proiectului
A.6.3. Prezentare unor rapoarte intermediare care să acopere atât aspectele de ordin financiar solicitate de AM, cât şi de calitate a activităţilor derulate în cadrul proiectului
10 Cereri de rambursare
2 Cereri de rambursare
20%
în derulare
A.6.4. Monitorizarea evoluţiei doctoranzilor de către experţi
1188 informări doctoranzi
792 informări doctoranzi
67%
în derulare
A.6.5. Diseminarea informaţiilor şi a rezultatelor proiectului
1 site dedicat
 
3 actualizări newsletter şi mass-media în site-ul instituţional
 
1 conferinţă de presă
 
1000 pliante
1 comunicat radio sau presa regională
1 site dedicat
 
2 actualizări newsletter şi mass-media în site-ul instituţional
 
0 conferinţă de presă
 
200 pliante
0 comunicat radio sau presa regională
100%
 
66%
 
 

 

 
 
 
-
 
 
20%
-
realizat
 
în curs
 
 
 
 
 
programat la finalizarea proiectului
în curs
programat la finalizarea proiectului

 

Actualizat la 08.09.2021, 18:25