Indicatori de realizare

Indicatori de realizare

Indicatori
Valoare
prognozată
Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat
Perioada 01.10.2008-31.01.2010
Valoare realizată în perioada de raportare
Perioada 01.02.2010-31.10.2010
Indicatori de realizare imediată (output)
 
 
 
Numărul de doctoranzi sprijiniţi
33
33
33
Indicatori de rezultat
 
 
 
Ponderea doctoranzilor sprijiniţi care au obţinut titlul de doctor
90
0
0
Numărul de lucrări ştiinţifice
120
85
22
Numărul lucrărilor ştiinţifice prezentate de doctoranzi şi cercetători
70
70
0
Numărul lucrărilor ştiinţifice publicate de doctoranzi şi cercetători
50
15
22
Rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităţilor
100
0
0
Indicatori adiţionali
 
 
 
Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali
 
 
 
Luni de mobilitate pentru doctoranzi pentru a participa la stagii de pregatire in strainatate
160
7
67
 
 
 
 
Indicatori de rezultat adiţionali
 
 
 
Doctoranzi care sa faca parte din echipele de executie ale contractelor de cercetare derulate de universitati
21
21
0


 
Actualizat la 08.09.2021, 18:25